22 February 2008

توضیح المسایل حرکت انتخواباتی ساده و شيرين و منطبق بر اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 قانون(!) اساسی جمهوری (!) «من بلغ» ذاتي اصلاح طلبان

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?

" کشور را چگونه اداره خواهيم کرد ؟ /
در يک روز سرد و برفي به ملاقات کسي رفتم که... با بياني شيرين و ساده به بيان لزوم ورود اصلاح طلبان به انتخابات اشاره مي کند ...
مي گويد:
«حرکت برنامه يي و منطبق بر عقلانيت، از خصيصه هاي ذاتي اصلاح طلبان است...
در قانون اساسي هم که مبناي حقوقي تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران است،
مجلس در جايگاه رفيعي قرار دارد.
چنانکه در اصل 58 قانون اساسي ذکر شده که
«اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن براي اجرا به قوه قضائيه و مجريه ابلاغ مي گردد.» ...
يعني جايگاه نمايندگان و راي آنها نيز از چنين پشتوانه قانوني برخوردار است...

پيامدهاي ارائه اين سند... گروه اميدوار عبارتند از؛ ... دلسوزان و پيروان خط امام ... اما گروه نااميد عبارتند از؛ ... کساني که القا مي کنند اصلاح طلبان قصد ساختارشکني و تغيير اصول و مباني جمهوري اسلامي را دارند» " !

مصاحبه "اعتماد" ملی
با حاج آقا حبيب الله بيطرف
( وزیر نیروی سابق اصلاح طلبان)
بهارستان (!) اصلاح طلبان
http://www.baharestaniran.com/ShowNews.php?783
آدینه 3 اسفند 1386 – 22 فوریه 2008
...........................


... کشف الاسرار ...

"خلاصه کلام آنکه
ما در رفتارهاي اجتماعي و حتي در رفتارهاي شخصي خويش
بايد تابع عقل فردي و جمعي و نقل مسلم باشيم.
نقل مسلم يعني حکمي که دليل مسلم بودن آن در متون ديني وجود دارد.
حتي بايد توجه کرد که ممکن است بگوييم احکام مستحبي که از دليل «من بلغ» استفاده مي‌شود، قابليت طرح اجتماعي ندارد.
چرا که براي اينکه مساله‌اي تبديل به «هنجار» شود بايد حتماً دليل محکم داشته باشد.
البته اين خود جاي بحث مفصلي دارد
که بايد بحثي فقهي درباره آن کرد" !

حاج حسن آقا / یادگار گرانبهای امام (سین) هفت خط
شهروند (!) امروز
http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-495.aspx
آدینه 26 بهمن 1386 - 15 فوريه 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com