03 July 2008

بحث شیرین و مروج الحاد "امنیت روانی" قانون (!) اساسی برابری 1.000.000 امضایی خونبهای وبلاگ نویسین و وبلاگ نویسات مروج الحاد و چه و چه


بحث شیرین و مروج الحاد
"امنیت روانی" اصول شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 27
و 110 قانون (!) اساسی برابری 1.000.000 امضایی خونبهای
وبلاگ نویسین و وبلاگ نویسات مروج الحاد و چه و چه
:::::::::::::::::::


بحث شیرین و مروج الحاد " آن مخدره خدر خاص، آن صاحب ارادت و اخلاص،...
آن دائم الاحتراق، آن نگارنده معجزات،... آن ‏مصداق بارز
قحط الرجال،...
‏آن علیامخدره دائم العلاف، آن سوخته نسبتا خام، آن نگارنده کلام،... رضی الله ‏عنها،...
چون به دنیا آمد، در قنداق پوشیده بود...
و .. چون شیطان بر او نازل شد، از هیبت و هیمنه او بترسید و گریخت...
و از همین بابت کلمات عالی از وی ‏صادر شد...
از آن روز تا حال دو ‏هزار سال گذشته است"!

حاجی ا. ن . آقا
حاج آقا آسید ملیح جوک خارج از "کشور" عالیجناب صورتی ریش و
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8163.php
پنجشنبه 13 تیر 1387 / 3 ژوییه 2008
.............................


...تمرین لا مروج الحاد...
................................


"روز جهاني زن در شرايطي فرا مي رسد که…
حتي برخي مراجع تقليد چون آيت الله صانعي نيز
تبعيض در ديه را مردود دانسته
و حکم شرعي به برابري ديه زن و مرد داده اند""!
بحث شیرین و مروج الحاد حاج خانوم گیرنده نوبل و جایزه رواداری
حاج خانوم گیرنده نوبل و جایزه رواداری
گوی ا.ن یوز
http://news.gooya.com/politics/archives/045270.php
پنجشنبه 13 تیر 1387 / 3 ژوییه 2008
....................


... تمرین لا مروج الحاد ...
...............................


"... اخلالگران امنیت روانی/
براساس این طرح، مجازات اعدام همچنین شامل حال
دایر کنندگان وبلاگ ها و وبسایت های ... آنهایی که "مروج الحاد" تشخیص داده شوند خواهد شد"!
بی بی سی صد
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/07/080701_si-majles-security.shtml
دوشنبه 10 تير- 30 ژوئن 2008
......................


... تمرین لا مروج الحاد...
................................ خاتمی ... بحث شیرین و مروج الحاد

"شرکت در این جلسات چه قدر کار دشواری است.
به همین دلیل آقای خاتمی گفته بود که من مسئول حرفهای خودم
هستم...
امروز وقتی گزارش سفر را از آقای خاتمی می شنیدم،
از وجود چنین سرمایه ی بین المللی در ایران لذت بردم...
کاش این سفرهای مهم در ایران هم انعکاس داشت"!

آخوند ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309535
دوشنبه 10 تير- 30 ژوئن 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com