31 January 2008

بحث شیرینٍ جنبش "بچه‌هاي همين نظام" و... ابزار سلیقه ای"آزاد، سالم وعادلانه" اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 قانون(!) اساسی دراز و کله گنده

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?

بحث شیرینٍ جنبش
"رييس جمهور سابق كشورمان،
با دعوت اصلاح طلبان به صبر ...
افزود :


ما اين نظام را از آن خود مي‌دانيم
و بچه‌هاي همين نظام هستيم...

وي با تاكيد براينكه با استفاده از ابزارهايي
كه
قانون اساسي
در اختيار ما گذاشته
سلايق خود را به جامعه عرضه مي كنيم، گفت :

براي اينكه بدانيم چه كار بايد بكنيم به نظر من بايد منتظر ماند تا ببينيم چه دردست داريم"!

بهارستان (!) هشتم (!) اصلاح (!) طلبان
http://www.baharestan8.com/ShowNews.php?571
چهارشنبه 10 بهمن 1386 - 30 ژانویه 2008
.........................................

...تمرین شماره یک...
............................

"ازخود انسان
و «حق انتخاب» او آغازكنيم
كه حقي خدادادي و نتيجه برخورداري او ازموهبت «خردورزي، مسوليت پذيري وپاسخگوئي» است...
قانون اساسي ما ( اصل ششم) به طورمشخص به اين مهم پرداخته ... است" !

مصطفي معين
طراوات (!) سر کار گذاران
http://www.taravat.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1868&Itemid=1
.........................................


...تمرین شماره 2...
............................

"در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ «حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته» ... و... در اولين اصل هم تاسيس اين نظام و محتواي آن را به راي اکثريت مثبت همه کساني که حق راي داشتند، در همه پرسي فروردين سال 58 مستند و مشروط کرده و در واقع مشروعيت بخشيده است" !

رجبعلی مزروعی فرزند رمضان
(شاهد "همه پرسی" فروردين سال 58 و...
و داوطلب رد "صلاحبت" شده وکالت مجلس هشتم امت)
http://mazrooei.ir/2008/01/28/post_351/#comments
8 بهمن 1386 – 28 ژانويه 2008
.........................................

...تمرین شماره 3...
......................

"یادم می آید در دوره مجلس ششم ... ( اواخر اسفند سال 79 ) جلسه داشتیم .
در آن جلسه آقای کروبی سخنرانی مفصلی داشتند و از جمله در باره سوابق آقای کیان ارثی و اقدام برای ازدواج ایشان با دختر آقای خلخالی توضیح دادند و اینکه وقتی خود ایشان اقدام به ازدواج می کنند از آقای کیان ارثی می خواهند تا خطبه عقد ایشان را بخوانند (اینها در مشروح مذاکرات مجلس ششم ثبت است)...
حالا این آقای کیان ارثی ... رد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخابات شده است"!

همون رجبعلی مزروعی فرزند رمضان
(شاهد "همه پرسی" فروردين سال 58 و چه و چه)
http://mazrooei.ir/2008/01/29/post_352/#comments
9 بهمن 1386 – 29 ژانويه 2008
.........................................

...تمرین شماره 4...
............................

"اعتقاد دارم ‏حتي اگر مجبورشويم،
افراد ناشناس را انتخاب کنيم. ولي جريان اصلاح طلب بايد به صورت جدي درانتخابات ‏حضور داشته باشد" !

آسيد ابطحی جونیور
" . وز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5963.php
11 بهمن 1386 – 31 ژانويه 2008
.
........................................
................................
...تمرین شماره 5...
............................

"باید فرهنگ سیاسی‌ اپوزیسیون را از سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی بیرون كشید...
شاید پیكار یك‌میلیون امضای جنبش زنان
الگوی خوبی‌
برای این كار به دست ما بدهد"!

دکتر حسین با "قر" زاده
ایران امروز
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15246/
3 بهمن 1386 - 23 ژانويه 2008
.........................................

... راهنمای تمرینات ...

یک کاریکاتوریست "تبعیدی(!)" به "آسيد ابطحی جونیور" میگه :
سید الماله کشین
خودش از " . و ز " و رادیو " . و . و نه " مواجب میگیره (مثل ا.ن آقا)
لاکن تمثال امام (!) اصل یکم قانون (!) آساسی(!) راحلمونو نمیکشه
که مبادا مواجب " . و . و نه " و " . و ز " ش چه و چه بشه

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

30 January 2008

همراه شو عزیز، با فمینیست های(!) آخرالزمانی اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 قانون(!) اساسی جمهوری(!) 1.000.000 "دیدگاه" شله قلمکار

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


" گزارش این مراسم « ‏متفاوت» در سایت های اینترنتی انتشار یافت. در ابتدا‎ ‎به نظر ساده می آمد و صمیمی، اما کوتاه مدتی پس از ‏انتشار، واکنش های عجیب و‎ ‎نامنتظر، آغاز شد‎...

شاید به این دلیل که مراسم آش نذری «خیلی» زنانه است و برآمده از دل‎ ‎آیین ها و رسومی است که غالبا ‏‏«مختص زنان» قلمداد می شود ...

در طول سالهای اخیر بسیاری از روشنفکران ایرانی به دفعات از برگزاری‏‎ ‎آیین های کهن و مناسک سنتی ‏بهره گرفته اند... مگر برپایی مراسم ختم‎ ‎ زنده یاد پوینده و مختاری در «مسجد»، پدیده ای نیست که از دل مناسک و آیین های ‏کهن‎ ‎و سنتی جامعه ما که از قضا با مذهب نیز درآمیخته، بیرون آمده است؟...

گذشته از این مسائل، کارویژه یک «مراسم» خاص و معین مثل «پختن آش‎ ‎نذری» می تواند به کسانی که آن ‏را به اجرا می گذارند بستگی داشته باشد. نه فقط سنت‎ ‎آش پزان بلکه مراسم سنتی و دویست ساله «اول ماه ‏می» نیز گرچه‎ ‎خاستگاه اش متفاوت است، در زمره سنت ها و اسطوره سازی های عصر مدرن قرار دارد...

نمونه مشخص دیگر از برگزاری آیین و سنت، جشن های هشت مارس است ...

