30 January 2008

همراه شو عزیز، با فمینیست های(!) آخرالزمانی اصول شماره 1و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 قانون(!) اساسی جمهوری(!) 1.000.000 "دیدگاه" شله قلمکار

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


" گزارش این مراسم « ‏متفاوت» در سایت های اینترنتی انتشار یافت. در ابتدا‎ ‎به نظر ساده می آمد و صمیمی، اما کوتاه مدتی پس از ‏انتشار، واکنش های عجیب و‎ ‎نامنتظر، آغاز شد‎...

شاید به این دلیل که مراسم آش نذری «خیلی» زنانه است و برآمده از دل‎ ‎آیین ها و رسومی است که غالبا ‏‏«مختص زنان» قلمداد می شود ...

در طول سالهای اخیر بسیاری از روشنفکران ایرانی به دفعات از برگزاری‏‎ ‎آیین های کهن و مناسک سنتی ‏بهره گرفته اند... مگر برپایی مراسم ختم‎ ‎ زنده یاد پوینده و مختاری در «مسجد»، پدیده ای نیست که از دل مناسک و آیین های ‏کهن‎ ‎و سنتی جامعه ما که از قضا با مذهب نیز درآمیخته، بیرون آمده است؟...

گذشته از این مسائل، کارویژه یک «مراسم» خاص و معین مثل «پختن آش‎ ‎نذری» می تواند به کسانی که آن ‏را به اجرا می گذارند بستگی داشته باشد. نه فقط سنت‎ ‎آش پزان بلکه مراسم سنتی و دویست ساله «اول ماه ‏می» نیز گرچه‎ ‎خاستگاه اش متفاوت است، در زمره سنت ها و اسطوره سازی های عصر مدرن قرار دارد...

نمونه مشخص دیگر از برگزاری آیین و سنت، جشن های هشت مارس است ...

نکته پایانی این که اگر برگزاری آیین هایی همچون مراسم آش نذری را به‎ ‎دلیل حضور نگرش و باور ‏‏«تقدیرگرایانه» نفی و نکوهش می کنیم، باید بدانیم که ... نگرش «قضا و قدری» و دیدگاه آخرالزمانی، ریشه ای بسیار عمیق تر از‎ ‎برگزاری مراسم آش نذری دارد، ‏چنانچه حتا در اشعار فروغ فرخزاد [این زن مدرن و‎ ‎فمینیست که سروده هایش لااقل برای من الهام بخش ‏زندگی و هویتی فمینیستی نیز بوده]،‎ ‎گاه بیرون می زند و شاید از سر نومیدی و شکوه از خمودگی جامعه خود ‏در آن دوره است‎ ‎که به دنبال کسی می گردد «که مثل هیچ کس نیست.»‏ " !

توشین احمدی خراسانی مدرسه فمینیستی
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5908.php
سه شنبه 9 بهمن 1386- 29 ژانویه 2008
......................................

... تمرین شماره یک ....
................................

"روز جهاني زن
در شرايطي فرا مي رسد
که…حتي برخي مراجع تقليد چون آيت الله صانعي نيز
تبعيض در ديه را مردود دانسته
و حکم شرعي به برابري ديه زن و مرد داده اند.
به عبارت ديگر، قوانين تبعيض آميزي که با توجيهات مذهبي بر زنان ايران حاکم است، چيزي جز قرائت محافظه کارانه مسوولان حکومتي از اسلام نيست"

زن مسلمون برنده جایزه نوبل
گو. یا نیوز
http://news.gooya.com/politics/archives/045199.php
17 اسفند ١٣٨۴ – ٨ مارس ٢٠٠۶
..............................................

... تمرین شماره 2....
........................

" با يك كليك استخاره کنید /
استخاره براي رفع ترديد در انجام كاري است
كه شرعا و عقلا
خوب است"!

سايت حضرت آيت الله عظما حاج شيخ يوسف صانعىِ
http://www.saanei.org/page.php?pg=istikhara〈=fa
http://www.saanei.org/page.php?pg=showbaztab&id=41〈=fa


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com