16 November 2008

بحث زنگوله دار شکوه علفزار قانون (!) اساسی بزغاله های قندی خبرها(!) و روایات و چه و چه %100 باب دندون فقها و علما


بحث زنگوله دار شکوه علفزار قانون (!) اساسی بزغاله های قندی خبرها(!) و روایات و چه و چه
%100 باب دندون فقها و علما

...............

"وضعيت وخيم اپوزيسيون مدعي حقوق بشر در ايران (خبر ويژه) /
يكي از عناصر ضدانقلاب مقيم خارج، فعاليت گروهك هاي مدعي حقوق بشر را در جهان وخيم دانست و آينده اي تيره در برابر اين جريان ها تصوير كرد.
مهرانگيزكار… مي نويسد: گروه هاي حقوق بشري درون ايران مثل قارچ دارند مي رويند. تنها خط ارتباطي با آنها ايميل هايي است كه دريافت مي شود و وبلاگ هايي است كه
حضور خود را اعلام مي كنند "!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا

http://www.kayhannews.ir/870825/2.htm#other210
شنبه 25 آبان 1387 - 15 نوامبر 2008
.........................................

... تمرین ...
...............

"هر گاه فعالان جنبش زنان از طيف دينی يا غير دينی بتوانند
به کمک جمعی از فقها مفاهيم برابری را از متون دينی استخراج کنند
کار بر فعالان زن آسان می شود"!

م. کار کمپین شکوه علفزار "همین" قانون (!) اساسی پختن آش نذری
«گوي ا نيوز»
http://mag.gooya.com/politics/archives/2008/09/076880.php
چهارشنبه 3 مهر 1387 - 24 سپتامبر 2008<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com