27 February 2008

توضیح المسایل "ق ر" دادن واسه ی اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) نی ناش ناش ماتوضیح المسایل"قر" دادن
واسه ی اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و5 و27 و 110
و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) نی
ناش ناش ما
http://www.cyrusnews.com/news/fa/
..........................................................................


"رأی‌گیری را به حكومتیان واگذاریم
و حول خواست‌‌های
حقوق بشری
از خود
اتحاد عمل
نشان دهیم" !حسين با "قر" زاده امروز
ایران "امروز (!)"
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15495/
چهار ‌شنبه 8 اسفند 1386 – 27 فوریه 2008
.............................

" جامعه ما... اسلامی ما… جامعه ما… سیاسی‌ ما …سیاسی‌ ما …ما …
از دید ما … ما …
اپوزیسیون در مقامی نیست كه بتواند ... كمترین شانسی برای براندازی داشته باشد...

اپوزیسیون خارج كشور باید ...
با اعلام آمادگی برای مذاكره،
بر رژیم فشار وارد آورد و آن را در موضع دفاعی قرار دهد" !

حسين با " قر" زاده پریروز
ایران "امروز (!)"
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14439

چهار شنبه 25 مهر 1386 – 17 اكتبر
...........................

"هیئت رییسه محترم شورای‌ هم‌آهنگی همبستگی ملی ایرانیان،

در بیانیه اخیر این شورا

«هر نوع تلاش و توجیهی
برای نزدیکی یا آشتی با رژیم
... ضد منافع مردم میهن ما»

اعلام شده است…

از این رو من از عضویت در شورای همآهنگی
استعفا می‌دهم " !

حسین با حسین با "قر" زاده دیروز
ایران "امروز (!)"
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14389/<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com