11 August 2008

حضورخلوت انس تبعیدیان (!) چسبیده به "قاب" عکس امام (!) سیزدهم قانون (!) اساسی "یک كج فهمي های" کاریکاطوریحضورخلوت انس تبعیدیان (!) چسبیده به "قاب" عکس امام (!) سیزدهم قانون (!)
اساسی "یک كج فهمي های" کاریکاطوری


"پيام آن قاب عكس (يادداشت روز)/
نگارنده … ياد اين سخنان … مي افتد…
«هر چه نگاه كردم يك عكس از امام- در حالي كه از ديگران عكس بود- نديدم… گفتم كه مگر ما تغيير كرده ايم كه
خجالت مي كشيم عكس حضرت امام را بزنيم؟…»...
يكبار ديگر اين تعابير را بخوانيد… پرسش «مگر ما تغيير كرده ايم» پرسش غريبي است؟"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا

http://www.kayhannews.ir/870521/2.HTM#other200
دوشنبه 21 مرداد 1387 -11 آگوست 2008
...........................

...تمرین...
............

"یك كج فهمي هايي در انسان هست كه اين كج فهمي ها گاهي خيلي زياد مي شود. اينها دعا را نمي فهمند چي هست... اينها نمي فهمند كه دعا اصلاً چي هست. مضامين ادعيه را نرفته اند ببينند كه چي هست، به مردم چي مي گويد، چه مي خواهد بكند. اگر نبود در ادعيه الا دعاي مناجات شعبانيه، كافي بود براي اينكه امامان ما، امامان بحقند، آنهايي كه اين دعا را انشا كردند و تعقيب كردند. تمام اين مسائلي كه عرفا در طول كتابهاي طولاني خودشان يا خودشان مي گويند، در چند كلمه مناجات شعبانيه هست، بلكه عرفاي اسلام از همين ادعيه و از همين دعاهايي كه در اسلام وارد شده است از اينها استفاده كرده اند و عرفان اسلام فرق دارد با عرفان هند و جاهاي ديگر... معنويات در اين ادعيه- آني كه انسان را مي خواهد آدم كند، آني كه اين افرادي كه اگر سرخود باشند از همه حيوانات درنده تر هستند- اين ادعيه با يك زبان خاصي كه در دعاها هست، اينها اين انسان را دستش را مي گيرد و مي بردش به بالا، آن بالايي كه من و شما نمي توانيم بفهميم، اهلش هستند"!

صحيفه امام سیزدهم - جلد 13 - صفحه 32
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870521/14.HTM#other1402
دوشنبه 21 مرداد 1387 -11 آگوست 2008
....................................

...تمرین...
.................
" کشور ما کشور آب و آفتاب و باد و خاک است... زن‌ها، آنقدر عقل دارند که انقلاب نکنند.
فعلا کارهای مهم‌تر و بزرگتری در ایران وجود دارد که تمام تمرکزشان را زن‌ها گذاشتند
روی آن. کاری بسیار بزرگ و مهم. یعنی فرو ریختن بنای جاهلانه‌ی چند همسری و چند همبستری
و نیز ایجاد حقوق برابر برای زنان و مردان"!

عباس معروفی "اين‌سو و آن‌ سوی متن ر ادیو ... نه"
http://radiozamaaneh.com/maroufi/2008/08/post_140.html
19 مرداد 1387 - 9 آگوست 2008
....................................

...تمرین...

"طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی
آزادی بیان و نشر
یک حق است " !

عباس معروفی "اين‌سو و آن‌ سوی متن ر ادیو ... نه"
http://radiozamaaneh.com/maroufi/2008/08/post_135.html
11 مرداد 1387 / 1 اگوست 2008
.....................................

...تمرین...
..............

یك كج فهمي هايي در "خارج" از کشور آب و آفتاب و باد و خاک هست كه اين كج فهمي ها گاهي خيلي زياد مي شود؛ طبق قانون (!) اساسی جمهوری اسلامی.
مثلن هرچی بگردید يك چیزی شبیه "کاریکاتور" قیافه و فرمایشات امام سیزدهم در اين‌سو و آن‌ سوی متن " . و ز " ا.ن. لاین و رادیو " ....نه" پیدا نمی کنید …
اما مگه مزدوران " . و ز " ا.ن. لاین و رادیو " ....نه" در تبعید (!) تغيير كرده اند كه کاریکاتور امام سیزدهم و قانو ن (!) اساسیشونو یه جوری "بزنند" ؟…
آیا پرسش «مگه این حضرات تبعیدی (!) درتبعید (!) "تغيير" كرده اند
كه بتونن قانون (!) اساسیشونو بخونن و برای "حقوقشون" اخ جون اخ جون نفر مایند
و "ادعيه الا دعاي مناجات شعبانيه"
و مهمتر از همه "معامله" امام سیزدهمشونو
ول کنن؟»
پرسش غريبي است؟

دارالترجمه یاجوج و ماجوج


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com