14 January 2009

مسابقه انتخاباتی نیم سئوالی / به کجای این دیگ آش کشک «اصول شماره 24و 26 و 27 قانون (!) اساسی» ببندیم یک دخیل فسقلی


مسابقه انتخاباتی نیم سئوالی
به کجای این دیگ آش کشک «اصول شماره 24و 26 و27 قانون(!) اساسی تظاهرات به
راهپیمایی انتشاراتی مصاحبه های مطبوعاتی ره راحل اصناف و احزاب و چه و چه»
ببندیم یک دخیل فسقلی؟

..............
.... راهنمایی صلواتی ....

"اصل 24 /
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام ... باشد..."!
"اصل 26 /
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی ... آزادند، مشروط به این که... موازین اسلامی …را نقض نکنند..."!
"اصل 27 /
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها... به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است"!

قانون (!) اساسی حکومت آخوندی
آژانس خبری کوروش

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=32445
http://www.hoqouq.com/law/article56.html

... راهنمایی شماره یک دارالترجمه یاجوج و ماجوج ...


" بالاخره از مردم فلسطین حمایت بکنیم
یا نکنیم؟/ ...
... به دفتر و منزل من حمله کردند و تابلوی وکالت مرا کندند وزیرپا لگدکوب کردند . سپس نمای ساختمان را تخریب کردند ... بهانه مهاجمان برای این یورش غیر قانونی ، سکوت کانون مدافعان و شخص من در حمایت از مردم فلسطین بود...
امروز جمع مادران صلح که زنان حامی صلح و برابری هستند... مقابل سفارت فلسطین در حمایت از زنان و کودکان فلسطین و قربانیان غیر نظامی این جنگ ، اجتماع کردند .بعد از مدت زمان بسیار کوتاه حدودا نیم ساعت ، عده ای خشونت طلب و مهاجم که احتمالا همان افراد و یا همفکران همان افراد حمله کننده به دفتر و منزل من بودند؛ به شدید ترین شکل به مادران خود حمله کرده و تعدادی از شرکت کنند گان تجمع را مضروب کرده ... ... و ... مادران صلح را مورد آزار و خشونت قرار داده اند...
پرسش اساسی من این است که واقعا حرف حساب این مهاجمان زنجیره ای چیست؟ آیا بالاخره باید از مردم فلسطین حمایت کنیم یاخیر؟"!

شیرین عبادی
آژانس خبری کوروش

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=32774
دوشنبه 12 ژانويه 2009 - 23 دی 1387
............................................

... راهنمایی شماره 2 دارالترجمه یاجوج و ماجوج ...

"تذكرعلی الحساب،
به دليل مصاحبه‌ با يك خواننده ایرانی مقیم لس‌آنجلس!/
توضیحات مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي:
از آنجا كه چاپ مصاحبه با فردي كه در داخل كشور و نظام به عنوان عنصري نامطلوب شناخته مي‌شود كاري صحيح و منطقي نيست، این اقدام روزنامه همشهري [مصاحبه‌ با يك خواننده ایرانی مقیم لس‌آنجلس] با تذكر كتبي اداره كل مطبوعات داخلي مواجه شد...
موضوع انتشار اين مصاحبه در روزنامه همشهري در جلسه بعدي هيات نظارت بر مطبوعات مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا درباره آنكه تذكر كتبي به روزنامه كافي بوده است يا خير تصميم‌گيري شود"!

آژانس خبری کوروش
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=32753
منبع خبر: ایسنا
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1269952&Lang=P
دوشنبه 12 ژانويه 2009 - 23 دی 1387
............................................

... راهنمایی شماره 3 دارالترجمه یاجوج و ماجوج ...

"مخالفت وزارت كشور
با برگزاري تجمع عمومي در حمايت از ملت مظلوم فلسطين،
نقض آشكار اصل 26 قانون اساسي است /
هموطنان عزيز،
در حالي كه صداي اعتراض مردم در همه كشورهاي جهان، بصورت تجمع و يا راهپيمايي، نسبت به عمليات وحشيانه و ضد بشري اسراييل ودر جهت حمايت از مردم ستمديده فلسطين در غزه در رسانه‌ها فراگير شده است، متأسفانه مقامات مسئول وزارت كشور با درخواست نهضت آزادي ايران براي برگزاري تجمع عمومي مخالفت ورزيده اند...
نهضت آزادي ايران اين تصميم وزارت كشور را نقض آشكار اصل 26 قانون اساسي و مفاد قانون احزاب، كه به موجب آنها فعاليت احزاب نيازي به اخذ پروانه از وزارت كشور ندارد، ارزيابي مي‌كن... والعاقبه للمتقين"!

نهضت آزادي ايران
آژانس خبری کوروش

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=32758
سه شنبه 24 دی 1387 - 13 ژانويه 2009
............................................................

.... راهنمایی صلواتی یدکی ....

"اصل 24 /
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام ... باشد..."!
"اصل 26 /
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی ... آزادند، مشروط به این که... موازین اسلامی …را نقض نکنند..."!
"اصل 27 /
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها... به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است"!

قانون (!) اساسی حکومت آخوندی
آژانس خبری کوروش

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=32445
http://www.hoqouq.com/law/article56.html
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com