20 October 2007

توضیح المسایل "دين باوری" و چه و چه حاج آقاهای اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری(!) آخوندی

براي توهين
به عنوان «حاج آقا»

كدام قشر و طبقه و صنف بايستي شاكي شود؟
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=8&ni=26249
..................

"جاي تعجب و حيرت نداشت كه در سينما و تلويزيون رژيم شاه، بنا بر ماموريتي كه حكومت مذكور از سوي صهيونيسم و امپرياليسم در جهت مقابله با ارزش ها و سمبل هاي اسلامي برعهده گرفته بود، مرتبا واژه ها و شخصيت هايي همچون «حاج آقا» ... مورد هتك حرمت قرار گرفته و به سخره و مضحكه درآيد ... از همين رو بود كه در يكي از اولين فيلم هاي تاريخ سينماي ايران يعني «حاجي آقا، آكتور سينما»، يك حاج آقا، ملعبه كارگرداني قرار مي گرفت كه براي ساخت فيلمش، عقب سوژه مي گشت!...

از خاطر نبرده ايم كه در سريالي تحت عنوان «دايي جان ناپلئون» كه براساس نوشته نويسنده و ديپلمات رژيم پهلوي، ايرج پزشكزاد ساخته شده بود... عناوين ارزشي ديني علي الخصوص «حاج آقا»، آنچنان به تمسخر گرفته و به ناروا، سمبل برخي نابهنجاري هاي اخلاقي و رفتاري نمايانده مي شد كه نسل جوان از هرآنچه نام «حاج آقا» است، گريزان شود و در مقابل به سمت و سوي لاابالي گري و بي بندوباري، تحت عناوين ظاهرفريب «آزادي اجتماعي» و «مدرنيسم و تمدن» گرايش يابد.

از همين رو بود كه در سالهاي حكومت طاغوت بعضا اطلاق كلام «حاج آقا»، حكم توهين يا دشنام را پيدا مي كرد...

يادمان نرفته كه سينما در دوران به اصطلاح اصلاحات، با عنوان آزادي، بسياري از حرمت هاي جامعه و دين را شكست. در همين وادي بود كه «حاج آقا»ي فيلم «مارال» هم پس از پناه دادن به يك دختر جوان زلزله زده، همه دين و دنياي خود را از دست داد و نه يك دل بلكه صد دل عاشقش شد!

در فيلم «ازدواج به سبك ايراني» نيز شاهد دو نوع حاج آقاي سنتي بوديم: يكي با بازي محمدرضا شريفي نيا كه براساس همان نگرش طاغوتي و استعماري، هوسباز بود و شارلاتان و ديگري با بازي داريوش ارجمند سبكسر بود و نادان كه با فريب هاي فكل كراواتي بي بندوباري (با بازي سعيد كنگراني معروف) به هر سازي مي رقصيد!

تازه ترين نماي تحريف شده از «حاج آقا» را در برخي سريال هاي همين ماه مبارك رمضان شاهد بوديم. از جمله در سريال «يك وجب خاك» كه گويا حاج آقايي به عنوان رئيس صندوق قرض الحسنه، چنان مياندار شارلاتانيسم و حقه بازي نمايانده مي شد كه حتي نمونه اش را در ميان خبيث ترين آدم ها نمي توان يافت ...

حاج آقاي سريال «ميوه ممنوعه» هم در همين قسم متدينين متزلزل و مذبذب نمايانده شد. در سريال مذكور، حاج يونس فتوحي كه گفته شد بيش از 50 سال عبادت كرده و سخت مراقبت نموده خداي نكرده حرامي را حلال و يا حلالي را حرام نكند و حتي از گفتن دروغ مصلحت آميز ابا داشته است، ناگهان با ديدن دختري، چنان همه دين و دنيايش را به باد مي دهد كه گويي همه آن عباداتش هيچ بوده است. علاوه بر اين كه پسر بزرگش، مفسد اقتصادي از كار در مي آيد و دختر بزرگش از خانه مي گريزد تا به زوج دلخواهش برسد. دختر ديگرش كتك خور شوهر است و...

