15 January 2009

توضیح المسایل طلایی ترین آتش بس (!) هوی زری نکات مهم کار تری مهلکه ی اصل هشتم قانون (!) اساسی (!) بی بی سی صدی فروپاشی تدریجی برخی از کشورها

توضیح المسایل طلایی ترین آتش بس (!) هوی زری نکات مهم کار تری مهلکه ی اصل هشتم قانون (!) اساسی (!) خوش شانسی سیاسی عبادی بی بی سی صدی فروپاشی تدریجی برخی از کشورها

توضیح المسایل طلایی ترین آتش بس (!) هوی زری نکات مهم کار تری مهلکه ی اصل هشتم قانون (!) اساسی (!) خوش شانسی سیاسی عبادی بی بی سی صدی فروپاشی تدریجی برخی از کشورها
..............................


"رئیس جمهوری ایران در اقدامی کم سابقه با مخاطب قرار دادن مردم اسرائیل از آنها خواست در باره عملیات در غزه به دولت اسرائیل اعتراض کنند.
آقای احمدی نژاد گفت: «ای مردمی که تحت سلطه رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی زندگی می کنید، از هر دین و نژاد و آئینی که هستید، بالاخره انسان هستید. وقت آن رسیده که فکر کنید و از حاکمان رژیم صهیونیستی سئوال کنید چرا با مردم غزه این گونه رفتار می شود؟»
ایران، کشور اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و مقامات ایرانی سرزمینی را که دولت اسرائیل در آن حاکمیت دارد "فلسطین اشغالی" می نامند.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است: «ای سربازان رژیم صهیونیستی، اطلاع داریم که در بین شما ناراضی وجود دارد و با فرماندهان خود درگیری دارید... وقت آن رسیده که به فرماندهان خود اعتراض کنید و از دستور کشتار سرپیچی کنید»!

بی بی سی صد

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/01/090115_op_ahmadinejad_israel.shtml
پنج شنبه 26 دی 1387 = 15 ژانويه 2009
.................................

... تمرین ...
...............

"رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از استانبول ... در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد، دستاوردهای برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی و شرکت در این اجلاس را تشریح کرد:
بیانیه ای صادر شد که حاوی نکات مهمی بود... ارزیابی من این است که
اگر برخی کشورها فتنه نکنند،
ما به زمان حل مسئله غزه نزدیک می شویم"!

مهر نیوز
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=817063
پنج شنبه 26 دی 1387 = 15 ژانويه 2009
.................................

... تمرین ...
...............

"... فروپاشی تدریجی اسرائیل.../
سردار باقرزاده ... با بیان اینکه مبارزان حماس با تغییر قواعد بازی،
اصول جدیدی درنبردهای غیرهمطراز حاکم کرده اند که ازنظر تئوریسین های ارتش اسرائیل قابل پیش بینی نبود، افزود:
اسرائیل ... اگر خیلی خوش شانس باشد شاید با تملک به قطعنامه ای بین المللی و آتش بس بتواند خود را از مهلکه بیرون بکشاند"!

مهرنیوز
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=817082
پنج شنبه 26 دی 1387 = 15 ژانويه 2009


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com