11 March 2008

سلطانیسم و دشمنیسم توضیح المسایل "چلوکباب" فقاهتی اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 27 و 110 قانون(!) اساسی جمهوری(!) آش کشک خاله ی یاجوج و ماجوج


توضیح المسایل "چلوکباب فقاهتی"
اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5
و 27 و 110

و چه و چه قانون(!) اساسی جمهوری(!) آش کشک خاله ی یاجوج و ماجوج

در "راستای بررسی" دیگ خوش جوش انتخابات (!) مصاحبه ای به "عمل" آمده است با " اکبر مذکور" که لقبش (طبق فرموده ولی فقیه یاجوجین و ماجوجات 2008) "گاف" است و "مذکور" نیست ( گافٍ؛ به این خاطر که این بیچاره کلمات مقدس "ولی فقیه" و "فقاهتی" و چه و چه را به زبان یاجوجی خودش تلفظ میکند: "سلطان و چه و چه سلطانی")!

مصاحبه "کننده" ی اکبربیچاره بدبخت فلکزده، (از قضای اتفاقات کلاغ ور پریده بود) ملیح جوکی است ماجوجی؛ حقوق بگیر و "شونده" چند جانبه ( اونم به طور بوع دان و استند اپ کومودی "حضوری/ گروهی" به اشتراک عالیجناب صورتی ریش و شرکا).

متن کامل "مصاحبه" کذا فی المجلس به آشپزخونه بیت مقام معظم جانشین امام سیزدهم تقدیم میشود، با سلام علیکم و چه و چه متداول؛
هزاران میلیون هزار البته، به ضمیمه 75% دستمزد "اصلاحات" فقاهتی:
تبدیل "سلطان های چه و چه سلطانی"
به "فقاهت ولی فقیه / اعم از راحل یا متاسفانه ناراحل"!


دارالترجمه یاجوج و ماجوج
http://www.cyrusnews.com/news/fa/
"فقاهتیسم و دشمنیسم/

در راستای بررسی انتخابات مجلس هشتم، تصمیم گرفتیم با برخی شخصیت های تاثیرگذار در ‏انتخابات مصاحبه کنیم. این برخی شخصیت ها مواضع موافق و مخالف با انتخابات دارند که ‏چون ما خیلی مثل صدای آمریکا دموکراتیک می باشیم، در وهله اول با یکی از مخالفان ‏مشارکت در انتخابات گفتگو می کنیم. در این مصاحبه با آقای اکبر مذکور گفتگو می کنیم.‏

ما: آقای اکبر مذکور! لطفا بفرمائید موضع شما در قبال انتخابات چیست؟
اکبر مذکور: برای مشارکت فقاهتی در انتخابات باید بررسی کنیم که آیا اصولا رفتن جمعی ‏از اصلاح طلبان فقاهتی از حزب مشارکت فقاهتی به مجلس فقاهتی فایده ای دارد یا نه؟ و ‏آیا وجود یک اقلیت
فقاهتی در مجلسی که اکثریت آن فقاهتی است، ما را به مقصود می ‏رساند یا نه؟ طبیعی است که پاسخ درست نه است، چرا که وقتی کشور فقاهتی است و ‏مخالفان آن هم با آن مشارکت فقاهتی می کنند، نماینده فقاهتی نمی تواند علیه حکومت ‏فقاهتی حرفی بزند. پس همه متفق القول هستیم که در این انتخابات دو راه در پیش داریم، یا با ‏ولی فقیه همکاری کنیم، یا انتخابات را تحریم کنیم. البته من نمی خواهم بگویم همه چیز ‏صد درصدی فقاهتی است، ولی همین طور است.‏

ما: برخی معتقدند که اگر نمایندگان اصلاح طلب بتوانند وارد مجلس شوند، ممکن است از آن ‏تریبون برای بیان حقایق و دفاع از حقوق مردم استفاده کنند، آیا با این نظر مخالفید؟
اکبر مذکور: اولا ولی فقیه تمام این نامزدها را رد صلاحیت کرده است، ثانیا اولیای فقاهت که ‏انتخابات را برگزار می کنند نمی گذارند چنین نامزدی که رد صلاحیت هم شده انتخاب شود، ‏ثالثا اگر هم انتخاب شد موقع رفتن به مجلس ولی فقیه او را دستگیر می کند و به فرض که وارد ‏مجلس شد و توانست از دست ولی فقیه فرار کند، مطمئنا ولی فقیه برق را موقع سخنرانی او قطع ‏می کند، در همین مدت شما فکر می کنید قطع برق ناشی از الکترونیک فقاهتی کم بوده؟ ‏سووال من این است که اگر هم نماینده ای پشت تریبون رفت، آیا می تواند در مجلس فقاهتی ‏علیه کشتار 67 موضع بگیرد؟ پاسخ شما هم مطمئنا این است که نمی تواند... در حالی که می ‏دانید استالینیسم بسیار سخت تر از فقاهت سم است.‏

