10 May 2008

روز "ملی " مباحثات "توضیح المسایلی و امام راحلی و اصلاحات طلبانه به شدت مضطرب و آشفته و چه و چه" با شهید حاج آقا ابوالقاسم فردوسی


روز "ملی "
مباحثات "توضیح المسایلی و امام راحلی و اصلاحات طلبانه
به شدت مضطرب و آشفته و چه و چه"
با شهید حاج آقا ابوالقاسم فردوسی


"پس از خواندن آیاتی از قرآن …حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها …
با اشاره به مفهوم حکومت و گونه های آن در دنیای قدیم و دنیای جدید…
کلام خویش را این گونه به پایان رسانید:


ما نیاز داریم
با فرهنگی که منشاء هویت ماست
و فردوسی بیانگر او بود،
با توجه به فرهنگ امروز ما
که به شدت مضطرب و آشفته است،
گفت و گو کنیم"!

فراررو نیوز
http://www.fararu.com/vdcjoiev.uqeymzsffu.html
شنبه 21 ارديبهشت 1387- 10 مه 2008
.............................

... تمرین ...
...............

"سيدمحمد خاتمي … در محل موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام(ره) … افزود:
…. ما به عنوان ارادتمندان امام … اين را براي خود افتخار مي‌دانيم که
در خط امام حرکت کنيم، از ارزش‌هايي دفاع مي‌کنيم که … امام بيان کرده‌اند و در قانون اساسي ما تحقق يافته است…

وي با تاکيد بر … معيارها و سيره و روش امام خميني گفت:
نمي‌توان اين نظام را دو دستي تقديم کساني کرد که … قطعا با نظرات امام مخالفند"!

ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1123850&Lang=P
آدینه 13 اردیبهشت 1387 – 2 مه 2008
........................

... تمرین …
...............

به قول حضرت امام (ره)
و به قول 100% مستند موسسه تنظيم و نشر " آثار(!) " حضرت امام (ره):
" ما به خال لبت ای دوست چه گرفتاری شدیم (ها)"!

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com