28 June 2008

بحث شیرین رفتار عقلانی "خبرگان" قانون (!) اساسی لطف روح القدسی لذت و درک عمیقبحث شیرین
رفتار عقلانی "خبرگان" قانون (!) اساسی لطف روح القدسی لذت
و درک عمیق


"نمازجمعه اين هفته تهران به امامت آيت الله هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس خبرگان رهبری با حضور مردم خداجو در دانشگاه تهران اقامه شد . آيت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته تهران خطاب به غرب گفت:
شما کوچک تر از آن هستيد که بخواهيد ايران را تشويق يا تنبيه کنيد...
امام جمعه موقت تهران خطاب به امريکا و اروپا گفت:
بهتر است دست از اين رويه خود برداريد"!

انتخاب نیوز
http://www.tiknews.net/display/?ID=63508&page=1
جمعه 7 تیر 1387 - 27 زوئن 2008
....................................................................

... تمرین...
...............

" بدان ایدک الله فی الدارین …
آن ده میلیون نفری که به هاشمی رفسنجانی رای دادند، اینها پشتوانه بزرگ رفتار عقلانی جامعه ایران در سی سال گذشته اند …
لطف روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد" !.

حاجی ا. ن . آقا
(حاج آقا ملیح جوک خارج از "کشور" عالیجناب صورتی ریش و شرکا)
http://news.gooya.com/nabavi/archives/035516.php
....................................................................

... تمرین...
...............

"یکی از اولین سفرنامه هایم گزارش سفر به حج بود...
حسی از لذت و درک عمیق معنوی در این سفر با من بود...
بسیاری از دوستانی که مرا می شناختند گفتند که سفرنامه حج را در هنگام سفرشان در مکه و مدینه خوانده اند و گفتند که چقدر با آن نوشته ها نزدیک شدند"!

حاجی ا. ن . آقا
(حاج آقا ملیح جوک خارج از "کشور" عالیجناب صورتی ریش و شرکا)
http://www.doomdam.com/archives/000135.php


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com