نکته پایانی این که اگر برگزاری آیین هایی همچون مراسم آش نذری را به‎ ‎دلیل حضور نگرش و باور ‏‏«تقدیرگرایانه» نفی و نکوهش می کنیم، باید بدانیم که ... نگرش «قضا و قدری» و دیدگاه آخرالزمانی، ریشه ای بسیار عمیق تر از‎ ‎برگزاری مراسم آش نذری دارد، ‏چنانچه حتا در اشعار فروغ فرخزاد [این زن مدرن و‎ ‎فمینیست که سروده هایش لااقل برای من الهام بخش ‏زندگی و هویتی فمینیستی نیز بوده]،‎ ‎گاه بیرون می زند و شاید از سر نومیدی و شکوه از خمودگی جامعه خود ‏در آن دوره است‎ ‎که به دنبال کسی می گردد «که مثل هیچ کس نیست.»‏ " !

توشین احمدی خراسانی مدرسه فمینیستی
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5908.php
سه شنبه 9 بهمن 1386- 29 ژانویه 2008
......................................

... تمرین شماره یک ....
................................

"روز جهاني زن
در شرايطي فرا مي رسد
که…حتي برخي مراجع تقليد چون آيت الله صانعي نيز
تبعيض در ديه را مردود دانسته
و حکم شرعي به برابري ديه زن و مرد داده اند.
به عبارت ديگر، قوانين تبعيض آميزي که با توجيهات مذهبي بر زنان ايران حاکم است، چيزي جز قرائت محافظه کارانه مسوولان حکومتي از اسلام نيست"

زن مسلمون برنده جایزه نوبل
گو. یا نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/045199.php
17 اسفند ١٣٨۴ – ٨ مارس ٢٠٠۶
..............................................

... تمرین شماره 2....
........................

" با يك كليك استخاره کنید /
استخاره براي رفع ترديد در انجام كاري است
كه شرعا و عقلا
خوب است"!

سايت حضرت آيت الله عظما حاج شيخ يوسف صانعىِ
http://www.saanei.org/page.php?pg=istikhara〈=fa
http://www.saanei.org/page.php?pg=showbaztab&id=41〈=fa


28 January 2008

توضیح المسایل تحقيقات و تفحصات وکیل مدافع اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 "خواست" قانون (!) اساسی

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


"داريم به انتخابات مجلس هشتم نزديک مي شويم...
مردم در فضاي سياسي موجود دچار سرگيجه شده اند...
داوطلبان ‏ورود به مجلس ... نگفته اند با وجود موانع سليقه اي
به وظيفۀ خود در امر تحقيق و تفحص در ‏تمام امور کشور
که خواست قانون اساسي است
چگونه عمل خواهند کرد"!

مهرانگيز کار
وکیل مدافع ‏ قانون (!) اساسی در کنفرانس (!) برلین
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5867.php
یکشنبه 7 بهمن 1386= 27 ژانويه 2008
...............................................

....تمربن شماره یک ...
.........................

" خاتمي و کروبي شنبه شب روانه منزل هاشمي شدند تا ... چاره يي بينديشند...
گروه هاي مختلف اصلاح طلب در انتظار نتيجه تصميمات اين سه روحاني با نفوذ هستند"!

اعتماد (!)
http://www.etemaad.com/Released/86-11-08/150.htm#65533
دوشنبه 8 بهمن 1386 - 28 ژانويه 2008
..............................................

....تمربن شماره 2 ...
..............................

" اولآ: به خدا پناه می برم ...
رابعآ: آقایان بفرمایند برای
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
چه مستنداتی لازم است...
والسلام"!

آذر منصوری
معاون سياسي دبيركل جبهه "مشاركت"
نامزد رد صلاحيت شده هشتمین دوره مجلس امت
طراوت (!) جبهه "مشاركت"
http://www.taravat.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1836&Itemid=9
یکشنبه 7 بهمن 1386= 27 ژانويه 2008
...........................................

....تمربن شماره 3 ...
........................

"شما را به شهادت مي گيرم که مسلما نم/
بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله
اللهم ادخل مدخل صدق و اخرج مخرج صدق و اجعل لي من لدنک سلطاناً نصيرا
السلام عليک يا اباعبدالله و علي الارواح التي حلت بفنائک.
السلام عليک يا فاطمه الزهرا سيدتي و سيده النساء العالمين.
اکنون در مسير راهمان با انتخابات بسيار سرنوشت ساز مجلس هشتم روبه رو هستيم...
دراز است ره مقصد و من نوسفرم.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته"!

ولي آذروش
عضو فراکسيون اقليت و کانديداي رد صلاحيت شده هشتمین دوره مجلس امت
اعتماد (!)
http://www.etemaad.com/Released/86-11-08/204.htm#65438
دوشنبه 8 بهمن 1386 - 28 ژانويه 2008


27 January 2008

همراه شو عزیز، البته... "شعاراصلي" اصلاح طلبان (!) قانون (!) اساسی، "به زودي" انتخاب میشه

http://www.cyrusnews.com/news/fa/" عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ... عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي ...
با اشاره به يكدستي

و همفكر بودن... مبني بر "همراه شو عزيز"
اضافه كرد:
البته... به زودي شعار اصلي اين جريان مشخص مي‌شود"!

ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1072764&Lang=P
شنبه 6 بهمن 1386 - 26 ژانويه 2008
..............................................

....تمربن شماره یک ...
..............................

"رئيس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران ... خاطرنشان کرد... عده يي را
به عنوان عدم وفاداري به
قانون اساسي
ردصلاحيت کرده اند،
بايد چگونه و با چه مدرکي اين وفاداري را به هيات نظارت نشان داد؟" !

اعتماد
http://www.etemaad.com/Released/86-11-07/103.htm#65357
يكشنبه 7 بهمن 1386 - 27 ژانويه 2008
..........................................................

....تمربن شماره 2 ...
..............................

"به عدم احراز صلاحيتم اعتراض کردم ... رساله دکترايم با عنوان «تحول گفتمان سياسي شيعه» منتشر شده
و قرار بود همين روزها در ادامه تحقيقاتم جلد دوم آن را درباره
گ
فتمان ولايت فقيه
منتشر کنم...
اصلاً چرا بايد به اين روزگار بيفتم که از خودم دفاع کنم؟...
مگر قرار نبود که انسان ها در يک نظام اسلامي با حرمت و کرامت و عزت زندگي کنند؟" !

حاج خانم جمیله کدیور
(نماينده اصلاحات طلب (!) مجلس ششم امت
و سخنگوی زنان (!) ایران در "کنفرانس(!)"برلین)
اعتماد
http://www.etemaad.com/Released/86-11-07/204.htm#65277
يكشنبه 7 بهمن 1386 - 27 ژانويه 2008
................................................

....تمربن شماره 3..
.........................

