07 November 2007

توضیح المسایل انتخواباتی شاگرد آشپزهای بي نظير(!) خورش عقل سليم کله سگتوله های قانون (!) اساسی جمهوری (!) به خاک سياه نشاننده

[[[رامین مولائی] ] ]
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?

.......................


"درگير شدن با داور نبوي (*) بدون شک خلاف عقل سليم است.
او با قدرت بي نظير طنز خود مي تواند به راحتي هر حريفي را‏ مغلوب کند و اگر لازم دانست به خاک سياه بنشاند.
از اين رو، کل کل با او نوعي شجاعت خاص مي خواهد که شايد در داريوش سجادي باشد، اما به طور حتم در من نيست.‏
بنابراين، در اينجا نمي خواهم با داور وارد بگو بگو شوم، فقط مي خواهم نکته اي را به ياد او آورم" !

احمد زیدآبادی
( حقوق بگیر جدید و شریف، فهیم، آرام و خردمند حاج خانوم بی بی 300 )
http://www.doomdam.com/archives/000341.php
سه شنبه 15 آبان 1386 - 6 نوامبر 2007
...................................


*..........
تمرین شماره یک .............
.......................

* منظور حقوق بگیر جدید حاج خانوم بی بی 300 از "قدرت بي نظير به خاک سياه نشانند ه داور نبوی"
همانا استند اپ کومودیانتی های "ابرام فالانژ وزارت اطلاعات" است؛ ملیحجکی معروفه و مشهوره به لقب "آسید ا.ن. آقای خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا"

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

.............................


.................
تمرین شماره دو ................
..............

"احمد عزیز! بعضی آدمها هستند که جز احترام چیزی در آدم برنمی انگیزند،
بگویمت که تو را همیشه چنین یافته ام، انسانی شریف، فهیم، آرام و خردمند...
پس می خوانم گفته تو را که
« درگير شدن با داور نبوي بدون شک خلاف عقل سليم است. او با قدرت بي نظير طنز خود مي تواند به راحتي هر حريفي را‏ مغلوب کند و اگر لازم دانست به خاک سياه بنشاند.‏»
و می گویم که زبان طنز را به کناری می نهم و فقط با کلماتی معمول و احتمالا معقول به پاسخ تو می پردازم" !

ا.ن. آقا
( ملیجک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
http://www.doomdam.com/archives/000342.php
سه شنبه 15 آبان 1386 - 6 نوامبر 2007

......................

.................تمرین شماره سه ................
.............. ("یاد آوری" معمول و احتمالا معقول ویژه حقوق بگیران "شریف" و فهیم، آرام و خردمند حاج خانوم بی بی 300 و چه و چه )


"بالاترین: دیگی که برای من نجوشه، بذار کله سگ توش بجوشه/
"ساختن دیگی به نام <<بالاترین>> بی تردید یک خدمت بزرگ به دموکراسی ایران است... امیدوارم سازندگان اولیه این دیگ محترم، روزی پاداش مادی و معنوی خودشان را بگیرند. امیدوارم عقل مادی شان آنقدر باشد که بتوانند از این رنج و نبوغ و کار فشرده ای که کرده اند، ثروتمند شوند... چرا که معتقدم بزرگترین مصیبت تولید کننده پیام و رسانه در ایران این است که بلد نیست در سیستم ایرانی از کارش پول دربیاورد...
اگر شما در این گذشت سریع زمان
پولتان را درنیاورید،
دیگر نمی توانید این کار را بکنید
منظور من از دموکراسی در اینجا مشخصا آزادی بیان است
*
تقریبا همه کسانی که در "بالاترین" حضور دارند، اسامی غیرواقعی دارند،
یعنی که اگر خودشان نخواهند
همیشه می توانند زیر بار مسوولیت نروند
برای کسی که مسوولیت نمی پذیرد، همیشه قدرت تهدید و تحدید آزادی دیگران وجود دارد،
او می تواند پنهان شود،
توهین کند،اتهام بزند، تقلب کند و هزار کار
که هیچ راهی برای گریز از آن نیست
*
اصولا
آزادی بیان،
یعنی
داشتن آزادی
برای توهین به هر موضوع مقدسی روی زمین
*
دقیقا
به همان دلیل که شما می توانید معتقد به چیزی باشید
که از نظر من نادرست است،
من حق دارم آن چیزی را که شما به آن اعتقاد دارید مسخره کنم
این عین آزادی بیان است
*
ممکن است "بالاترین" مجبور باشد
که جلوی آ زادی بیان را به دلیل سیاستی بگیرد" !

ا.ن. آقا
( ملیحجک خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
متخصص تفسیر منشور "حقوق" و "پول در آوردن" بشر
http://www.doomdam.com/archives/000296.php
دوشنبه 5 شهریور 1386 - 27 آگوست 2007

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com