05 December 2008

بحث شیرین "روحانیون (!)" اصول شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 24 و 27 و 110 و 121 و چه و چه قانون (!) اساسی سگ زرد اصحاب کهف


بحث شیرین "روحانیون (!)" اصول شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 24 و 27 و 110
و 121 و چه و چه قانون (!) اساسی سگ زرد اصحاب کهف

.........................

 بحث شیرین
"یزدی:
بهتر است ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود /

ابراهیم یزدی ... در مخالفت با نظریه ولایت فقیه گفت:
در قرآن هیچ مفهومی با این عنوان نداریم. آیت‌الله خمینی با استناد به برخی از احادیث این نظریه را وضع کرده و گروهی از علمای اسلامی اعتقاد دارند که احادیث مورد استناد این نظریه معتبر نیستند... و یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ما برای توسعه دموکراسی در ایران نیز همین مسئله است

یزدی همچنین بخشی از روحانیان حاکم در ایر
ان را شبیه به اصحاب کهف خواند و در تشریح این موضوع گفت که آنان صدها سال از تحولات جامعه عقب هستند و آرمانشهر آنها مدینه‌النبی است و گمان می کنند که در جهان امروز هم شهری مانند تهران را می‌توان مانند مدینه‌النبی اداره کرد" !

آژانس خبری کوروش
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=31892
14 آذر 1387 / 4 دسامبر 2008
...............................

... تمرین ...
.............

" دکتر ابراهیم یزدی... با ارائه شاهدی از تاریخ
درباره عواقب سخنان هیجانی وبدون پشتوانه ... افزود:
یکی از نوه‌های من در ستاد اوباما فعال است"!

آفتاب نیوز
http://www.aftabnews.ir/vdcbwabrhsbgw.html

پنجشنبه 25 مهر 1387 - 16 اکتبر 200


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com