09 November 2008

کشف الاسرار رسالت‌ (!) اصلاحات (!) دينی (!) قانون (!) اساسی فرار صراط المستقیم از مارهای غاشیه با آژانس مسافرتی آسید افعی انسانمحور

کشف الاسرار
رسالت‌ (!) اصلاحات (!) دينی (!) قانون (!) اساسی فرار صراط المستقیم

از مارهای غاشیه
با آژانس مسافرتی آسید افعی انسانمحور


کشف الاسرار رسالت‌ (!) اصلاحات (!) دينی (!) قانون (!) اساسی فرار صراط المستقیم از مارهای غاشیه با آژانس مسافرتی آسید افعی انسانمحور..............
"کمپین مدنی دعوت از آقای خ..تمی/
چند ماهی است که جمعی از جوانان پرانگیزه و علاقمند به سرنوشت کشور تصمیم گرفته اند که در یک کار خود جوش مدنی از راه های گوناگون کمپین دعوت ازآقای خ..تمی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری راه اندازی کنند...
به همین دلیل است که من در بخشی از سخنرانی ام گفتم به اعتقاد من آقای خ..تمی انسانمحور دیگر نمی تواند کاندیدا نشود" !

آسید حاجی ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309747
آدینه 17 آبان 1387- 7 نوامبر 2008
............................................

...تکبیر ...
..............

"... اصلاحات فقط و فقط از طريق دين ... /
حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمی گفت: اصلاحات نه عصايی دارد که تبديل به اژدها شود و نه يد بيضائی. بنابراين آنانی که از اصلاحات اژدها می‌سازند اشتباه می‌کنند ...
سيدمحمد خاتمی ... اظهار کرد: از رويکردهای مهم اصلاح‌طلبی، احترام به گشادگی در فضای بحث و گفت‌وگو و آزادی در ابراز نظر و انديشه‌ورزی و هزينه ندادن برای آن است.
وی با تاکيد بر اين‌که " اصلاحات دارای رسالت است"... تصريح کرد: اصلاحاتی که ما بدان معتقديم ... فقط و فقط از طريق دين امکان‌پذير است.
. وی با اشاره به اين‌که " درباره اصلاحات خيلی صحبت شده است و شايد بيشتر از همه خود من صحبت کرده‌ و البته کمتر به طور کلاسيک آن را تعريف کرده‌ام" گفت: از مجموعه مطالبی که گفته‌ام می‌توان قرائتی از اصلاحات را مطرح کرد که زياد هم درباره آن سخن گفته‌ام..

(... تکبیر افتخاری دارالترجمه یاجوج وماجوج ...)
وی با اشاره محتوای سخنان خود در اين جلسه توضيح داد: آن‌چه امروز مطرح می‌کنيم، در واقع مطلب ناگفته‌ای نيست... کمابيش مطرح شده است، گرچه احتياج به طرح مفصل‌تری دارد. ولی من در اين‌جا به هيچ وجه قصد طرح مباحث تئوريک را ندارم. زيرا مباحث تئوريک خيلی ساده و زود به نتايج توافق‌آميز نمی‌رسد... من در اينجا به هيچ عنوان قصد مطرح کردن مباحث نظری را ندارم و... بحث نمی‌کنم، گرچه برای خودم نظراتی دارم.

خاتمی در پاسخ به اين پرسش که چگونه بعد از ۱۱ سال مسائل اصلاحات مطرح می‌شود؟ تاکيد کرد: از همين جا وارد يکی از اصول مهم اصلاح‌طلبی می‌شوم... از رويکردهای مهم اصلاح‌طلبی، احترام به همين گشادگی در عالم بحث ‌و گفت‌وگو، آزادی در نظر، انديشه‌ورزی و ابراز نظر و هزينه ندادن برای آن است.

رييس‌جمهور سابق کشورمان ادامه داد: به هر حال ما مطالبی داريم، ديگران هم مطالبی دارند...

اين انديشمند معاصر تصريح کرد: معتقدم، آن‌چه را که بيان شده و مردم هم به تفصيل يا اجمالا از آن آگاه بوده‌اند....

وی ادامه داد: اين بحران‌ها وجود دارد و معتقدم که آن چيزی که به نام اصلاحات مطرح شد و هنوز هم مطرح است، مناسب‌ترين راه برون رفت از اين بحران است و مناسب‌ترين و راحت‌ترين راه دستيابی ارزان‌تر و آسان‌تر به منافع مادی و معنوی ... است....

وی افزود: ما به عنوان وحی منزل چيزی را مطرح نمی‌کنيم... ما اين اصول را داريم و معتقديم که عملی‌تر است و با واقعيت‌ها سازگاری بيشتری دارد و با معيارها و موازين، قابل انطباق و سازگاری است و در مقام عمل می‌تواند راهگشا باشد ...