ما: گروهی از اصلاح طلبان گفته اند که داشتن یک اقلیت در مجلس هشتم بهتر از نداشتن آن ‏است، آیا با این نظر مخالفید؟
اکبر مذکور: بله، همه مخالفند، شما هم مخالفید، مگر اینکه بخواهید وارد مشارکت فقاهتی ‏شوید که تکلیف ملت ایران با شما معلوم است. این ملت در انتخابات رای نمی دهند، من آنها را ‏می شناسم. وقتی من در بیمارستان بودم، همین ملت میلیون میلیون آمدند و از من علیه ولی فقیه ‏حمایت کردند. البته عجیب است این شعور مردم که تا آن زمان که هنوز فقاهت هم کشف ‏نشده بود، اینها چگونه با ولی فقیه مخالفت می کردند. به همین دلیل به نظر من اگر اقلیتی وارد ‏مجلس هشتم شوند، کاری نمی توانند بکنند. آیا آنها می توانند قانون وضع کنند؟ نه، نمی توانند. ‏آیا آنها می توانند سخنرانی کنند؟ نه، نمی توانند. آیا آنها می توانند حتی راه بروند؟ نه، تا ‏زمانی که اداره راهنمایی و رانندگی با شیوه فقاهتی اداره می شود، به کسی اجازه راه رفتن ‏نمی دهند، کما این که در این مدت هم نمی دادند. ‏

ما: خیلی از صاحب نظران معتقدند حضور در انتخابات مانع یکدست شدن مجلس هشتم می ‏شود. آیا به نظر شما چنین اتفاقی ممکن است رخ بدهد؟
اکبر مذکور: چنین چیزی صد درصد غیرممکن است، چه بسا بیشتر. چرا که اصولا اقلیت در ‏نظام های فقاهتی نمی تواند شکل بگیرد، همان طور که اکثریت هم نمی تواند شکل بگیرد. ‏شما نمی دانید این نظام های فقاهتی چقدر چیز بدی است! حتی چیزهای ساده ای مثل مخالفت ‏با کشتار 67 در نظام فقاهتی نمی تواند شکل بگیرد. حتی ائتلاف هم نمی تواند شکل بگیرد، ‏حتی عالیجناب، حالا سرخ پوشش را کاری ندارم، صورتی پوشش را هم نمی گذارند افشا ‏کنیم. اصولا در نظام های فقاهتی پارلمان هم وجود ندارد، ممکن است یک مجلس وجود ‏داشته باشد، ولی معنی این مجلس این نیست که پارلمان وجود دارد، چون نظام فقاهتی است. ‏پس می بینید که اقلیت نمی تواند وجود داشته باشد، مگر اینکه بیست نفر یا سی نفر یا چهل نفر ‏یا هشتاد نفر یا صد و سی نفر نماینده مخالف باشند که نمی شود به آنها گفت اقلیت، چون یک ‏اقلیت اگر مجلس فقاهتی نباشد، حداقل باید هشتاد درصد مجلس باشد. در نظام های ‏دموکراتیک که من چند بار با آنها ملاقات کردم، اقلیت همیشه حداقل شصت درصد مجلس را ‏در اختیار دارد. پس نتیجه قطعی می گیریم که نمایندگان مجلس چه به آن بروند و چه نروند و ‏به هر تعداد باشند، نه می توانند اقلیت باشند، نه اکثریت، چون نظام فقاهتی است.‏

ما: با توجه به اینکه تحریم انتخابات در دور گذشته اثر زیادی نداشت، فکر می کنید این بار ‏روش تحریم موثر واقع شود؟
اکبر مذکور: در انتخابات گذشته به گفته اولیای فقاهت بیش از 49 درصد از مردم در انتخابات ‏شرکت نکردند، که همین نشان می دهد که حداقل هفتاد درصد آنها مخالف مشارکت در ‏انتخابات بودند، اما در دور جدید فکر می کنم کسی در انتخابات شرکت نکند، مگر جریانهای ‏وابسته به ولی فقیه از جمله اصولگرایان ولی فقیه، تمامیت خواهان فقاهتی ، اصلاح طلبان ‏ولی فقیهگرا، کارگزاران ولی فقیه، نهضت آزادی ولی فقیه ایران، ملی فقاهتی ، فقاهتی مذهبی ، ‏جبهه مشارکت با ولی فقیه، مردم ولی فقیهزده برخی شهرها و روستاها، ارتش فقاهتی و کارمندان ‏ولی فقیه وقت. البته من نمی خواهم به افرادی که از مردم می خواهند در انتخابات شرکت کنند، ‏اتهام بزنم که آنان با ولی فقیه مشارکت می کنند، ولی این اتهام را می زنم. چه کنم، دست خودم ‏نیست.‏

