10 October 2007

خودآموز مقایسه "جیب" دانشجویان و "جای مانور" خبرگان (!) اصل یکم و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) بي سابقه (!) امام (!) سیزدهم ""مزرعه" جانوران

سه دهه قرن از پيروزي (!) انقلاب (!) مي گذرد
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=26035
...................

"تحريف انقلاب .../

سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي گذرد... اما متاسفانه ... يكي از اساتيد علوم سياسي دانشگاه مفيد قم ... از دانشجويان خود مي خواهد،
داستان «قلعه حيوانات» نوشته «جرج اورول» را براساس انقلاب اسلامي ايران بازنويسي كنند!...
نام اصلي اين كتاب «مزرعه حيوانات» است
كه در ايران به «قلعه حيوانات» مشهور شده و ... تاكنون به ده ها زبان ترجمه و ميليون ها نسخه از آن
چاپ و به فروش رسيده ...
اين سؤال مطرح است كه
آيا تنها داشتن مدرك براي هدايت افكار و انديشه هاي جوانان اين مرز و بوم كافي است؟

شرح اين هجران و اين خون جگر
اين زمان بگذار تا وقتي دگر" !

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860718/14.HTM#other1409
چهارشنبه 18 مهر 1386 - 10 اكتبر 2007
.................................


"صداها را بشناسيد (يادداشت روز) /

مرحوم احسان طبري عضو مركزيت حزب توده و از تئوريسين هاي بلندآوازه ماركسيسم در آكادمي علوم شوروي سابق...
نكته هاي شنيدني و درس آموزي داشت كه نگارنده در همين نوشته
از جناب آقاي محسني اژه اي وزير محترم اطلاعات درخواست مي كند نوارهاي صوتي ضبط شده از اين گفت وگوها را
- كه احتمالا بيش از 100 ساعت است و قاعدتا بايد در اختيار وزارت اطلاعات و يا اطلاعات سپاه باشد-
پياده كرده و در اختيار افكار عمومي قرار دهند…

مرحوم طبري مي گفت؛ حضرت امام (ره) … با برپايي رفراندوم، انتخابات خبرگان قانون اساسي و تاييد آن با رأي مردم
كه مخصوصا تعيين نوع نظام با آراي مردم
در همه دنیا
بي سابقه
بود
جايي براي
مانور دموكراسي
مورد ادعاي غرب باقي نگذاشته بود...

صبح روز دوشنبه در جريان سخنراني آقاي دكتر احمدي نژاد در دانشگاه تهران
گروهي از دانشجويان
با برنامه ريزي قبلي
براي اعلام مخالفت با ايشان گرد آمده بودند …
حضرت امام (ره) در اين موارد خطاب به تحريك كنندگان مي فرمودند؛
«شما براي آمريكا كار مي كنيد، آدم هاي غيرعاقلي نيستيد كه بيخودي براي آمريكا كار كنيد، نخير، آدم هاي عاقلي هستيد، جيبتان را آنها پر مي كنند»!

بازجوی عزیز ام القرا
کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860718/2.htm#other200
چهارشنبه 18 مهر 1386 - 10 اكتبر 2007Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com