رييس بنياد خاطرنشان کرد: اين جمع بايد بنيانگذار هسته‌يی باشد که ان‌شاءالله رشد خواهد کرد ... و نبايد از الفباء شروع کنيم... زيرا معتقدم آن‌چه گفته می‌شود، برگرفته از يک خواست و نياز تاريخی جامعه است ... و اصلاحات در حقيقت هم بيانگر آن خواست‌هاست...

وی تاکيد کرد: جامعه به مرحله‌ای می‌رسد که به جای آن‌که نيازی به قهرمان داشته باشد، خود قهرمان عرصه سرنوشت می‌شود.

رييس موسسه بين‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها با طرح اين پرسش که" آيا اصلاحاتی که ما می‌گوييم، رسالتی دارد؟" گفت: به نظر من آری؛ هم در نظر و هم در عمل اصلاحات دارای رسالت است... ملت يک پديده جديد است ... و جايگزين عناصر تبيين هويت جمعی قديم ، مانند قوم و قبيله و حتی نژاد است.

وی ضمن طرح اين پرسش‌ها که " بالاخره چيزی به نام ملت ايران وجود دارد يا ندارد؟ و چيزی به نام جامعه ايرانی وجود دارد يا ندارد؟" گفت: اجمالا وجود دارد ... اصلاحات به امر دين اهتمام فراوان دارد.... به خصوص در جوامع شرقی ...دين يک عامل مهم هويت‌بخش است.... دين و به خصوص اسلام برای کمال انسان آمده است. مگر می‌توان اصلاحاتی داشت و به کمال انسان نينديشيد؟... درک مقتضيات و تلاش برای رهايی جامعه از غفلت‌زدگی تاريخی و غفلت‌زدگی معاصر کار بزرگی است که اصلاحات انجام می‌دهد....اصلاحات کمتر به بحث‌های مجرد و منقطع از مقتضيات زمان و مکان می‌پردازد. گرچه همان‌گونه که عرض کردم، بحث‌های تئوريک هم در جای خود لازم است.

رييس‌جمهور سابق کشورمان با اشاره به بعد عملی اصلاحات گفت: دردهای مزمن و کهنه ما ريشه تاريخی دارد و آن‌ها را بايد شناخت، سپس درمان کرد....

وی اظهار کرد: من بارها گفته‌ام که ....به هر فردی که در جامعه رجوع کنيد، خواهد گفت که ما از استبداد رنج برده‌ايم

خاتمی ادامه داد: البته به شکل مستقيم استعمار را نداشته‌ايم... ملت ايران ملت بزرگ، با غرور و با شرفی است... و دنيا نيازمند ايران بوده است و از آن وام گرفته و هنوز هم وام می‌گيرد.

وی يادآور شد: سن توماس اکوئيناس بزرگترين فيلسوف متاله قرون وسطی که با بيان فلسفی الهيات را مطرح کرد و کتاب «اثولوژيا»ی او الان هم بزرگترين منبع کلام مسيحی، به خصوص در ميان کاتوليک‌هاست، می‌گويد که «هروقت به طور مطلق کلمه استاد را به کار برده‌ام، مقصودم ابن‌سيناست».

(تکبیر...)

اين انديشمند دوران معاصر با اشاره به اين‌که " ايران نه تنها برای خودش که برای دنيا سربلند و سرفراز بوده است" ... خاطرنشان کرد: من بارها گفته‌ام که ما نه تنها از توليد درست محروميم که از مصرف و به کار بردن توليد ديگران هم گاهی عاجز هستيم. اين درد نيست؟ آيا لازم است تا کسی دکترای علوم سياسی و جامعه شناسی داشته باشد و يا فلسفه خوانده باشد تا آن‌ها را بفهمد؟ آيا آن روستايی با فطرت پاک خودش آن را نمی‌داند؟

(تکبیر...)

رييس بنياد باران ... گفت: مردم ما عدالت می‌خواهند.... ارسطو هم چهار فضيلت را مطرح کرده که عبارت است از عفت، شجاعت، حکمت و عدالت که آن را حاصل تعادل سه فضيلت ديگر می‌داند.

(تکبیر)

وی خاطرنشان کرد: بی‌عدالتی بر اثر جهل و نادانی مردم ... به نوعی تحميلی است.

وی با تاکيد مجدد بر اين‌که " در مقام عمل، اصلاحات ناظر بر درمان دردهای جامعه است که البته می‌توان فهرست بلندی از دردها را تعريف کرد" گفت: آن‌چه معتقدم که جدی است ... اين است که به جای استبداد، آزادی، به جای وابستگی، استقلال و به جای عقب ماندگی، پيشرفت قرار گيرد و نيز در همه مراحل عدالت در جامعه برقرار شود.

(تکبیر...)

