10 April 2008

توضیح المسایل "رزمايش" اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی فناوري های جديد جمهوری (!) تشريح و تشديد 70 / 80 متریتوضیح المسایل "رزمايش" اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی فناوري های جديد جمهوری (!) تشريح و تشديد 70 / 80 متری هر چه سريع تر نهضت طرح هاي ضربتي


"رئيس جمهور با ابراز ناخرسندي از شرايط نامطلوب قيمت مسكن... تاكيد كرد …و تصريح كرد:
براي اجاره خانه اي 70 تا 80 متري مي گويند 20 ميليون تومان پيش و 150 هزار تومان اجاره بايد پرداخت كنن … بايد هر چه سريع تر طرح هاي ضربتي خود را اجرا كنيم… بايد با به كارگيري فناوري جديد تحولي در اين خصوص به وجود آوريم و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند نهضتي را بوجود آورد" !

کیه ان باز جوی عزیز ام القرا / پنجشنبه 22 فروردين 1387 - 10 آوريل


توضیح المسایل تنوع هاي فرهنگي و مذهبي اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی دعای باران و چه و چه در جهان اسلام و جهان غرب


"به گزارش باران در سفر سيد محمد خاتمي به سوئیس وي... در ميزگردي كه موسسه گفت وگوي فرهنگ‌ها و تمدنها و مركز صلح و حقوق بشر اسلو برگزار مي كنند، شركت خواهد كرد. در ميزگرد ياد شده كه سياست و مذهب محور اصلي آن را تشكيل مي دهد نقش مذهب و دولت در جهان اسلام و جهان غرب ... به همراه نگاهي به تنوع هاي فرهنگي و مذهبي جهان مورد بررسي قرار مي گيرد"!

بنیاد باران شکلاتی / دوشنبه 19 فروردين 1387- 8 اوریل

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com