24 August 2008

بحث شیرین "انتخاب" حاج آقا پرزیدنت(!) خرت و پرتها ی اجماعی(!) قانون (!) اساسی بسیج سالم و آزاد و قانونی (!) نيروهای اطلاعاتی- امنيتی جمهوری(! ) آخوندی


بحث شیرین "انتخاب" حاج آقا پرزیدنت(!) خرت و پرتها ی
اجماعی(!) قانون (!) اساسی بسیج سالم و آزاد
و قانونی (!) نيروهای اطلاعاتی- امنيتی جمهوری(!) آ خون دی
..................

"آقای ع... ر... زاده، از چهره هاي جدي اصلاح طلبي در ايران
در مورد حضور آقاي خ... در انتخابات گفته ‏است:

«بايد براي آمدن اوتلاش کرد؛ هر چند خ... ترديدهايي دارد که ما بايد سعي کنيم آن ترديدها رفع شوند
من اما ‏به عنوان يک شهروند، اين جمله را چنين اصلاح مي کنم:
بايد براي برگزاري يک انتخابات سالم و آزاد تلاش کرد...

من نيز همانند ميليون ها نفر، چه در دوم خرداد 76 و چه چهار سال پس از آن ـ اگر چه بار دوم با ترديد بسيار ـ به آقاي ‏خ... راي دادم. هنوز هم برغم بحث هاي مختلفي که در ارتباط با شخص ... خ... مطرح مي شود بر اين باورم که ‏وي با نيت «اصلاح» آمد ...

کساني که مي خواهند به اصرار "سيد خندان مظلوم" را... به ورود به عرصه انتخابات تشويق کنند، پيش از هر چيز بايد جواب اين سئوال را ‏بدهند که... آقاي خ ... به عنوان رئيس ‏جمهور، توان ايستادگي قانوني در برابر نيروهاي موازي اطلاعاتي ـ امنيتي را دارد؟ ...
اندوهناک است، اما چنين است"!
نوشابه خانوم ا ... ی در "تبعید(!)"
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/08/post_8848.php
یکشنبه 3 شهريور/ 23 آگوست 2008
........................................

... تمرین ...
...............

" خ ... هشت سال رئیس جمهور بود...
با خیر و خوشی و بدون دعوا و درگیری آمده از صندلی ‏پائین
و نشسته یک گوشه ماستش را می خورد،
ولش نمی کنند" !

آسید حاجی ا. ن. . آقا
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/04/post_6780.php
یک شنبه 18 فروردين 1387 – 6 آوريل 2008
........................................

... تمرین ...
...............

"برخلاف آنچه در مورد من فکر می کنید... چون من یک طنزنویس ‏منتقد سیاست های دولتی هستم... این داستان را نوشتم و آن را دادم به یکی از دوستانم ... داستان را خواند و کلی خندید، آن قدر که اشک از چشمانش آمد.
به او گفتم چطور بود؟
گفت: ‏عالی بود و بی نظیر، فقط یک چیز را نفهمیدم"!

آسید حاجی ا. ن. آقای " . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/08/post_8851.php

یکشنبه 3 شهريور 1387 - 23 آگوست 2008<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com