08 January 2008

همراه شو عزیز بادبادک های میخکوب کننده ی اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی جمهوری(!) مُثله کُنندگانی از جنس تیمور و چنگیز

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=27204
............

" بادبادک بازان .../

هفته ی گذشته همسرم کتاب بادبادک باز را که خوانده بود به من داد تا بخوانم...
یک افغانی مقیم آمریکا این رمان را نوشته. …
محور این داستان بازی بادبادک است که در میان بچه ها در افغانستان مرسوم است.
در میان این همه ماجرااز افغانستان داستان مردی، عجیب میخکوبم کرد.

فردی که در دوران پادشاهی مظهر زورگیری و تجاوز به کودکان و فساد بوده
ودر دوران طالبان یکی از سران آنها شده
و در بین دونیمه ی فوتبال مرد وزنی را رجم می کند
و ازفرماندهی قتل عام شیعیان هزاره ی مزار شریف تعریف می کند
و با اینکه هنوز هم بچه های افغانی را برای آزارهای جنسی می برد اما خود را نزد طالبان یکی از متدینان نشان داده و میگوید
خدا راه این جنایتها را برای احیاء دینش به او نشان داده است.

نمی دانم چرا در کنارذکرآن همه جنایت و بد بختی در افغانستان این بخش
خیلی برای من تکان دهنده بود…

شاید در میان رمان های فارسی جای چنین کتابی
که انسان را به صورت طبیعی
به درون زندگی و فرهنگ ایرانی ببرد
خالی باشد" !

حاج آقا ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146309209
دو ‌شنبه 17 دی 1386 - 7 ژانويه 2008
....................

مُثله کُنندگانی از جنس تیمور و چنگیز/

جمهوری اسلامی با قطع دست و پای 5 نفر، اقتدار خود را به رُخ مردم سیستان و بلوچستان کشید. سر دژخیم دستگاه آیت الله شاهرودی در این اُستان، در همین رابطه به صراحت تاکید کرد که هدف از مُثله کردن قُربانیان، "تنبیه و عبرت سایر مُجرمین" بوده است.

حُجت الاسلام ابراهیم نکونام که با حُکم ویژه آقای شاهرودی، مامور برپا کردن دادگاه های صحرایی در سیستان و بلوچستان گردیده است، اتهام این افراد را "مُحاربه و فساد فی الارض" عُنوان کرد؛ عُنوانی شناخته شُده که جمهوری اسلامی به معمول در مورد مُخالفان و مُعترضان محکوم شُده به مرگ به کار می برد.

48 ساعت پیش تر، آقای نکونام به بهانه ای دیگر، دو تن را با آویختن به دار تمام کُش کرده بود اما به نظر می رسد قتلهای مُستمری که در میدانهای عُمومی و در برابر چشم مردُم منطقه صورت می گیرد، هدف رووسای او را تامین نکرده و اینک لازم آمده که استعداد "نظام" در سرکوب و وحشت پراکنی به تمام به نمایش گُذاشته شود.

قُربانیان نقص عُضو شُده و دست و پای بُریده ی آنها، پیام رژیم مُلاها به آدرس همه ی تُهیدستان، قحطی و سیل زده هایی است که به شرایط خود مُعترضند. قمه ی شرع مُقدس آیت الله خامنه ای از آن رو گوشت می درد و اُستخوان می شکند که زمزمه شکایت از تحقیر و پاره انگاری قومی و اعتقادی به فریاد تبدیل شُده است.

نمایش نفرت انگیز جمهوری اسلامی در زاهدان، رفتار حُکومتی است که به دلیل نداشتن مشروعیت اجتماعی، آداب و کردار اشغالگرانی از جنس تیمور و چنگیز را برای تحمیل خود برگُزیده است.


منصور امان
ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com
سه‌شنبه 18 دی 1386 - 8 ژانويه 2009

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com