12 October 2008

بحث شیرین سمت و سوی جریانات "معطوف" به نگو و نپرس «اصلاحات» چارچوب (!) فعلی (!) قانون اساسی ام القرای مامورین باهوش تبلیغ پراکنی در موضع (!) انتقادی

بحث شیرین سمت و سوی جریانات "معطوف" به
نگو و نپرس «اصلاحات» چارچوب (!) فعلی (!) قانون (!) اساسی ام القرای
مامورین باهوش تبلیغ پراکنی در موضع (!) انتقادی
..........

"هر کدام از ما وقتی در موضعی انتقادی قرار می‌گیریم، بر اساس موقعیت خود می‌توانیم نشان دهیم سمت و سوی حرف‌مان چیست…بحث شیرین سمت و سوی جریانات
نوری چون آدم باهوشی هم هست، می‌داند در چارچوب فعلی قانون اساسی، خیلی از
اصلاحات انجام ناپذیر است...
نوری می‌تواند نقش رهبری جریان را بازی کند، و ... در گزینش نامزد نهایی اصلاح‌طلبان موثر باشد...
البته توجه کنید که نوری هم یاران خیلی سالمی ندارد… اگر نفع در تظاهر به دموکراسی‌خواهی بودن باشد، چنان دموکرات‌هایی می‌شوند که نگو و نپرس"!

کاریکاتوریست (!) امام راحل " . وز" رادیو زم زمانه

http://nikahang.blogspot.com/2008/10/blog-post_8570.html
یکشنبه 21 مهر 1387 - 11 اکتبر 2008

.................................................

...تمرین...
..............

" یکی از بزرگترین درسهایی که بقول دلوز همه‌مان باید از فوکو بگیریم این است که جای کسی حرف نزنیم. بلکه اگر کمکی به کسی می‌‌خواهیم بکنیم باید تمام تلاشمان این باشد که بگذاریم خود او حرفش را بزند" !

درخش ان
دلاک ختنه سورون مزدوران " . وز" و رادیو زم زمانه
http://i.hoder.com/archives/2008/08/080831_017665.shtml


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com