16 September 2008

حموم زایمون اصلاحات (!) تهاجمی (!) قانون (!) اساسی توجیه نواقص (!) انتخوابات امام سیزدهم هنگ کوث و چه و چهحموم زایمون اصلاحات (!) تهاجمی (!) قانون (!) اساسی توجیه
نواقص (!) انتخوابات هنگ کوث امام سیزدهم


"چند سوال وجود دارد... خاتمی و یارانش یا در دهه شصت بوده‌اند، یا نبوده‌اند. مسوولیت داشته‌اند، یا نداشته اند. اگر داشته‌اند، مشخص کنند که نظرشان در باره اعدام چند هزار فعال سیاسی چیست؟...اگر اصلاح‌طلبان کماکان پشت سر "امام" می‌ایستند، و خود را "پیرو خط امام" می‌دانند، پس طبیعتا .... مشروعیت خود را نیز از همان سوابق پیشین جستجو می‌کنند"!

آسید هنگ کوث کارتونکشی در "تبعید"
http://nikahang.blogspot.com/2008/09/blog-post_16.html

سه شنبه 26 شهریور 1387- 16 سپتامبر2008
.............................................

... تمرین...
...............

" خاتمی: جبهه اصلاحات باید حالت تهاجمی به خود بگیرد"!

آسید هنگ کوث کارتونکشی در تبعید (!)
http://nikahang.blogspot.com/2008/09/blog-post_4863.html
دوشنبه 25 شهریور 1387- 15 سپتامبر2008
.............................................

... تمرین...
...............

"هنگ کوث ....دارد به شکلی بی رحمانه و غیر منطقی و سیخکی با قضیه انتخابات ... برخورد می کند؟ مثلا گیر داده به ابطحی که چرا به جای افشاگری در مورد کشتار 67 در مورد انتخابات حرف زده ؟...
هنگ کوث... عصبانی است، اما آدم شجاعی است، اما او نباید انتظار داشته باشد ابطحی هم که در تمام این سالها، بخصوص در جریان وبلاگ نویسان نشان داد چقدر آدم ترسو و بی مایه ای است، از خودش شجاعت نشان بدهد و در مورد کشتار 67 حرف بزند...
ابطحی شهامت گنجی را ندارد که وقتی از ایران بیرون آمد، در مورد کشتار 67 حرف زد. ابطحی می توانست وقتی آمد پاریس همه چیز را در مورد کشتار 67 بگوید ... او حتی شهامت مرا که ... در این مورد حرف نزدم ندارد"!

آسید ملیجک "تبعید (!)"
http://www.doomdam.com/archives/000423.php#more
دوشنبه 25 شهریور 1387- 15 سپتامبر2008
...............................

... Comments...


"آسید هنگ کوث کارتونکشی در تبعید (!) به شکلی بی رحمانه و شجاعانه و سیخکی گیر داده به "قضیه" انتخابات تهاجمی؟... خیله خب!... پس ولی لاکن چرا آسید کارتونکش تبعیدی(!) شجاع (تبعیدی و شجاع، عینهو اکبر گاف و ا.ن. آقا و " . و ز " و رادیو " . و . و نه" ....) بلد نیس "گیر" بده به اونجای امام (!) سیزدهم اصل یکم "کارتون" قانون (!) اساسی راحل ؟

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
.................................


"مسخره کردن کار زشتیه... مردم را فریب دادن ... و بدتر از همه برای توجیه نواقصمان زیر نام خدا و اسلام پناه گرفتن هم زشت است و گناه است"!

حاج آقا ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309640
دوشنبه 25 شهریور 1387- 15 سپتامبر2008

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com