15 June 2008

بحث شیرین لبخند ملیح عالیجنابان "مقننه (!) / قضاییه (!)" و "نگاه اجمالی" 2+999.998 امضایی به "قانون (!) اساسی" جمهوری انزالی


بحث شیرین لبخند ملیح عالیجنابان "مقننه (!) / قضاییه (!)"
و "نگاه اجمالی"
2+999.998 امضایی
به "قانون (!) اساسی" جمهوری انزالی"اصلاح قوانین مادر/
در یک نگاه اجمالی قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین آیین دادرسی، ‏قوانین جزایی زیرمجموعه قوانین مادر به حساب می آیند...

فزون بر بسیاری اقدامات ارتجاعی که زیر عنوان اصلاح در قانونگذاری کشور اتفاق افتاد مجموعه ای به نام ‏قانون مجازات اسلامی را جایگزین قانون مجازات عمومی ساختند. قانون مجازات اسلامی به نقل از آقای ‏شاهرودی انباشته است از عناوین مجرمانه که در هیچ کشوری مشابه ندارد و تا به این اندازه برای قوه قضاییه ‏کشور دست و پا گیر نیست. تعدد جرایم و مجازات های حبس و اعدام در این قانون حتی مقامات قضایی کشور را ‏به شکایت واداشته است. قانون مجازات اسلامی دربرگیرنده انواع مجازات های خفت بار مانند سنگسار، شلاق، و ‏قطع اعضای بدن است. حال آنکه قانون مجازات عمومی که پیش از انقلاب لازم الاجرا بود معتدل و متناسب با ‏زمانه بود. در آن سنگسار و قطع اعضای بدن و موارد متعدد اعدام وشلاق و زندان پیش بینی نشده بود و مناسبات ‏عادی دو جنس و معاشرت آنان و هم نشینی با یکدیگر در اماکن آموزشی، شغلی، تفریحی و ورزشی از مصادیق ‏جرایم نبود و مردم ایران هرچند از دموکراسی محروم بودند، از آزادی های اجتماعی بهره ها داشتند. قانون آیین ‏دادرسی کیفری مورد مثال دیگری است از این جمله. مثلا نشستند و برخاستند و با ادعای اصلاح در قانون ‏مجموعه دادسرا را از نظام قضایی کشور حذف کردند و هرج و مرج و حق کشی را جایگزین آن ساختند البته نام ‏آن را اصلاح گذاشتند. در سال 1379 از آن هم فراتر رفتند و دیگربار ادعا کردند آیین دادرسی جزایی پیشین فاقد ‏اعتبار است و آیین دادرسی تازه ای از تصویب گذشته است. به صورت ظاهر اصلاح قانون را مطرح می کردند، ‏اما مواد و تبصره هایی از این قانون چنان تدوین شده است که از حقوق متهم به شدت کاسته و بر اختیارات قاضی ‏در امر بازداشت افزوده است. به موجب این قانون متهم تبدیل شده است به موجود تنها و نگون بختی که بدون ‏حضور وکیل مدافع ممکن است مدتها تحت بازجویی بوده و به اقاریر بسیار تن داده باشد. قانون اجازه می دهد که ‏قاضی وکیل مدافع را به مرحله تحقیقات راه ندهد. نتیجه اینکه هرآنچه می خواهند بر سر متهم می آورند و بعد یک ‏پرونده پر و پیمان از اقاریر زیر بغلش می گذارند و سپس اجازه می دهند وکیل ومدافع به دفاع بپردازد. وکیل ‏مدافع که نمی داند با آن همه اقاریر چه کند، چنانچه یادآور بشود اقاریر را زیر شکنجه گرفته اند خود به اتهام نشر ‏اکاذیب و تشویش اذهان عمومی راهی زندان می شود. اگر هم چیزی در این باب نگوید نقش او چندان اثرگذار ‏نخواهد بود.

با مرور این تجربه های تلخ از اصلاح قوانین بعد از انقلاب است که …
لبخند آقایان شاهرودی و لاریجانی
در حالیکه مانند سیاستمداران غربی

با یکدیگر دست دوستی می دهند
و به ‏دوربین عکاسی نگاه می کنند
شاید این امید را در دل بپروراند
که آقایان دریافته اند
نمی توان رجعت به گذشته را ‏
زیر عنوان اصلاح توجیه کرد
و باید برای جامعه گرفتار و بحران زده ای مانند ایران متناسب با شرایط امروز ‏
قانونگذاری کرد.
شاید!‏" !

مهر انگیز خانوم کار کمپین (!) ‏مدني قوانین (!) اعدام بی سنگسار و چه و چه
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/06/post_7833.php
یکشنبه 26 خرداد 1387 - - 15 ژوئن 2008
........................................................
...تمرین...
.............

"بهترين راه براي تقويت جامعه ‏مدني اين است که
متمرکز بشويم روي حقوق بنيادي بشر
مانند
آ زادي اجتماعات،
آزادي مطبوعات،
و آزادي بيان
به صورتي که قوانين داخلي ان را
تضمين
کرده باشد ‏"!

مهر انگیز خانوم کار کمپین (!) ‏مدني قوانین (!) اعدام بی سنگسار و چه و چه
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/05/post_7550.php
دوشنبه 6 خرداد 1387 -26 مه 2008
.............................................

...تمرین...
.............

"تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح،

به شرط آن که
مخل به مبانی اسلام نباشد


آزاد است"!

اصل 27 قانون (!) اساسی حکومت آخوندی
http://mellat.majlis.ir/archive/1383/10/15/law.htm


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com