ما: به نظر شما نتیجه تحریم انتخابات چیست؟ و اگر آن را تحریم کنیم چه اتفاقی می افتد؟
اکبر مذکور: ما با تحریم انتخابات فقاهتی قصد داریم مشروعیت نظام را بگیریم، که فکر می ‏کنم اگر نتایج انتخابات را تا دوشنبه عصر اعلام کنند، ما قبل از ساعت ده صبح سه شنبه ‏مشروعیت نظام را گرفته داریم. در آن صورت ما از صبح چهارشنبه می توانیم سفارتخانه ‏های جمهوری اسلامی را در اختیار نیروهای ضد ولی فقیه قرار دهیم. در این صورت یک ‏اجماع جهانی علیه نظام فقاهت نامشروع ایران صورت می گیرد، که در حال حاضر چنین ‏اجماعی وجود ندارد، اگر اجماع جهانی علیه حکومت ایران صورت بگیرد، ما از طریق ‏سازمان ملل فشارهای سیاسی اقتصادی به نظام وارد می کنیم، که حتی ممکن است شورای ‏امنیت علیه ایران قطعنامه صادر کند و می دانید که
ولی فقیه خیلی از قطعنامه می ترسد. ‏

ما: اگر در سطح جهانی از نظام مشروعیت زدائی بشود، چه فایده ای دارد؟
اکبر مذکور: همین مشروعیت زدائی نظام فقاهتی باعث می شود که نظام در فشار جهانی ‏قرار بگیرد که حتی ممکن است جهان علیه ایران وارد جنگ شود که در آن صورت ما با ‏قدرت جمع می شویم و سعی می کنیم که دوباره مشروعیت ایجاد کنیم که به ایران حمله نکنند. ‏البته مشروعیت زدائی باعث می شود مردم ایران هم که تا همین دیروز فکر می کردند نظام ‏فقاهتی مشروعیت دارد، متوجه شوند که مشروعیت ندارد و نافرمانی مدنی شکل بگیرد که ‏البته ولی فقیه آن را با خشونت سرکوب می کند و ما هم که با خشونت مخالفیم.‏

ما: لطفا برای روشن شدن ذهن ملت تاریک ایران، بفرمائید که چگونه می شود با نظام ‏فقاهتی از طریق تحریم مبارزه کرد و اصولا از نظر شما نظام فقاهتی چه خصوصیتی ‏دارد؟
اکبر مذکور: نظام فقاهتی نظامی است که در آن ولی فقیه همه را دشمن می داند، او آمریکا و ‏خارجی ها را دشمن خطاب می کند، روشنفکران را دشمن می داند، زنان را دشمن می داند، ‏حتی همجنسگرایان را دشمن می داند، او ملت را هم دشمن می داند. او معتقد است همه چیز ‏زیر سر دشمنان است و قصدش از زندگی مبارزه با دشمن است. در حالی که ما اینطوری ‏نیستیم، از نظر ما نظام کنونی نظام فقاهتی است، آمریکا نیز با جهان برخوردی فقاهتی ‏دارد، روشنفکران هم در خیلی موارد با
ولی فقیه مشارکت می کنند و عوامل مزدور ولی فقیه می ‏شوند، بسیاری از زنان به اوامر ولی فقیه گوش می دهند، افزایش اعتیاد و فحشا یکی از توطئه ‏های ولی فقیه است، ولی فقیه از طریق رسانه های خود تلاش می کند تا با شبیخون فرهنگی ‏هجمه کند به ملت ما، در حالی که ولی فقیه دشمن ملت است، به نظر ما همه چیز زیر نظر ‏ولی فقیه است، ولی فقیه انتخابات را کنترل می کند، ولی فقیه مجلس فرمایشی درست می کند. البته ‏ما مثل ولی فقیه فکر نمی کنیم که همه دشمن هستند، بلکه بدرستی فکر می کنیم که همه چیز ‏زیر نظر ولی فقیه است. این فرق مهم ماست.‏

ما: آیا می توان گفت هر چیزی که ایرانی است در حال حاضر فقاهتی است؟
اکبر مذکور: نه، هنوز کوبیده و برگ در ایران داریم، اما حکومت در حال تلاش است که حتی ‏در چلوکبابی ها هم فقط چلوکباب فقاهتی بفروشند. که ما باید از طریق اعتصاب غذا و ‏نافرمانی مدنی جلوی این اقدام فقاهتی را هم بگیریم" !

حضرت آقای ا. ن.
ملیح جوک ماجوج خارج از "کشور" عالیجناب صورتی ریش و شرکا
. و ز
http://www.roozonline.com/archives/2008/03/post_6588.php
سه شنبه 21 اسفند 1386 - 11 مارس 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com