11 October 2008

بحث شیرین "ما نویسنده ایم لاکن (!)" طبق اصل شماره 24 قانون (!) اساسی ام القرا


بحث شیرین "ما نویسنده ایم لاکن (!)" طبق
اصل شماره 24 قانون (!) اساسی ام القرا
....................

"خسته شده‌ام. حالا که دارم برمی‌گردم ایران... دیگر حرفی با ایرانیان خارج‌نشین ندارم...
قانون مطبوعات ایران را در این وبلاگ تمام و کمال رعایت خواهم کرد...
لطفا وجود این وبلاگ تازه را با لینک دادن به آن و معرفی به دوستان و آشنایانتان خبر دهید"!

سردبیر: خود درخشانش
http://hoderiniran.com/1387/07/8

پنجشنبه 18 مهر 1387 - 9 اکتبر 2008
......................................

... تمرین ...
...............

"درخشان به نظرم بسیار کار خوبی کرد که به تهران رفت موقع انتخابات
و از فرصتی بهره برد تا اطلاعات خود را نو کند.
کاش بقیه ای که درباره مملکتشان قلم می فرسایند این قدر به نو کردن اطلاعات خود اهمیت می دادند"!

میم . بهنود
http://behnoudonline.com/2005/08/050820_009541.shtml
......................................

... تمرین ...
...............

"طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر یک حق است" !

عین. معروفی
ر ادیو زم زم انه
http://radiozamaaneh.com/maroufi/2008/08/post_135.html
......................................

... تمرین ...
...............

" ما با صدای بلند، بارها و بارها، در محافل بین المللی، در نوشته های روزانه و حتی در رادیوها و تلویزیون های آمریکایی گفته ایم که با براندازی مخالفیم...
ما نویسنده ایم... ما نمی خواهیم حکومت را نابود کنیم. ما حتی در همین اروپا هم مراعات بسیاری از قوانین ایران را می کنیم... ما هر روز رسانه ای تازه می سازیم "!

الف . نبوی
ر ادیو زم زم انه
http://www.radiozamaneh.org/nabavi/2007/06/post_3.html

...............................................

... تمرین ...
...............

"مطالب ‏بسياري از همکاران... خشم هاي مقدس آنها را که درقالب صفاتي مانند انحصار طلب، ‏خونخوار، اوباش، مشتي مزدور، لمپن، سرکوبگر، فاسد.... بروز مي يابد، به رعايت اصول روزنامه نگاری، حذف مي ‏کنيم"!

نون. امیری
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8531.php
......................................

... تمرین ...
...............

"حالا با این منطق، من راجع به آن بندهایی از لایحه که می‌گویند بیش از یک زن گرفتن مردان را آسان می‌کند چه بگویم؟ من نه زن هستم و نه شوهر دارم و نه شوهرم می‌‌خواهد زن تازه بگیرد" !

سردبیر خود درخشانش
http://i.hoder.com/archives/2008/08/080830_017665.shtm
........................................................

...تمرین...
..............

" یکی از بزرگترین درسهایی که بقول دلوز همه‌مان باید از فوکو بگیریم این است که جای کسی حرف نزنیم. بلکه اگر کمکی به کسی می‌‌خواهیم بکنیم باید تمام تلاشمان این باشد که بگذاریم خود او حرفش را بزند "!

سردبیر فقط خود خودش
http://i.hoder.com/archives/2008/08/080830_017665.shtml
..................................

... تمرین ...
...............

"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام ... باشد"!

اصل شماره 24 قانون (!) اساسی
http://fis-iran.org/index.php/legaldocs/691


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com