" کالبدشکافي نظري التزام عملي به اسلام/
واي بر آناني که تاکنون گمان مي کرده اند که التزام به اسلام دارند اما بعد از ساليان دراز فهميدند که در چه خواب غفلتي بوده اند ...

عدم التزام عملي به اسلام از دو حال خارج نيست... چنانچه بدون اعتقاد باشد که جايي براي صحبت باقي نمي ماند، خدا هدايتشان کند ولي چنانچه با اعتقاد است از دو صورت خارج نتواند بود؛ يا اين افراد پس از ساليان دراز از مسلمان بودنشان هنوز اسلام را به قدر کافي نمي شناسند تا به آن عمل کنند ... يا منافق اند .

اما چنانچه حالت اول است ... باز از دو حال خارج نيست؛
يا ناشي از عدم همت و تلاش و اهمال و تساهل آنها در فراگيري احکام دين شان است، يا آنها تلاش کرده اند ولي آنچه فرا گرفته اند آن اسلامي نبوده است... مورد اخير از همه خطرناک تر و بحث انگيزتر است چرا که کساني هستند که گرچه افرادي دلسوز بوده اند، و خود را تابع اسلام واقعي مي پنداشتند... اين افراد از چند روز پيش کاشف به عمل آورده اند که آنچه سال ها به آن عمل کرده بودند اسلام واقعي نبوده است.

حال تکليف اين افراد از دو حال خارج نيست؛ يا توبه مي کنند و از آنچه تاکنون عمل مي کرده اند و آن را اسلامي مي دانسته اند تبري مي جويند...

واي به حال دسته دوم که بر آنچه مي کنند و اسلامي مي دانند اصرار مي ورزند در حالي که اسلامي نبوده و نيست.
با اينان دو کار مي توان کرد..."!


حاج خانم اکرم مصوري منشہ
نماينده اصلاحات طلب (!) مجلس ششم امت
اعتماد

http://www.etemaad.com/Released/86-11-07/103.htm#65353

يكشنبه 7 بهمن 1386 - 27 ژانويه 2008


26 January 2008

همراه شو عزیز سنگ قبرشفابخش پدرجد "چشم پزشکی" قانون (!) اساسی پس کوچه های "اصلاحات" خیلی غلیظ‌

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


"دیروز برگه ای دریافت کردم که با کمال تعجب حکایت از عدم اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، قانون اساسی و ولایت فقیه داشت...

نمی دانم از پدر بگویم
که حافظ قرآن و نهج البلاغه است ، فقیه ، مفسر و شاگرد امام، عمری در ترویج و تبلیغ دین گذرانده است ، از سخنرانی الفبای انقلاب او در فیضیه در سال 1342 بگویم ، یا پیش تر

از جدم میرزای کلباسی مدد بجویم که مقبره اش زیارتگاه خاص و عام است
و بسیاری
از تربت او شفا می گیرند ... شاید بیاید و شفاعت مرا
نزد کسانی که بیت المال مسلمین را از آن خود می دانند نماید

یاور کنم کسی که هفت سال دوره طب عمومی
و چهار سال دوره رزیدنتی چشم پزشکی
و پانزده سال مدیریت دو موسسه فرهنگی و انتشاراتی
و سه نشریه علمی و فرهنگی را عهده دار بوده است ... و حتی در ملک مصادره ای نماز نگزارده است
توسط کسانی رد صلاحیت شود که در خانه های میلیاردی مصادره ای زندگی می کنند
و هر از چندگاهی اتومبیل بنز بیت المال را تبدیل به احسن می نمایند

با صدای بلند می گویم
من همان خزعلی ام که کوچه های چهارمردان و آبشار مرا می شناسند...
مرگ بر شاه می گفتم ...
بر این اعتقادم که رسول گرامی اسلام (ص) پس از خود دو یادگار برای امت بجا گذاشت ، کتاب و عترت،
خمینی کبیر (ره) نیز دو یادگار برای امت بجا نهاد،
انقلاب اسلامی و ولایت فقیه...

نگذارید متظاهرین دین فروش ، مدعیان کرامت که این روزها بازارشان داغ است ، خود و خاندان خود را به انقلاب بچسبانند
جای آن دارد که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که خزف می شکند بازارش" !

حاج اقا مهدی خزعلی
چشم پزشک فرهنگی و انتشاراتی
عصر ایران
http://www.asriran.com/view.php?id=34327
آدینه 5 بهمن 1386 - 25 ژانويه 2008
................................................

....تمربن شماره یک ...
..............................

"مسئله‌ی مهم این است که اصلاح‌طلبها رای‌شان عین ارثیه که نیست. یکنفر بمیرد، یک سهم برای پسر است و یک سهم برای دختر است و بی‌برو برگرد. بدون اینکه فرق کند که پسرها یا دخترها کدام فعالند، کدام بیکارند، کدام آدم خوب‌اند، کدام آدم بدند. یک ارثی بهشان می‌رسد دیگر. اینطوری نیست که.

رای اصلاح‌‌طلبها برمی‌گردد به اینکه چه برنامه‌ای بدهند که مردم را جذب کنند...

شما نگاه کنید الان مثلا در ایالات متحده دارند مبارزه‌ی انتخاباتی می‌کنند. خب آنجا کاری که می‌کنند، بحث می‌کنند راجع به مسایل ملموس مردم. یکسال بحث می‌کنند، یکروز هم می‌روند رای می‌دهند. اما اینجا راجع به تنها چیزی که فعلا بحث نمی‌شود، اینکه مجلس می‌خواهد چه کار بکند، گروهها و احزاب برنامه‌ی‌شان چه هست. خب همه‌اش راجع به صلاحیت و رد صلاحیت است و روز آخر هم، یکهفته مانده به آخر، که صلاحیت‌ها نهایی می‌شود، همانروز هم تبلیغات شروع می‌شود...

مجلسی که بخواهد فردا بیاید سر کار، باید ببینیم ترکیب‌اش چه هست. اگر ترکیب‌ اصلاح‌طلبی‌اش از این هم که هست، غلیظ‌تر هم باشد، هیچ فرقی با آنچه که هست نمی‌کند. چون اینها کار زیادی ازشان برنمی‌آید. اگر مثلا، یک فرض محال، یک ترکیب خیلی اصلاح‌طلب بیابید، جز دعوا و بحران هیچ چیز دیگری ته‌اش ندارد...

خب اینکه راه سیاسی نیست که برویم مجلس را بگیریم که مثلا با دولت دعوا بشود، یا با آن یکی دعوا بشود. بعد هم دعوایی که نتیجه‌ای ندارد.

