13 November 2007

خود آموز ریاست اطلاعات دقيق تشخیص مصلحت اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی جمهوری(!) بهشتی راهکارهای جهنمی

خبرگان را فراموش نکنید
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=26708
............................


" از نظر قرآن كساني كه اهل تنازع هستند جهنمي‌اند
و آن‌ها كه
اهل تفاهم هستند به بهشت مي‌روند…
فلسطيني‌ه
ا با هم درگيرند.
در لبنان گروه ها پاره پاره شده اند ...
بين تركيه و كردهاي عراق نيز وضعيت در آستانه مشكلات بزرگي است.
در خارج از منطقه نيز درگيري‌هاي زيادي وجود دارد
و هنوز اطلاعات دقيقي وجود ندارد
كه علت اين اختلافات چيست؟…

در معرض فتنه‌هاي فراواني قرار داريم...
تنازع بي‌جهت سياسيون و احزاب ما و اختلافات بي‌ربط قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي در كشور پيش آمده است …
بايد راهكارها را پيدا كرد" !

عالیجناب سرخ ریش
ایسنا
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1032266&Lang=P
دو شنبه 21 آبان 1386 - 12 نوامبر
..................

" كالسكه ناصرالدين شاه شب هنگام در مسير يكي از شهرها خراب شده بود و در حالي كه خدمه مشغول تعمير بودند، ناصرالدين شاه به كاروانسرايي كه همان نزديكي بود رفت و دق الباب كرد، كاروانسرادار از پشت در پرسيد كيه؟ و ناصرالدين شاه گفت؛ ما، سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان، اعليحضرت صاحبقران و... كاروانسرادار حرف او را قطع كرد و گفت، ما فقط يك تخت خالي داريم و براي اينهمه آدم جا نداريم"!

کیهان بازجوی عزیز ام الفرا
http://www.kayhannews.ir/860822/2.htm#other206
سه شنبه 22 آبان 1386 - 13 نوامبر 2007
...................

" خبرگان را فراموش نکنید... هاشمی رفسنجانی ... باید در این انتخابات رای بیاورد.
حضور شخص هاشمی رفسنجانی به اندازه بیست نفر در این مجلس مهم است"!

ا. ن آقا
(ملیجک فا لیوود ی خارج از کشور عالیجناب سرخ ریش و شرکا)
" . و ز"
چهارشنبه 22 آذر 1385- 13 دسامبر2006
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000859.php

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com