02 March 2008

قانون (!) اساسی جمهوری (!) سرويس کردن دهن فرهنگ و معارفتوضیح المسایل دل نشین
اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27
و 110 و چه و چه
قانون (!) اساسی جمهوری(!) سرويس کردن دهن فرهنگ و معارف

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


"سرويس فرهنگ و معارف- /
آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه تهران ... خطاب به مردم خاطرنشان كرد:
از انتخاب افراد پول پرست بپرهيزيد.
آيت الله جنتي اظهار كرد: مردم ما با خدا، پيامبر، رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري پيمان بسته اند...
همچنين در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به نامزدهاي نمايندگي مجلس گفت:
كساني كه مي خواهند تبليغ كنند... آنها فقط موظفند در خصوص قانون گذاري به مردم وعده بدهند.
وي با اشاره به اجلاس اخير خبرگان و ديدار سران سه قوه با رئيس مجلس خبرگان... اظهار كرد:
بسيار نشست هاي مفيد و خوبي انجام شد" !

کیهان بازحوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861211/14.HTM#other1407
شنبه 11 اسفند 1386 – 1 مارس 2008
............................................

... کشف الاسرار...
........................

"همه چيز مثل هميشه بود، نظم برنامه، صفاي دل ميهمانان و نفس گرم ميزبان، برخورد كريمانه همراهان ميزبان با جوانان ميهمان، رنگ خدا و عطر احساس كه در نقطه نقطه «محفل انس» جلوه گر بود.
شب، شب عاشقي دانشجوياني بود كه از دانشگاههاي استان تهران، آمده بودند زيارت، زير امن ترين سقف دنيا در جوار پيشواي فرزانه انقلاب...
چهار نفر از نمايندگان تشكل هاي دانشجويي كه در كنار سعيد حداديان، مداحي كردند، و يكدفعه ولوله اي در جمع انداخت...
محافظان آقا كه تا چند لحظه پيش با جمعيت سينه زن مجلس همراهي مي كردند و آرام آرام اشك از گوشه چشمشان سر مي خورد توي صورتشان ، مانده بودند... حالا چه كسي مي خواهد ميكروفن را ببرد؟ ...
يكدفعه بغض حسينيه تركيد ...« اي رهبر آزاده! آماده ايم آماده»...
شعارها جان گرفت... «خوني كه در رگ ماست، هديه به رهبر ماست»...
شعارها تازه داغ شده بود كه يكباره... شنيدن آن صوت يگانه و آن نفس حقي كه آرامش توفانهاست، حكايت ديگري داشت... بغض حسينيه تركيده بود و بند نمي آمد...
چه شب دلنشيني بود! ...
اينجا براي از تو نوشتن هوا كم است
«دنيا» براي از تو نوشتن مرا كم است"!

کیهان بازحوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/861211/14.HTM#other1404
شنبه 11 اسفند 1386 – 1 مارس 200
8


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com