اگر شعار درستی انتخاب بشود، مردم را حول آن بسیج کنند، اگر این کار انجام بشود، حتا دولت موجود را هم می‌تواند تمکین کند جلوی آن شعار" !

حاج آقا عباس عبدی
فاتح نستوه لانه ی جاسوسی آمریکای آدمخوار
بهارستان (!) ایران
http://www.baharestan8.com/ShowNews.php?473
شنبه 6 بهمن 1386 - 26 ژانويه 2008
...............................................

.....تمربن شماره 2 ....
..............................

"در روزنامه اعتماد نوشتم
که برای به هم ریختن بازی جریان محافظه کاران هم که شده،
باید از میان ناشناسان هم که شده افرادی را انتخاب کنیم و لیست بدهیم .
خیلی ها با این نظریه موافق بودتد" !

حاج آقا ابطحی جونیور، به زعم خودش: توپولی
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309246
پنج شنبه 4 بهمن 1386 - 24 ژانويه 2008

25 January 2008

خود آموز نیم دقیقه ای "پسوند های(!)"اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی "وارثین" پوست مدرن انبياء و امام سیزدهم بنیادگرایی نو

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?

"من
از اسلامی دفاع می کنم
که
در قانون اساسی آمده است"!

عالیجناب تونبون شوکولاتی
باز باران / طراوت
به نقل از روابط عمومي بنياد باران

شنبه 27 مرداد 1386- 18 آگوست 2007

بنیاد باران
http://www.baran.org.ir/news.php?action=view&uid=529〈=fa

..............................................................

... تمرین شماره 1 ...
...........................


" انتشارگزینشی بخش‌هایی
از گفت و گوی من با هموطنان ایرانی در دانشگاه تورنتو،
واکنش عاطفی برخی از ناقدان محترم را برانگیخت.
بسیار مفید است که منتقدان محترم،
با نقد مستدل، نشان دهند
کدامیک از این مدعیات نادرست است
تا آنها را اصلاح کنم:


رژیم جمهوری اسلامی، نه نظام فاشیستی و توتالیتر است، نه دیکتاتوری نظامی، بلکه رژیمی سلطانی است…

برخی از زمامداران حاکم بر ایران، فاشیست‌اند و روایت‌شان از دین هم روایت فاشیستی است. اما ایجاد نظام فاشیستی دیگر محال است…

حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم فاشیستی باشد، باز هم یک "رژیم ارتجاعی" نیست، چون فاشیسم، پدیده‌ای مدرن است و در جوامع مدرن (آلمان و ایتالیا و اسپانیا) ظهور کرده است.

جمهوری اسلامی، رژیمی ارتجاعی نیست. جمهوری اسلامی یک رژیم بنیاد‌گراست و بنیادگرایی، پدیده‌ای مدرن است…

بنیادگرایان، عموماً افرادی تحصیل کرده‌اند. بسیاری از رهبران حماس در بهترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده‌اند. بمب‌گذاران یازده سپتامبر، مهندسانی بودند که استفاده‌ی از تکنولوژی مدرن را به خوبی در مراکز علمی غرب آموخته بودند… عظمت‌طلبی اتمی" رهبر جمهوری اسلامی را هم در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد…

پوشش (حجاب) زنان، مساله‌ای است مربوط به زنان و تصمیم شخصی آنها… از سخنان برخی ناقدان محترم این
طور استنباط می‌شود که گویی حجاب، علامت ارتجاع است. به گمان من حجاب را نمی‌توان به ارتجاع تحویل کرد. اگر این حکم صادق باشد، در آن صورت‌، هر زنی، در هر جای دنیا، آگاهانه و آزادانه، حجاب فقهی را انتخاب کرده باشد،‌ مرتجع خواهد بود. امروز در نیویورک‌، در محله‌ی یهودیان، زنان یهودی با‌حجابند و کسی آنان را مرتجع نمینآمد.

دولت، یک پدیده‌ی متعلق به دوران مدرن است. ایدئولوژی‌، یک پدیده‌ی متعلق به دنیای مدرن است. بنیادگرایان برای حکومت در دوران جدید، دین را به ایدئولوژی تبدیل کرده‌اند. انقلاب هم یک پدیده‌ی مدرن است...

"انقلاب اسلامی"، "دولت اسلامی"‌... "مجلس شورای اسلامی"... فقط یک پسوند اسلامی بر خود افزوده‌اند، اما هیچیک به دورانِ ماقبل مدرن تعلق ندارند...

آرای دین‌شناسانه‌ی روشنفکری دینی ایران، کاملاً دگراندیشانه (برخلاف باورهای دینی عموم مسلمین) است‌... جامعه ی دینی ایران، نه تنها عبدالکریم سروش‌، مصطفی ملکیان، محمد مجتهد شبستری و ... را براحتی تحمل می‌کند، بلکه آرای اینان‌، پذیرش بسیار دارد... کتابهای این افراد با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است...

ما در دوران تجدد (مدرنیته) و نظام اجتماعی مدرن زندگی می‌کنیم. دینداران هم دین خود را با چنین دنیایی سازگار می‌کنند... اما بنیادگرایان حاکم بر ایران، به مقتضای قدرت، اسیر پراگماتیسم شده و عملاً مجبور شده‌اند که احکام معارض با دوران مدرن را رفته رفته کنار بگذارند.

آقای خمینی می‌گفت حکومت بر تمام احکام اولیه اسلام تقدم دارد و نظام سیاسی، اگر مصلحت تشخیص دهد، می‌تواند
هر حکم شرعی را تعطیل و کنار بگذارد. در ماجرای شطرنج هم آقای خمینی در دهه‌ی اول انقلاب خطاب به یکی از فقهای سرشناس نوشت... ما در دوران جدید زندگی می کنیم

سازگاری دین با دنیای جدید در نظام اندیشگی آقای خمینی، از طریق "تابع مصلحت‌سنجیِ قدرت سیاسی شدن" به دست می‌آید...

فرایند "مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه" پهلوی و جمهوری اسلامی، مسایل بی‌شماری برای جامعه‌ی ایران آفریده است... در ذهن برخی دو قطبی مدرن‌- ارتجاع به دو قطبی خوب- بد فروکاسته می‌شود....

بیست و نه سال از انقلاب ۵۷ گذشته است. این نسلی است که در جمهوری اسلامی به دنیا آمده‌، در آنجا به مدرسه و دبیرستان و دانشگاه رفته و زیر سیطره‌ی تبلیغات یک سویه‌ی ایدئولوژیک رژیم قرار داشته است. اما نه تنها گذشته‌ گرا (مرتجع) نیست، بلکه به شدت طالب زندگی مدرن است... این نسل به شدت مدرن است... اینها خصوصیات نسلی است که بنیادگرایان در ایران ساخته‌اند... این دستاورد، ارتجاع نام نمی‌گیرد، این بخشی از تجربه‌ی مدرنیته است."!

