06 March 2008

توضیح المسایل انتخاباتی اصول ضد فاشیستی رنگ و وارنگ شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی جمهوری(!) مراجع تقلید روحوضی سینما اسکوپ

توضیح المسایل انتخاباتی اصول ضد فاشیستی رنگ و وارنگ
شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 27 و 110
قانون (!) اساسی جمهوری(!) مراجع تقلید
و روحوضی سینما اسکوپ

http://www.cyrusnews.com/news/fa

"زندانی دمپایی صورتی/
… می نویسد درباره 24 ساعتی که در ‏زندان اوین بازداشت شده و توضیحاتی درباره زندان اوین می دهد که هرچه می خواهی خودت را ‏قانع کنی که این زندان اوین همان زندان اوین است که تو از آن خبر داشتی و دیده بودی به نتیجه ‏نمی رسی. مشکل این است که ایشان هم همان روزی زندانی بوده که تو هم زندانی بودی، بنا ‏براین حتما تو اشتباه می کنی" !

ملیجحک جوراب صورتی خارج از "کشور" عالیجناب سرخ ریش و شرکا
" . و ز
http://www.roozonline.com/archives/2008/03/post_6490.php
چهارشنبه 15 اسفند 1386 - 5 مارس 2008
.....................................................

....تمرین...
...............

"رفتم برای رای دادن. ساعت یازده. وقتی جلوی سفارت رسیدم حدود سی- چهل نفر از ایرانیان با پرچم ایستاده بودند و داشتند علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کردند و فریاد می کشیدند. گروهی از حزب کمونیست کارگری بودند و گروهی تیپ های مجاهدین خلق و چند نفری هم از از سلطنت طلبان، به گفته یکی شان و چندتایی هم از ایرانیان عادی.

توضیح المسایل  رنگ و وارنگیکی پرسید: می خواهید رای بدهید؟ گفتم: بله...

یکی گفت: آقای نبوی! نویسندگان ما زندانی هستند، شما می خواهید رای بدهید؟ گفتم: من همان نویسنده ای هستم که زندانی بودم، شما از طرف من حرف نزنید، من خودم بلدم حرف بزنم...

عده ای شعار می دادند که من مزدور جمهوری اسلامی هستم...

رفتم داخل سفارت... رای دادم. وقتی بیرون می آمدم، پلیس گفت که می توانم از در پشتی بروم. گفت که با این افراد نباید درگیر شد. گفتم: من خودم اینها را بزرگ کرده ام.... به یکی از ایرانیانی که آنجا بود، گفتم: از اینها گنده تر حسین الله کرم است که در تهران می خواهد رای مردم را تغییر دهد. ما از آن نوع .فاشیست ها نمی ترسیم، این نوع فاشیست ها که چیزی نیستند" !

ا.ن. آقا
(ملیجحک جوراب صورتی)
" گ و . " یا نیوز
http://news.gooya.com/nabavi/archives/2005/06/031213print.php
………………………………………………….

...راهنمای تمرین...
......................

"ابراهیم عزیز ...
در بروکسل داری زندگی می کنی. طبق گفته خودت هنوز داری همان حرفهای دوران اصلاح طلبی ات را میزنی! بالام جان اصلاحات تمام شد و مرد ، فاتحه! اما توهمچنان داری بر طبل اصلاحات می کوبی...
مراسم افطاری سال 1377 در وزارت ارشاد را یادت هست وقتی که عبدالمجید موسوی من را به تو معرفی کرد و گفت در شلمچه می نویسم و تو با چه اصراری از من می خواستی که بیشتر درباره ات بنویسم و سوتی های خود و دوستانت را برایم یاد آوری می کردی تا درباره شان بنویسم! ...
سید عزیز،...
تو برای مدت دو هفته با ناز و نعمت به بند دو عمومی اوین آمدی، حتما یادت هست که من یکسالی بود در زندان بودم. تو دو هفته آمدی و همان روزها ما کتک می خوردیم در بند سه که نمی خواهیم لباس زندان بپوشیم. آنوقت تو در دفاعیه جانانه ات گفتی نه من می پوشم حتی یک دست لباس دیگر هم بدهید می برم خانه ، "سپاس ولایت " را در دفاعیه ات گفتی و رفتی و بعد من دو سال دیگر هم ماندم ...
تو به آن دو هفته میگوئی زندان ؟ کاش هم تو و هم برادر جامی عزیز فقط یکروز از آن هیجده ماه انفرادی بند 209 ویا توحید را تجربه میکردید، تا می فهمیدید زندان را با کدام " ز" می نویسند!...
به هر حال من ... علاقه دارم ... معلوم شود که بودجه پارلمان هلندی در محلش خرج شده یا خیر" !

گفتنی های امیر فرشاد ابراهیمی
http://www.goftaniha.org/2007/10/blog-post_19.html
.......................................................

…کشف الاسرار...
……….....……….

" به من بگوئید چه کنم؟ /
اگر به این نتیجه برسم ‏که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات علی السویه است،
در انتخابات شرکت نمی کنم، اما... طبیعتا هم در انتخابات شرکت می کنم و هم با کسانی که از حالا شمشیرها را از رو ‏بسته اند و تحریم را شروع کرده اند، درگیر می شوم...
آیا نوشته های من
برای عمه خودم خوب است ؟" !

ا. ن. آقای " . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5292.php


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com