27 December 2007

خود آموز طراحي و توليد قطار هاي بدون موتور و بدون چرخ "تجزيه ی تفریحی/انتخاباتی " اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی آخوندی

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5∋=27048


"«براي اولين بار در جهان،
يك شركت ماشين سازي در ايران، موفق به طراحي و توليد موتور بدون سوخت، ‏نمونه قطارهاي بدون موتور و بدون چرخ شد»...

این خبر کیهان روز سه شنبه است...
تجزيه خبر لازم نيست. اما براي تفريح عرض مي شود که:‏
... مخترعان مطمئن ‏هستند که خريدار دارند اما خريداراني که بايد اول تائيد صلاحيت بشوند" !

حاج آقا بهنود خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرک
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5433.php
پنجشنبه 6 دي 1386 - 27 دسامبر 2007
......................................................


.... تمرین ....
......................

"قبل از انتخابات: می شویم، می کنیم، می دهیم، می گوئیم...

بعد از انتخاب: داریم می شویم... داریم می دهیم...‏"!

ا.ن. آقا
( ملیهجوک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا )
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5447.php
پنجشنبه 6 دي 1386 - 27 دسامبر 2007


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com