اکبر گنجی
اندیشه زمانه (!) / رادیو زمانه
http://radiozamaaneh.com/idea/2008/01/post_243.html

4 بهمن 24 - 1386ژانویه 2008

…………………………………..

... تمرین شماره 2 ...

..........................
اينچنين نيست كه به ما گفتند: علم فرا بگير، و نگفته باشند چي بخوان!...
اينطور نيست كه گفتند: برو، طلبه بشو، حوزه علميه را درك بكن،
اما نگفتند چي بخوان ...
بشوید ان شاءالله وارث انبياء، در بخش فراگيري علوم...
وارث مرسلين در بخش هدايت مردم"!


امام سیزدهم "برنامه سازان(!)" رادیو زمانه
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860631/14.HTM#other1403
31 شهريور 1386 - 22 سپتامبر 2007


24 January 2008

انتخوابات آزاد (!) و چه و چه رو ول کن عزیز، دو دستی بچسب به "الگوی" فرهنگ (!) دیگ آش کشک 999.999 امضایی قانون (!) اساسی

 یك‌ میلیون امضای جنبش زنان http://www.cyrusnews.com/news/fa/?
...........................................


تدارك رأی‌گیری ۲۴ اسفند آینده با بی‌هیجانی چشم‌گیری پیش می‌رود...
كسانی كه حاضر بودند پای‌سندی را مبنی بر اعتقاد و التزام یا وفاداری خود به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه امضا كنند می‌توانستند در این بازی شركت كنند...
باید فرهنگ سیاسی‌ اپوزیسیون را
از سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی
بیرون كشید...
شاید پیكار یك‌میلیون امضای جنبش زنان الگوی خوبی‌ برای این كار به دست ما بدهد"!

دکتر حسین با "قر" زاده
ایران امروز
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15246/
3 بهمن 1386 - 23 ژانويه 2008
..........................................

تمرین شماره یک ....
..........................

"هر کس کاری انجام می دهد. یکی حلوا درست می کند، یکی نان ها را قسمت می کند، دیگری قابلمۀ آش رشته را روی اجاق بار میگذارد...

یکی از زنان همسایه صدایم زد:
« خانم حسینی شما دختر حاج آقا حسینی هستید که مداح اهل بیت اند؟ حاج آقامون خیلی از پدرتون تعریف می کنن..... راستی این برگه ها چی بود که داشتید درباره اش صحبت می کردید؟...».

طبق معمول همیشه با یک انرژی وصف نشدنی شروع کردم به توضیح دادن. وقتی صحبت هایم تمام شد بیانیه را نشانش دادم و گفتم:
« این هم بیانیه ماست، بخونید و اگه تمایل داشتید امضاء کنید».

در حالی که شگفت زده نگاهم می کرد بیانیه رو کنار زد و گفت:
«خانم حسینی شما دیگه چرا؟ شما که متعلق به یک خانوادۀ مذهبی هستید؟! شما چرا اسلام ستیز شدید؟»
خندیدم و گفتم:
«... شما که حتماً آیت الله صانعی را می شناسید. ایشان هم از مطالبات برابری خواهانه زنان دفاع کرده اند... به نظر شما زنی که در قرن بیست و یکم زندگی می کند... با زنی که صدر اسلام در عربستان زندگی می کرد، در یک سطح از خواسته و توانایی قرار دارد و همان احکام در موردش باید اجرا بشود؟! »

کمپین مطالبات "تغییر(!) برای برابری (!)" 1.000.000 امضایی
http://www.we4change.info/spip.php?article1134
سه شنبه 17 مهر 1386 - 9 اكتبر 2007
...............................................

... تمرین شماره 2 ...
...........................

"روز جهاني زن در شرايطي فرا مي رسد که…حتي برخي مراجع تقليد چون آيت الله صانعي نيز
تبعيض در ديه را مردود دانسته و حکم شرعي به برابري ديه زن و مرد داده اند. به عبارت ديگر،
قوانين تبعيض آميزي که با توجيهات مذهبي بر زنان ايران حاکم است،
چيزي جز قرائت محافظه کارانه مسوولان حکومتي از اسلام نيست" !

زن مسلمون برنده جایزه نوبل
گو. یا نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/045199.php
17 اسفند 1384 – 8مارس 2006
.......................................

... تمرین شماره 3 ...
................................

"دارم شعار می دهم؟ ...
انتظار داشتید وسط انتخابات بلند بشوم و قر بدهم؟ ...
شما فکر می کنید این نابغه عزیز ...متوجه می شود که معنی حرف هایش چیست؟ " !

ا.ن اقای " . وز" خارج از "کشور" عالیجناب سرخ پشم و شرکا
" . وز"
دوشنبه 20 آذر 1385 - 11 دسامبر 2006
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000804.php

23 January 2008

توضیح المسایل بررسى "تطبيقى" انتخابات، بنا بر" تصريح" روح(!) اصل شماره یک قانون(!) اساسی جمهوری(!) روح الهی

همراه  شو عزیز ... انتخابات (!) آزاد، سالم و عادلانه
........................................


"بررسی تطبيقی ... دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه /
بنا بر تصريح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، شورای نگهبان، موسوم به شورای نگهبان قانون اساسی است. از اين رو يادآوری می‌شود که هر عمل و يا اتخاذ هر تصميمی از سوی اعضای اين شورا که با اصول و روح قانون اساسی در تعارض باشد، خارج از حيطه و جايگاه اين نهاد تلقی می‌شود"!

بیانیه «كميته‌ى انتخابات آزاد(!)، سالم (!)و عادلانه(!)»
ایران امروز
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/15235/
2 بهمن 1386 - 22 ژانويه 2008
........................................

...تمرین شماره یک ....
.............................

"... ثبت‌نام كانديداهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس/
به استناد ماده ‌‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي،
داوطلبان هنگام ثبت‌نام بايد داراي شرايط زير باشند:
‌‌ ‌‌... ابراز وفاداري
به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه" !

ایمنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1063084
شنبه 14 دي 1386 - 4 ژانويه 2008
............................................

...تمرین شماره 2 ....
..........................

"نمايندگان مجلس بايد در نخستين جلسه مجلس
به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند:

بسم الله الرحمن الرحيم
"من در برابر قرآن مجيد به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم
و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم
كه پاسدار حريم اسلام ... و مباني جمهوري اسلامي باشم،
و... از قانون اساسي دفاع كنم
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد" !

