10 January 2008

همراه شو عزیز با "تمام قوای" اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی جمهوری (!) مطلقه فقیه

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5∋=27224


"رفسنجانی / كروبی / خاتمی ...
با تمام قوا به میدان آمده‌اند...
كه «همراه شو عزی‍ز، كاین درد مشترك
هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود»...

ولی‌ چگونه است كه این تلاش‌ها هیجانی نمی‌آفریند...؟
پاسخ را می‌توان از خود «ائتلاف بزرگ» گرفت"!

دکتر حسین با "قر" زاده
ایران امروز
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/15139
پنچ شنبه 20 دی 1386 – 10 ژانویه 2008
......................................

" جامعه ما... اسلامی ما… جامعه ما… سیاسی‌ ما …سیاسی‌ ما …ما …
از دید ما … ما … اپوزیسیون در مقامی نیست كه بتواند ... كمترین شانسی برای براندازی داشته باشد...
اپوزیسیون خارج كشور باید ...
با اعلام آمادگی برای مذاكره،
بر رژیم فشار وارد آورد و آن را در موضع دفاعی قرار دهد" !

دکتر حسين با " قر" زاده
ایران "امروز (!)"
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14439
چهار شنبه 25 مهر 1386 – 17 اكتبر
...........................


"هیئت رییسه محترم شورای‌ هم‌آهنگی همبستگی ملی ایرانیان،
در بیانیه اخیر این شورا
«هر نوع تلاش و توجیهی برای نزدیکی یا آشتی با رژیم
... ضد منافع مردم میهن ما»
اعلام شده است…

این امر با خصوصیت بنیادین یك
جنبش همبستگی
در تضاد است
و
از این رو من از عضویت در شورای همآهنگی
استعفا می‌دهم " !


حسین با "قر" زاده ایران پریروز
ایران "امروز (!)"
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14389/
28 سپتامبر 2007 - 6 مهر 1386
............................


"قانون ... و ... نتیجه گیری اخلاقی:
همینه که هست"!

ا.ن. آقا
(ملیجک خارج از "کشور" رفسن جانی و شرکا)

" و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/01/post_5638.php
پنچ شنبه 20 دی 1386 – 10 ژانویه 2008

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com