08 October 2008

معجزات تغییر(!) آخوندی نظام (!) آخوندی و تبدیل مثلث خ-ر-ک به مربع-خ-ر-ک-ن قانون(!) اساسی جمهوری(!) جنایت در بزرگراه آخوندی یا چگونه طنز بنویسیم


بحث دمباله دار معجزات تغییر (!) آخوندی نظام (!) آخوندی
و تبدیل مثلث خ-ر-ک
به مربع-خ-ر-ک-ن قانون (!) اساسی جمهوری (!) جنایت در بزرگراه طبیعی آخوندی
یا
چگونه طنز بنویسیم
.......................

"عبدالله نوری، سیاستمداری که نمی خواهد کاندیدای ریاست جمهوری باشد (قسمت اول)/
نمی دانم از کجا و چرا نام آقای شیخ عبدالله نوری در ردیف کاندیداهای ریاست جمهوری آینده مطرح شد...
نوری بی آن که جائی اظهار کند جوری رفتار میکرد که میشد از رفتارش فهمید که مشروعیتی برای نظام قائل نیست… اگر این تحلیل در مورد شخصیت امروزی آقای نوری درست باشد، طبعاً بر اساس مبانی و چارچوبی که انتخاب کرده است، قابل قبول نبود که خود را در این چارچوب سیاسی فعلی کشور کاندیدای ریاست جمهوری کند …
البته تاکنون شنیده نشده که آقای نوری قصد تغییر نظام را داشته باشد،
اما کاملاً می شود فهمید که نوری این چارچوب های کنونی را باور ندارد و تا این چارچوب ها هست و نوری به آن باور ندارد، طبیعی است که کاندیدا نشود…
ادامه دارد“!

حاج آقا آسید ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309678

چهار شنبه 17 مهر 1387 - -8 اکتبر 2008
..........................................................

...تمرین...
..............

" خصوصیات برجسته ابطحی عزیز .../
نوشته های ابطحی شیرین و خواندنی است، شیرین است ...کوتاه و پاکیزه می نویسد...سریع می رود سراصل قضیه و حرفش را مشخص و روشن می گوید، نه بیخودی حاشیه می رود و نه اینقدر فس فس می کند که نفهمید که چه می خواست بگوید... یکی از بهترین جنبه های وب نوشت های کوتاه ابطحی، تیترهای خوب و ابتکاری اوست، گاهی به نظرت می آید تیترش را اول پیدا کرده و بعد مطلبش را نوشته است...
نگاه ابطحی مدرن و امروزی است... و زاویه نگاهش تازه و امروزی و متمدنانه است،
نشان می دهد ما با انسانی مدرن طرف هستیم. آدمی که مفاهیمی مانند آزادی، حقوق بشر، ارتباط، رسانه، پیوند دین و دنیا در جهان امروز را می فهمد"!

حاج آقا آسید ملیح جوک
http://www.persiancartoon.com/news.php?news_uid=2505
..........................................................

...تمرین...
............

"ابراهیم نبوی یا چنان که دوستانش او را خطاب می کنند داور ... توضیح می دهد «جنایت در بزرگراه یا چگونه طنز بنویسیم» نام کتابی است که من نوشته ام تا ‏تجربیات شخصی خودم را درباره طنزنوشتن به کسانی که از این کار خوششان می آید، منتقل کنم"!

ا. ن. آقا
http://www.roozonline.com/archives/2008/10/post_9482.php


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com