29 October 2008

توضیح المسایل مقایسه "شقیقه انتخاباتی" لگوری های امریکا... با ... انتخوابات کله قندی در بهشت زير پای قانون (!) اساسی علما و فقها


توضیح المسایل

مقایسه "شقیقه انتخاباتی" لگوری های امریکا
با
انتخوابات کله قندی در بهشت زير پای قانون (!) اساسی علما و فقها

" زنان و ان
تخابات امريکا/
زنان امر
يکايي در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 نقش هاي چشمگيري ايفا مي کنند… زنان امريکايي بر پايه قانون اساسي ‏دموکراتيک و قوانين انتخاباتي برآمده از آن… همه از برنامه ‏هاي دو حزب سخن مي گويند. همه برنامه هاي دو نامزد را به نقد مي کشند و همه در سايه قانون پس از اظهار ‏نظر با خيال راحت به خانه هاي خود مي روند و ... شام مي ‏خورند. اين مي شود همان بهشتي که زير پاي مادران است...

بي ترديد اصلاح قانون اساسي در فصل انتخاب رئيس جمهور و بازنگري وسيع در قانون ‏انتخابات هر دو شدني است"!

م. کار کمپین (!) بعضی چیزای "همین" قانون (!) اساسی
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/10/post_9806.php
چهارشنبه 8 آبان 1387 / 29 اکتبر 2008
................................

... تمرین ...
...............

" آموزش قانون/
قانون اساسي ايران به هزار دليل گفته و ناگفته مبهم و غير ‏دموکراتيک است.
مي شود با اصلاح چند اصل از آن، قانون اساسي را
تا حدودي براي پاسخگويي به نيازهاي ‏کوتاه مدت مردم
پذيرفتني کرد‏ "!

م. کار نيازهاي ‏"کوتاه مدت" کمپین (!) بعضی چیزای "همین" قانون اساسی
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/10/post_9579.php
چهارشنبه 24 مهر 1387 -15 اکتبر 2008
................................

... تمرین ...
...............

"هر گاه فعالان جنبش زنان از طيف دينی يا غير دينی بتوانند
به کمک جمعی از فقها
مفاهيم برابری را از متون دينی استخراج کنند
کار بر فعالان زن آسان می شود ...
تغيير ناگهانی از حکومت دينی به يک حکومت سکولار به احتمال زياد به برابری و دموکراسی در ايران ياری نمی رساند"!

م. کار "کمپین" نيازهاي ‏"کوتاه مدت" فقها ی "همین" قانون (!) اساسی
«گوي ا ن يوز»
http://mag.gooya.com/politics/archives/2008/09/076880.php
چهارشنبه 3 مهر 1387 - 24 سپتامبر 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com