21 January 2009

هشتمین مسابقه هوش نیم سوالی دینی انتخابات طلایی ترین "ابزار سیاسی" و چه چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندیهشتمین مسابقه هوش نیم سوالی انتخابات (!) دینی طلایی ترین "ابزار سیاسی" اصل های شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 24 و 26 و 27 و 56 و 110 و 121 و چه چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی
............

"... انتخابات... /

خدا نکند دین ابزار سیاست قرار گیرد که بدجوری می شود از آن سوء استفاده کرد و البته بدجوری هم جامعه را نسبت به دین بدبین می کند"!

آسیدحاجی ابطحی جونیور، معاون "پارلمانی(!)" آسید حاجی "خ"–مخمس-خ-ر-ک-ن-م انتخوابات
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309814
چهارشنبه 2 بهمن 1387 -21 ژانويه 2009
.....................

راهنمایی دارالترجمه یاجوج و ماجوج ...

"برادران و خواهران ، هموطنان عزيز و محترم ...

اينكه گفته می‎شود: "سياست از دين‏ ‏جداست" قابل قبول نمی باشد... ‏
مطالب اين بيانيه را كسی نوشته است كه ادعای تخصص در مسائل سياسی ندارد ولی نسبت به آنها بی اطلاع هم نبوده‏ ‏است"!

آیت اللا عظما منتظری
بی بی سی صد
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/07/printable/050703_la-montazeri-text.shtml
يکشنبه 3 ژوئيه 2005 ‏‏‏‏
...............................

راهنمایی روزگارما ....

این بار هم چون سال های پیش از این، از میان چند تن از رجالی که در تمام سی سال گذشته ، که مستقیم و یا غیر مستقیم در اداره امور این آب و خاک نقش داشته اند (و حاصل کارشان هم همین حال و روزی است که امروز بدان گرفتار شده ایم )، باید انتخاب نمائیم یعنی باز هم انتخاب از بین بد و بدترو تو گویی در این گستره تاریخی قحط الرجال است که برای آمدن و یا نیامدن فردی که بیست سال از تمامی پست های اجرایی دور بوده و تنها به مدد یک سابقه نخست وزیری و چندین سال مشاوربودن، در پشت صحنه کمین کرده بود، باید دست به دعا شویم وچشم انتظار بمانیم و یا از سویی دیگر برای آن مرد خدای جوی خوش منظری که با پشتوانه ۲۰ میلیون رای، هشت سال بر مسند زمامداری نشست ولی گره ای نگشود، امروزباید بعد از هزار طرفند برای لبیک گفتنش نا امید شویم و به همین وعده او دلخوش باشیم که " اگراو نیاید مهره سوخته ی بیست سال پیش به جای او می آید " و در این میان سر خوش بودن آن شیخ چه تماشایی است که از آن زمان که از خواب اصحاب کهف برخاسته گمان بر کسب اعتماد ملی دارد و خود را از هم اکنون بر مسند قدرت می بیند و بر این باور رغبتی به ائتلاف با هیچ یک ازدیگر رجال کاندید شده ندارد!

بيژن صف سری
روزگار ما

http://bijan-safsari.com
چهارشنبه 2 بهمن 1387 -21 ژانويه 2009


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com