سایت مجلس امٌت
(زیارتنومچه نمایندگان مجلس امٌت)
http://www.majlis.ir/majles/index.php?option=com_
content&task=view&id=13&Itemid=34
.......................................

...تمرین شماره 3 ....
..........................

" پس از قرائت پيام مقام معظم رهبري
مراسم سوگند انجام
و در پايان جلسه، نمايندگان به منظور بزرگداشت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)... در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا
حضور خواهند يافت.
نمايندگان حاضر در مجلس طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسي
سوگند ياد مي‌كنند. متن سوگند نامه توسط رئيس قرائت مي‌شود
و نمايندگان به حالت اجتماع در حال قيام آن را تكرار
و پس از انجام مراسم تحليف،
سوگندنامه را امضاء مي‌كنند"!

سایت مجلس امٌت
( آداب "افتتاح" مجلس امٌت)
http://mellat.majlis.ir/ayeennameh/BAB(1).HTM#%D8%AF%D9%88%D9%85-_
%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD_
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_
..........................................................

...تمرین شماره 4
....

" ديروز هنگامي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي... تاكيد كرد: جهان اسلام بايد به زبان و عمل فرياد مرگ بر اسرائيل سر دهند، بلافاصله اكثريت نمايندگان مجلس فرياد زدند:
مرگ بر اسرائيل"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861102/14.HTM#other1403
سه شنبه 2 بهمن 1386 - 22 ژانويه 2008


22 January 2008

همراه شو عزیز ، قانون(!) ا سا سیمو نو وسط راه ول کنی قبول نیس

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


"در س های تاریخ/
یک گروه مانند آقای خاتمی اصرار دارند که
هر چه آزادتر و بدون دخالت تر ‏برگزار کردن
انتخابات
به نفع نظام است"!

حاج آقا بهنود
(مورٌخ النفع النظام خارج از "کشور" عالیجناب ریش قرمزی و شرکا )
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5793.php
دوشنبه 1 بهمن - 21 ژانویه 2008
................................

" مهمترین موضوعی که آقای خامنه‌ای گفت این بود که « فقط من از این می‌ترسم که استعفا دهی ... وسط راه ول کنی قبول نیست.» آقای خاتمی هم قول داد...
یک جا بعدها ممکن است تاریخ واقعی این سرزمین را بنویسند. آقای خاتمی به باور من یکی از وفادارترین آدمهایی است که در کل تاریخ ما به دموکراسی پیدا کرده‌ایم.
اما او در دنیا به هیچ کس به اندازه‌ی آقای خامنه‌ای بدهی ندارد"!

حاج آقا بهنود،
مورٌخ النفع النظام خارج از "کشور" عالیجناب ریش قرمزی و شرکا
سایت رادیو قاصدک تورونتو
http://www.ghasedakonline.com/article.php?aid=74
.............................


" گریه های عجیبی می کرد.
شانه هایش تکان می خورد...
در گریه و عزاداریش
اصلا رایحه ای از
ریاکاری و تظاهر
نبود" !

حاج آقا ابطحی جونیور ، به زعم خودش: توپولی
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309234
+
http://www.webneveshteha.com/miscphotos.asp?id=1936
آدینه 28 دی 1386 - 18 ژانویه 2008
....................

"یکی از عجایب و غرایب انتخابات اخیر این است که
گروهی استدلال می کنند ... ‏احمدی نژاد و اصلاح طلبان با هم هیچ فرقی ندارند"!

ا. ن. آقا
(ملیه جوک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5783.php
دوشنبه 1 بهمن - 21 ژانویه

21 January 2008

همراه شو عزیز انگیزه های "حضور" اصول 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی حكومت مردم‌سالارانه (!) و ديني

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5∋=27359"کاری نکنیم انگیزه حضور در انتخابات از بین برود/
دکترمحمدرضا عارف... چهره شاخص اصلاح طلبان درانتخابات مجلس هشتم... معاون اول دولت اصلاحات... با اشاره به
تاکیدات و سفارشات امام (ره) و... مقام معظم رهبری ... گفت :
درخواست و انتظارما از هيات‌هاي اجرا و نظارت اين است كه
با توجه به مسووليت شرعي كه دارند قانون را رعايت كنند؛ چراكه
ما حكومت ديني مردم‌سالارانه داريم،
اميدواريم در اين شرايط و با تاكيد مقام معظم رهبري انتخابات خوبي داشته باشيم" !

پایگاه خبری "ائتلاف " اصلاح طلبان : بهارستان (!) هشتم
http://www.baharestan8.com/ShowNews.php?332
شنبه 29 دی 1386 - ژانويه 2008
.....................................


"تا اینجای کار نتیجه می شود ‏گرفت که... رسانه های دولتی کروبی، هاشمی، خاتمی و روحانی را در موضعی قرار می دهند
که آنان ‏دائما نسبت به انقلاب و نظام ابراز وفاداری کنند... یعنی خاتمی
دائما ابراز وفاداری ‏به انقلاب می کند، نیروهای اطلاعات و اپوزیسیون ( در روزهای انتخابات خیلی فرق نمی کنند) این موضع گیری را درشت نمایی می کنند،
‏ و در نتیجه مردم انگیزه حضورشان در انتخابات را از ‏دست می دهند" !

ا. ن. آقا
(ملیه جوک خارج از "کشور" عالیجناب سرخ ریش و شرکا )
. و ز
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5663.php
یکشنبه 23 دی 1386 - 13 ژانويه 2008

20 January 2008

همراه شو عزیز! آسید خندون چه بخواد، چه نخواد، شاگرد شوفر اتوبوس خط 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی تشریف داره؛ شوکولاتی

رامین مولائی
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=27344فراخوان برای حمایت سراسری وبلاگ نویسان ایرانی
از آزادی دانشجویان دربند


http://10bahman.blogfa.com/
..........................................................................................


" دغدغه هاي جدي اصلاح طلبان /
اين روزها ... باز اين سوال را به کرات مي شنويم که
اصلاح طلبان براي انتخابات چه برنامه يي داشته
و چه مشکلاتي براي ورود به عرصه انتخابات دارند" !

سرمقاله "اعتماد (!)"
http://www.etemaad.com/Released/86-10-27/230.htm#63886
پنج شنبه، 27 دي 1386 - شماره 1593
...........................................

