22 August 2008

بحث شیرین "کردن و شدن" طبق قانون (!) اساسی "روحانیون(!)" شیفته ی بر و بچه های حزب ال لا هی که کتک می زنند و بد و بلند و سینمایی می خندندبحث شیرین
"کردن و شدن" طبق قانون (!) اساسی "روحانیون
(!) " شیفته ی
بر و بچه های حزب ال لا هی که "سینمایی" کتک می زنند و بد و بلند می خندند

"ممنوع الخروجی گلشیفته فراهانی و حق انسانی و ملی هنرمندان/

"این حرف غیر حقوقی است که هنرمندان که مثل دیگران باید از حقوق مدنی برخوردار باشند، برای بازی در فیلمی در خارج کشور باید از ارشاد اجازه بگیرند...
قانون اساسی خودمان هم اجازه نمی دهد که این حقوق انسانی را از افراد سلب نمایند ... دستور العمل های دولتی برای نحوه ی ریش و مو بازیگران و مواردی از این گونه، خلاف روح قانون اساسی و قوانین انسانی است...

این کارها اگر چه خلاف قانون و اخلاق و حقوق انسانی هنرمندان است و نباید بکنند اما گویا می کنند و می شود" !

حاج آقا آسید ابطحی جونیور

http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309611
31 مرداد 1387/ 21 آگوست 2008
......................................

... تمرین ...
...............

" نوشته های ابطحی شیرین و خواندنی است... ابطحی سریع می رود سراصل قضیه و حرفش را مشخص و روشن می گوید "!

ا. ن . آقا
حاج آقا آسید ملیح جوک خارج از کشور عالیجناب "ر" مثلث خ-رک و شرکا
http://www.persiancartoon.com/news.php?news_uid=2505
.....................................

... تمرین ...
...............


"فیلم اخراجی ها/
با مصطفی تاجزاده و خانواده برای دیدن فیلم رفتیم ... چه ازدحامی بود... بر و بچه هایی با قیافه ی حزب اللهی ... فیلم آقا مسعود خودشان را می خواستند ببینند...
تسامح و تساهل به معنای واقعی ریشه ی داستان فیلم اخراجی ها بود.
به عقیده ی من همین آشتی نسلی که کتک می زد با نسلی که کتک می خورد یا نسلی که مورد استهزاء قرار می گرفت با نسلی به ارزش ها دهن کجی می کرد، از بزرگ ترین کارهایی است که نیاز جامعه ی ماست و ده نمکی با ساخت این فیلم، سهم فراوانی از این افتخار را به خود اختصاص داده است...
فیلم اخراجی ها خیلی شیرین هم بود...
تاجزاده آن قدر بد و بلند می خندید که بعد از پایان فیلم، خانمم می گفت کمی به طنز فیلم می خندیدم و بیشتر از خنده ی آقای تاجزاده خنده ام می گرفت.
دست ده نمکی و عوامل فراوان اخراجی ها درد نکند" !

حاج آقا آسید ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308576<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com