20 December 2007

آقرین به اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 شدیدا چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) منافع (!) شدیدا ملی (!) و شدیدا محير العقول

خانواده های دانشجویان آزادی خواه
و برابری طلب
که
در زندان
به سر می برند
اجازه ندهید احساسات عاطفی و نگرانی های خانوادگی
بهانه ای شود برای انجام کارهایی که منافع را در خطر بیاندازد
تکليف منافع جایزه حساس نوبل راهم با صراحت روشن کنین


» وکیل دانشجویان "آزادی خواه و برابری طلب" که در زندان به سر می برند به برخی از خانواده های دانشجویان بازداشتی توصیه کرده است با رسانه ها خصوصا رادیو های برون مرزی به هیچ عنوان مصاحبه ای انجام ندهند…
دکتر زرافشان وکیل "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" شدیدا تاکید کرد که هیچ فردی از جمله خانواده ها به غیر از شخص وی مصاحبه انجام ندهد و تنها وی به عنوان وکیل این دانشجویان با رسانه های مختلف مصاحبه بکند...
زرافشان… شرایط حساس و ویژه کشور و در خطر بودن امنیت داخلی و منافع ملی را دلیل عدم انجام مصاحبه با این رسانه ها دانست .
وی … از خانواده ها خواست … اجازه ندهند احساسات عاطفی و نگرانی های خانوادگی بهانه ای شود برای انجام کارهایی که منافع ملی را در خطر بیاندازد« !


کمپین آزادی پلی تکنیک
http://polytechnic-uni.blogspot.com/2007/12/blog-post_1689.html
سه شنبه 27 آذر 1386 / 18 دسامبر 2007
....

» برخورد با اعضاي فعال کمپين يک ميليون امضا در کشور ما، با شدت و حدت هر چه تمام تر، بي وقفه ادامه ‏دارد....
به عبارت ديگر ... اتهام تکراري دادگاه عليه فعالان کمپين ‏... "اقدام عليه امنيت ملي" است...
اين نوع استدلال، نه تنها کمکي به امنيت ملي نمي کند، که خود بزرگترين ضربه به امنيت ملي است.
آيا بهتر نيست مسوولاني که براي برخورد با فعالان کمپين يک ميليون امضا به هر استدلال محير العقولي ‏متوسل مي شوند، به جاي تقبل اين همه زحمت در توضيح اتهامات امينتي، تکليف خود را با اين حرکت ‏روشن کنند و با صراحت اعلام نمايند که صحبت از برابري زن و مرد را جرم مي دانند؟« !

حاجیه شیرین خانوم عبادی
وکیل شرایط حساس جایزه نوبل
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2007/12/post_5353.php
پنجشنبه 29 آذر 1386 / 20 دسامبر 2007
..............

»گفتم: روباهي رفت زير يك درخت و به خروسي كه بالاي درخت نشسته و داشت پيتزا پنيري مي خورد گفت؛ به به! شنيدم كه صداي خوبي داري؟ كاش يه دهن مي خوندي و حال مي كرديم، آقا خروسه پيتزا رو زير بالش گذاشت و با صداي قشنگي خواند : انرژي هسته اي حق مسلم ماست» !

کیهان بازجوی عزیز امٍٍ القرا
پنجشنبه 29 آذر 1386 / 20 دسامبر 2007
http://www.kayhannews.ir/860929/2.htm#other202

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com