16 February 2008

مصاحبه ضد فاشیستی "شهروند امروز" سلطانیزاسیون درٌه با عالیجناب آسيد حسن آقای خميني

" سید حسن خميني اگر روحاني نبود قطعا روزنامه‌نگار مي‌شد... در آغاز سعي داشتيم با طرح موضوعي نظري به مباني تئوريك حكومت ديني بپردازيم. اما خود حاج سيدحسن‌آقا باب بحث مهم‌تري را گشود... چندان دقيق و خطابه‌وار آفت‌ها و آسيب‌هاي انقلاب را سرشماري و احصا كرده بود كه دلمان نيامد حرف‌هاي ايشان را قطع كنيم. در واقع تكنيك مصاحبه در اينجا مغلوب محتواي دلپذير گفت ‌وگو شد:

- در آستانه سي سالگي حکومت ديني به سر مي‌بريم. از نظر حضرت عالي چه راه هايي درست پيموده شده و کدامين روش ها و منش ها نادرست بوده است؟ آسيب شناسي کارنامه حکومت 30 ساله جمهوري اسلامي چگونه است؟

- خلاصه کلام آنکه ما در رفتارهاي اجتماعي و حتي در رفتارهاي شخصي خويش بايد تابع عقل فردي و جمعي و نقل مسلم باشيم. نقل مسلم يعني حکمي که دليل مسلم بودن آن در متون ديني وجود دارد. حتي بايد توجه کرد که ممکن است بگوييم احکام مستحبي که از دليل «من بلغ» استفاده مي‌شود، قابليت طرح اجتماعي ندارد. چرا که براي اينکه مساله‌اي تبديل به «هنجار» شود بايد حتماً دليل محکم داشته باشد. البته اين خود جاي بحث مفصلي دارد که بايد بحثي فقهي درباره آن کرد"!

شهروند (!) امروز
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-495.aspx
آدینه 26 بهمن 1386 - 15 فوريه 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com