خاتمی ادامه داد: مردم چيزی به نام اصلاحات را ديدند و افتخار می‌کنيم که اين اصلاحات .... در صدد درمان دردهايی بوده است که وجود دارد.... و تجربه عادی هم ما را به اين نتيجه می‌رساند که فرهنگ ما ... فرهنگ دينی است... شما نمی‌توانيد در ايران يک دختر خانم يا آقا پسری را پيدا کنيد- ولو از خانواده‌هايی باشند که چندان دينی نباشند - که حاضر باشند مراسم ازدواج‌شان بدون طی کردن اين مراسم دينی انجام شود و ... حتی معتقدم، برادران و خوهران عزيز اقليت‌های دينی در ايران .... از زندگی در درون فرهنگ دينی غالب، خاطره تلخی ندارند.... مگر ما مسلمان‌ها رنج نبرده ايم؟ مگر توسط حاکمان و اميران سنی هزاران يا صدها هزار نفر زن و مرد سنی سر بريده نشدند؟ مگر توسط حاکم شيعی هزاران چشم از حدقه در نيامد؟ ... اما اگر از يک مسيحی، زرتشتی يا کليمی بپرسيم که آيا از زندگی در جامعه‌ای که فرهنگ غالب آن اسلامی است، رنج برده است؟ می‌گويد: خير!

(تکبیر...)

رييس بنياد باران تاکيد کرد: طبعا اگر اصلاحات با دين سازگار باشد، خيلی راحت در متن وجدان جامعه ما جا می‌افتد.

وی اظهار کرد: مرحوم دکتر شريعتی .... يک کار مهم کرده است؛ ـ اين مطلب را در مراسمی به مناسبت درگذشت استاد محمدتقی شريعتی به در خواست رهبر فعلی و رييس‌جمهور آن روز انقلاب گفتم .... نقش مهم امام(ره) هم در جای خود بسيار مهم بود ... البته هدايت جامعه از سوی مربيان صالح امر ديگری است.

وی تاکيد کرد: در اين زمينه هم تعابير قرآن خيلی عجيب است: « انما انت مذکر و لست عليهم بمسيطر»؛ يعنی اصلا تو چه کاره‌ای که به مردم سيطره پيدا کنی؟ ... و تو آمده‌ای که مردم به قسط برخيزند، نه اين‌که آن‌ها را به قسط برخيزانی.

وی ادامه داد: آزادی امری نيست که قدرت‌ها به خاطر هديه آن به مردم بر آنان منت بگذارند.... به همين دليل است که می‌گويم، هر حرکت اجتماعی از جمله اصلاحات نمی‌تواند با دين مردم که در عمق وجود آن‌هاست، بيگانه باشد. حرکت اصلاحات به اين معنا يک حرکت دينی است و شايد يکی از رموز ناکامی روشنفکران بريده از دين ... همين مشکل باشد که ... آزادی، استقلال و پيشرفت بريده از دين در جامعه ما امکان تحقق ندارد...

خاتمی با بيان اين ‌که "... حرکت اصلاحاتی که می‌گوييم ـ گرچه شايد هنوز تعريف روشنی نداشته باشد ..." گفت: يک تفکر می‌گويد، برای به دست آوردن آزادی راهی جز اين نداريم که جامعه سکولار، ليبرال دموکرات يا سوسيال دموکرات باشد. جريان ديگر هم می‌گويد...مردم مانند رعيت و احشامی هستند و حکومت هم لطفی کند و نان و آب و غذايی برای آن‌ها تهيه کند.... اين دو جريان .... مانند دو لبه يک قيچی بزرگترين فشارشان را بر جريان اصلاحات می‌آوردند... البته در اين ميان هم سود اصلی را حکومت‌های مستبد تا بن دندان فاسد، برده‌اند. در نتيجه در اين مملکت هم دين مردم لطمه خورده و هم آزادی ...

رييس‌جمهور سابق کشورمان تاکيد کرد: انقلاب اسلامی معجزه بزرگی در زمان ما و مردمی‌ترين انقلاب در تاريخ معاصر بشری و يا شايد در کل آن بوده است و ما هيچ انقلابی را نمی‌بينيم که اين‌گونه يکپارچه جمعيت راه بيفتد... به دنبال يک رهبر فرهمند و بزرگ ... و اين شگفتی‌ها را بيافريند.

(تکبیر...)

وی تصريح کرد: مگر از زبان امام(ره) و انقلاب نگفته‌ايم که اسلام می‌آيد و شما را آزاد می‌کند؟ " !

گوی انیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/2008/11/078734.php
آدینه 17 آبان 1387- 7 نوامبر 2008
............................................

...تکبیر ...
..............

" مشكل اساسي ما در كشوري مثل ايران اين است
كه نمي دانيم كي هستيم
و كجا مي‌‏خواهيم برويم؟...
دستيابي به الگوی مناسب مردم سالاري كه سازگاري با دين دارد كاری دشوار است...
به همين دليل هم اصلاحات به بخشي از مسائل عيني زندگي مردم بي‌‏توجهي كرد" !

حجت الاسلام والمسلمین آسید حاجی خ .. تمی
http://www.irwomen.net/spip.php?article2954<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com