"گفت وگو با بهزاد نبوي/
سال هاي زيادي از حضور بهزاد نبوي در عرصه سياسي کشور مي گذرد.
همين حضور مداوم اوست که باعث شده .... در جمع اصلاح طلبان جايگاه ويژه يي داشته باشد.
از اين رو نظرات و پيشنهادات بهزاد نبوي قابل توجه بسياري از ساکنان اردوگاه اصلاح طلبان است:

همراه  شو عزیز!  آسید خندون چه بخواد، چه نخواد، شاگرد شوفر اتوبوس خط 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی تشریف داره؛ شوکولاتیخاتمي چه بخواهد، چه نخواهد
عملاً پرچمدار جنبش اصلاحي مردم ايران است...
ماجراي ملانصرالدين
که به دروغ مي گفت
فلان خانه شام مي دهند
و بعد که ديد همه مي روند خودش هم باور کرد
و رفت از آن خانه شام بگيرد...
اما حضور جداگانه زنان در عرصه انتخابات را مناسب نمي دانم چرا که
انتخابات اتوبوس نيست که بخواهيم زنان و مردان را از هم جدا کنيم...
بر همين اساس

عده يي به ما انتقاد مي کنند اگر شما قائل به اصلاحات هستيد
چرا در سال 57 انقلاب کرديد.
پاسخ ما همين است که ... آن زمان اصلاحات يک عمل ارتجاعي بود
و بايد شعار انقلاب داده مي شد" !

"اعتماد(!)"
http://www.etemaad.com/Released/86-10-27/166.htm
پنج شنبه، 27 دي 1386 - شماره 1593
..........................................


"ما ... به صورت جدي نگران شمارش آرا هستيم
و اميدواريم در اين مرحله هم مشکلي به وجود نيايد" !

سرمقاله "اعتماد (!)"
http://www.etemaad.com/Released/86-10-27/230.htm#63886
پنج شنبه، 27 دي 1386 - شماره 1593
.................................................................................................

19 January 2008

همراه شو عزیز بزرگترين (!) مربي اخلاق و معرفت و قانون(!) اساسی پرهيز از بداخلاقي در مجالس "بزرگداشت" عزاداري روحانیون(!) دنيا و آخرت


در مراسم "بزرگداشت" تاسوعا و عاشورا...
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني (رییس تشخیص مصلحت و چه و چه شورای نگهبان) بالای منبر رفتند و فرمودند:
»انتخوابات...!«

حجت‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف‌آابادی (دادستان كلٍ "کشور" هاشمي‌رفسنجاني و شرکا) پامنبری کردند
و افزودند :»انتخوابات...!«

آيت‌الله محمد توسلي (کاندید اصلاح طلب و مبارز نمایندگی درهشتمین مجلس مجمع روحانيون مبارز اصلاح طلب)
روضه درست و حسابی خواندند...
و زدند به صحرای کربلای "تحریف" فرمایشات امام سیزدهم!

خلاصه این که همراه شو با
دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج دنیا و آخرت

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
.............

اين گريه ها و روضه ها حفظ كرده اين مكتب را
الان هزار و چهارصد سال است
كه ما را
با اين منبرها و با اين روضه ها و با اين مصيبت ها و با اين سينه زني ها
حفظ كرده اند"!

صحيفه امام سیزدهم- جلد8- صفحه526
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861026/14.HTM#other1403-
................................................................

....تمرین شماره یک....

...............................

"حجت‌الاسلام والمسلمين قربانعلي دري نجف‌آابادی... دادستان كل كشور ...
با بيان اين‌كه » دين به معناي واقعي كلمه تامين كننده دنيا و آخرت انسان‌هاستـ« ... امام خميني(ره) را بزرگترين مربي اخلاق و معرفت در دوران معاصر دانست و...
تاكيد كرد »انتخابات يك ميدان امتحان است
و همه بايد با حضور فعال در اين عرصه و پرهيز از بداخلاقي و اصرار در جهت برگزاري انتخاباتي آبرومند ... و در خدمت آرمان‌هاي امام و رهبري تلاش كنند«.
دادستان كل كشور همچنين بر لزوم رعايت اخلاقيات در برگزاري مجالس عزاداري تاكيد كرد"!

ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1071053&Lang=P
آدینه 28 دي 1386 – 18 ژانويه 2008
........................................................

....تمرین شماره دو....
.............................

"آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته‌ تهران... گفت:
اگر امروز در چنين فضايي انتخابات خوبي برگزار كنيم، در دنيا كه به اين مسائل بسيار اهميت مي‌دهند، موقعيت قوي‌تر پيدا مي‌كنيم ....
وي هم‌چنين با اشاره به سالگرد شهادت نواب صفوي و يارانش يادآور شد:
فداييان اسلام موج اسلام‌خواهي مهمي را به راه انداختند و
شعار اسلام‌ خواهي را مطرح كردند
كه تاثيرات زيادي داشت" !

ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1071123&Lang=P
آدینه 28 دي 1386 – 18 ژانويه 2008
.........................................................

....تمرین شماره سه....
..............................

"آيت‌الله محمد توسلي طي سخناني در مراسم شب تاسوعاي حسيني ـ
كه از سوي مجمع روحانيون مبارز در دارالزهرا(س) برگزار شد... اظهار کرد:
به نام دين، از روضه‌خواني‌هاي دروغين (گرفته) تا بسياري از اعمال ديگر و هر كار ديگري را انجام مي شود‌...
درحالي كه 29 سال از پيروزي انقلاب مي‌گذرد و تنها 19 سال از رحلت امام خميني گذشته است،
حرف‌هاي ايشان تحريف مي‌شود...
درحالي‌كه امام خميني(ره) فرمودند »جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد« عده‌اي مي‌گويند جمهوري معنا ندارد و ما آمده‌ايم اسلام را پياده كنيم
و حتي اين جمله امام (ره) كه مي‌فرمايند »ميزان راي ملت است«
را تحريف مي‌كنند"!

ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1071060&Lang=P
آدینه 28 دي 1386 – 18 ژانويه 2008
........................................................

...تمرین یدکی...
....................

" هدف از انتخابات در نهايت حفظ اسلام است" !

صحيفه امام سیزدهم - جلد 21 - صفحه 11
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861024/14.HTM#other1403
دوشنبه 24 دي 1386- 14 ژانويه
200818 January 2008

همراه شو عزیز دست به عصای اعتماد (!) ملي و قانون (!) اساسی "جمعي" از وبلا‌گ‌نويسان

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=27321


"جمعي از وبلا‌گ‌نويسان به دعوت حزب اعتماد ملي به ديدار دبيركل آن آمده بودند...

رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي ... تصريح كرد:
‌ پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي، حضرت امام‌ (ره) بنيانگذار نظامي شد كه همه چيز را بر پايه انتخابات قرار داد... ‌اين يك نعمت الهي است.
همراه  شو عزیز وبلا‌گ‌نويسان دست به عصای اعتماد (!) ملي
كروبي ... دبيركل حزب اعتماد ملي... با بيان اينكه انتظارمان اين است كه تاييد صلا‌حيت‌ها به شكل قانوني انجام شود ... گفت:
آنچه امروز دغدغه و مساله مهمي است اين است كه عده‌اي نمي‌دانند تكليفشان چيست... ما هم‌اكنون دست به عصا حركت مي‌كنيم تا عرصه را بر خود تنگ نكنيم... اين نوع نگاه موجب مي‌شود در تنگنا و كمبود قرار نگيريم.

رئيس دفتر سياسي حزب اعتماد ملي گفت:
بر اساس اين ديدگاه نبايد دولت‌ها را مقصر همه چيز دانست"!

روز نای "شیخ اصلاحات"
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=53893
چهار شنبه 26 دي 1386 – 16 ژانويه 2008


17 January 2008

همراه شوعزیز، آسٌه آسٌه در مسير "قانونمندي" انتخوابات و "اعتبار جهانی"ستادهای ائتلاف اجاق و هیزم و دیزی و شاگرد آشپزهای حاجی رو رو

همراه شوعزیزhttp://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5∋=27311"رييس ستاد ائتلاف … درباره ... آخرين وضعيت فهرست ائتلاف
و نقش سيد محمد خاتمي در ائتلاف اصلاح طلبان
به پرسش هاي متعدد خبرنگاران پاسخ داد:
... سعي مي‌كنيم تا عملا ببينيم جريان متوالي انتخابات، مسير قانونمندي را پيش خواهد گرفت يا خير...
اگر شرايطي پيش بيايد كه ما زمينه‌ رقابت نداشته باشيم
و تمام افراد مدنظر ما را ردصلاحيت كنند،
هيزم انتخاباتي نخواهيم شد" !

"بهارستان (!) هشتم""
پایگاه خبری ائتلاف اصلاح طلبان
http://www.baharestan8.com/ShowNews.php?295
سه شنبه 25 دی 1386 - 16ژانويه 2008
...............................................


"نظارت را خود انجام دهیم!/
آقای ابراهیم یزدی خواسته است كه ناظران بین‌المللی بر جریان رأی‌گیری ۲۴ اسفند نظارت كنند…
آیا آقای دكتر یزدی فراموش كرده‌اند كه خود عضو كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه هستند كه قرار بود وظیفه نظارت را اعمال كند؟…
نهادی مانند كمیته دفاع اگر به صورت پیوسته و منظم وظیفه خود را دنبال كند
می‌تواند
برای خود
اعتباری جهانی
به دست آورد"!

دکتر حسين با "قر" زاده
ایران امروز
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15198/
چهارشنبه 26 دی 1386 17 - 16ژانويه 2008
...................................................


"شجاعت واقعا موضوع مهمی است... یکی جلوی این کروبی را بگیرد...
شیخ اصلاحات ... دیروز بالاخره زیر پیراهنش را هم درآورد»!

ا.ن. آقا
" . و ز"
(ملیه جوک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15198/
پنج شنبه 27 دي 1386 - 17ژانويه 2008


15 January 2008

همراه شوعزیز منشور اخلاق انتخاباتی ساز و دهل ونقاره کوتوله های "بهارستان(!) هشتم" مملکت سرا پا انیمیشن


تبليغات انتخاباتي شما

"به دلیل موفقیت های قبلی...
برای منور شدن افکار امت منورالفکر مملکت...
اصول منشور اخلاق انتخاباتی … به این شرح گزارش می شود" !

ا. ن. آقا
( ملیه جوک خارج از مملکت عالیجناب سرخ ریش
و شرکا )

" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5700.php
سه شنبه 25 دي 1386 - 15 ژانويه 2008 -
...................................................اصل اول
..................


"اين گريه ها و روضه ها حفظ كرده اين مكتب را.
الان هزار و چهارصد سال است
كه ما را با اين منبرها و با اين روضه ها و با اين مصيبت ها و با اين سينه زني ها حفظ كرده اند...

سيدالشهدا را اين گريه ها حفظ كرده است و مكتبش را
اين مصيبت ها و داد و قال ها، اين سينه زني ها و اين دستجات حفظ كرده" !


صحيفه امام- جلد8- صفحه526
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861026/14.HTM#other1403
چهارشنبه 26 دي 1386 - 16 ژانويه 2008 -
...............................................


....اصل دوم ....
..................

"برف اومد و برف اومد
و کوتوله ها هرچی بیشتر برف می اومد، بیشتر حرف می زدند و بیشتر ‏توی برف فرو می رفتن.

برف رسید به شکمشون، بعد برف رسید به سینه شون، بعد برف رسید ‏به پیشونی شون.
یکی شون گفت: حالا چی کار کنیم.
بقیه گفتن: سرتو بکن زیر برف هیچ کس نمی ‏بیندت"!

ا. ن. آقا
( ملیه جوک خارج از مملکت عالیجناب سرخ ریش و شرکا )
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5666.php
یکشنبه 23 دی 1386 – 13 ژانویه 2008
...............................................


.... اصل سوم.....
...............................

سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما
در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام
انجام شود...
هدف از انتخابات در نهايت حفظ اسلام است" !

صحيفه امام - جلد 21 - صفحه 11
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861024/14.HTM#other1403
دوشنبه 24 دي 1386- 14 ژانويه 2008
..............................................

.... اصل چهلرم.....
...............................

" به عنوان یک انسان قلم به مزد
آمادگی خود را برای هرگونه فعالیت رادیو تلویزیونی در این روزها
به نفع
شرکت مردم در انتخابات
اعلام می کنم"!

ا. ن. آقا
( ملیه جوک خارج از مملکت عالیجناب سرخ ریش و شرکا )
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/post_346.php
چهارشنبه 15 آذر 1385 - 6 دسامبر 2006
....................................................


..... متمم اصل اول و دوم و سوم......
........................................


" کوتوله ها هرچی بیشتر برف می اومد، بیشتر حرف می زدند .
یکی شون گفت: حالا چی کار کنیم بقیه گفتن:...
اگه بیل زنی برو برف پشت بوم ننه تو پارو کن"!

ا.ن. آقا
( ملیه جوک خارج از مملکت عالیجناب سرخ ریش و شرکا )
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5666.php
یکشنبه 23 دی 1386 – 13 ژانویه 2008

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com