31 May 2008

کشف الاسرار "نفوذ" خطرناک يكي از روزنامه هاي "اصولگرا " در اصول شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 27 و 110 و چه و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) سكندري


کشف الاسرار اسناد معتبر تاريخي "نفوذ" خطرناک يكي از
روزنامه هاي "اصولگرا " در اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و
27 و 110 و چه و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) سكندري
..............................


تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری
اگر آن خوش است تو در خوری ، وگر اين بد است مرا سزا

طاهره قره العين
متولد1195 خورشيدی / 1816 میلادی

...................


"يكي از روزنامه هاي اصولگرا در نسخه عصر پنج شنبه خود در ستوني با عنوان «از ديار عارفان»! از «قره العين» زن بدنام فرقه بهائيت و اولين زني كه در دوره قاجاريه با كشف حجاب و تبليغ چند همسري زنان، براي پيوستن به اين فرقه ضاله دست به تبليغ زده بود، تجليل كرد...
اقدام اين روزنامه با توجه به مديريت اصولگرا و سردبير متعهد آن به يقين ، يك خطاي مطبوعاتي است و احتمالا از بی خبری و يا نفوذ برخي افراد در روزنامه حكايت مي كند...
اسناد معتبر تاريخي حكايت از آن دارند كه شهيد ثالث با توطئه قره العين و به تحريك وي به شهادت رسيده است"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870311/2.htm#other209
شنبه 11 خرداد 1387 - اول ژوئن 2008
...................


در ره عشقت ای صنم ، شيفته ی بلا منم
چند مغايرت کنی ؟ با غمت آشنا منم
پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای
از همه خلق رسته ای، از همگان جدا منم

شير تويی ، شکر تويی، شاخه تويی، ثمر تويی
شمس تويی، قمر تويی، ذره منم ، هبا منم
نخل تويی ، رطب تويی ، لعبت نوش لب تويی
خواجه ی با ادب تويی، بنده ی بيحيا منم

کعبه تويی ، صنم تويی، دير تويی، حرم تويی،
دلبر محترم تويی ، عاشق بينوا منم
رسته ز کبر و از ريا ، مظهر کبريا منم
منتظر عطای تو ، معترف خطا منم

طاهره قره العين


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com