24 May 2008

توضیح المسایل نیروی "انتظامی" محیط زیست اصول شماره 27 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندوپولیس


توضیح المسایل
نیروی "انتظامی" محیط زیست اصول شماره 27

و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندوپولیس
...................
"عصر جمعه... حدود 200 نفر...
مقابل اداره بهزیستی اجتماع کردند... با شعار «خلیج فارس همیشه، هیچو قت جدا نمی شه»، « نیروی انتظامی برادر خوب ما »...
با خودم گفتم چقدر خوب که پلیس به این حرکت خودجوش مردمی احترام می گذاره و در عین حال که مراقب است اخلالی ایجاد نشود به مردم حمله ور نمی شود...
ناگهان تعداد کثیری پلیس تازه نفس از راه رسیدند و به مردمی که اصلا نه شعار سیاسی میدادند و نه به کسی بی احترامی می کردند و نه خرابکاری می کردند حمله ور شدند ...
چرا باید در برابر چنین مردمی با شرف که نه قصد به هم ریختن نظم عمومی راداشتند و نه خواسته و مطالباتشان سیاسی و حزبی و ... بود اینطور صف آرایی می شد؟" !

وبلاگ دیده بان محیط زیست ایران / مژگان جمشیدی
http://jamshidi6.blogfa.com/post-315.aspx

شنبه 4 خرداد 1387 24 مه 2008
...........................................

...تمرین...

"تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح،
به شرط آن که
مخل به مبانی اسلام
نباشد
آزاد است"!

اصل ۲۷ قانون (!) اساسی حکومت آخوندی
http://mellat.majlis.ir/archive/1383/10/15/law.htm


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com