01 November 2008

کمپین 12 میلیون امضایی صدقه جات الكترونيكي اصول شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی شكوفايي و نوآوري عزم ملي(!) چه و چه های جهادی


بحث شیرین
«کمپین یک دوجین میلیون امضایی» صدقه جات الكترونيكي اصول شماره 1 و 2
و 3 و 4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی شكوفايي
و نوآوري عزم ملي (!) چه و چه های جهادی


"بيماري حقوق و درمان آن(يادداشت روز)/
"
دعاوي و اختلافات قضايي در محاكم دادگستري ... پيش بيني مي شود ... در سال آينده مرز 12 ميليون پرونده را نيز پشت سر بگذارد...
اعلام و
جود «بيماري حقوقي»... و... هشدارهاي به حق آيت الله شاهرودي در زمينه بحران حقوقي در كشور بايد جدي گرفته شود و در اين راستا ... آحاد مردم مي بايست در قالب يك عزم ملي و جهادي براي مراقبت از سلامت حقوقي جامعه ايفاي نقش كنند "!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870811/2.htm#other200
شنبه 11 آبان 1387 - اول نوامبر 2008
...............................................

... تمرین ...
.............

"طرح صدقه الكترونيكي/
معاون مشاركت‌هاي مردمي كميته امداد امام خميني(ره) … اظهار داشت:
در راستاي نوآوري و شكوفايي، طرح صدقه الكترونيكي ... اجرا مي‌شود... ‌شركت و حضور مردم در ايده‌اي نو...از ديگر اهداف اجراي اين طرح است" !

الف نیوز
http://alef.ir/content/view/33669
چهارشنبه اول آبان 1387 - 22 اکتبر 2008
....................................................

... تمرین ...
..............

"گفتم: از يارو امتحان رانندگي مي گرفتند، افسر راهنمايي پرسيد اگر يك نفر وسط خيابون بود چراغ مي زني يا بوق؟
يارو گفت؛ برف پا ك كن! افسر پرسيد چرا برف پاك كن؟ يارو گفت؛ يعني بهش ميگم تكليف خودتو روشن كن! يا برو اينور يا برو اونور" !

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870811/2.htm#other203
شنبه 11 آبان 1387- اول نوامبر 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com