آيا 50سال عبادت و راز و نياز با خداوند باعث شده فرزند حاج آقايي اينچنين مؤمن و معتقد كه به قول خودش از كودكي، راه و رسم درست و طريق دينداري را به پسرش آموخته، نزول خور و باج بگير و قالتاق از آب در آيد؟! آيا ولو در يك صحنه به تماشاگر نشان داده مي شود كه عبادات اين حاج آقا في المثل خالصانه نبوده يا از سر كبر و غرور انجام گرفته و يا داراي كمي و كاستي بوده است؟ آيا نشاني در اين سريال وجود دارد كه حاج آقا فتوحي معتمد يك محل و يك فاميل در طول زندگيش به خطا رفته يا عباداتش ظاهري بوده و يا به عمق مباني مذهبي پي نبرده است؟ آيا در مقابل دينداري سطحي حاج آقا فتوحي (كه هيچگاه در اين مجموعه رؤيت نمي شود) كه به اصطلاح با نم آبي وا مي رود، شخصيت ديندار قرص و محكمي پيش بيني شده كه به مخاطب پاسخ دهد، اين نقص دين نبوده كه چنين انحرافاتي را باعث شده كه اين نقص از اساس همان دينداري ناقص برآمده است؟ آيا كاراكتر دين باور مثبتي در اين سريال وجود دارد كه به نسل جوان الگو دهد كه اگر حاج آقا فتوحي به كژراهه رفت، اين به دليل نفس و ماهيت حاج آقايي او نبوده، بلكه از درك نادرست وي از دين و ايمانش حاصل شده است؟

واقعيت اين است كه به جز چند ديالوگ معدود و الكن، نشانه اي از ناراستي دين و ايمان حاج آقا فتوحي در سريال «ميوه ممنوعه» به چشم نمي خورد. آيا نسل جوان حق ندارد قضاوت كند، اين دين و مذهبي كه حاج آقاهاي 50 سال عبادت كرده با نگاهي، همه دنيا و آخرتشان را از دست مي دهند، ديگر چه گونه آييني است؟

در صحنه اي از قسمت آخر «ميوه ممنوعه» حاج آقا فتوحي عبادات 50-60 ساله اش را به عمارتي كهنه پر از مار و مور تشبيه مي كند! آيا مخاطب اين مجموعه حق ندارد سؤال كند، كجاي آن عبادات شبهه ناك بوده و اشكال داشته كه حاج آقا چنين تعبيري از آن مي كند؟ آيا اين شبهه پيش نمي آيد كه اساس عبادات سنتي داراي اشكال است؟ راستي حاج آقا فتوحي چه كار ممنوعه اي در طول سالها عبادتش انجام داده بود كه حاصلش، ميوه ممنوعه اي همچون جلال شد؟ قطعا پاسخش عشق پيري حاج آقا نيست، چرا كه جلال از سالها پيش از عاشقي جناب فتوحي، بيراهه را برگزيده بوده است.

آيا تداوم اينگونه فيلم ها و سريال ها باعث ايجاد اين توهم خصوصا در نسل جوان نمي شود كه اغلب حاج آقاها، خطاكار و عاشق پيشه و سطحي نگر هستند؟ براستي در اين جامعه ما كوتاهتر از ديوار حاج آقاها پيدا نمي شود؟

اگر براي پرستار و دكتر و معلم و كارگر و كارمند و هر قشر و صنفي كه در فيلم يا سريال مورد انتقاد يا سؤال قرار مي گيرد، انجمن و اتحاديه و كانون و چندين موسسه و نهاد و ارگان وجود دارد كه اعتراض كند، براي توهين به عنوان «حاج آقا» كدام قشر و طبقه و صنف بايستي شاكي شود؟" !

کیهان حاج آقا بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860726/14.HTM#other1406
پنجشنبه 26 مهر 1386 - 18 اكتبر 2007

...............


"اسلام محتاج به آرامش است، ما همه اختلافات خودمان را بايد عقلا حل بكنند و نگذارند به سر و صدا و به اختلاف اندازي منتهي بشود. فرضا اگر يك كسي بخواهد يك عملي بكند كه به واسطه او تحريك عواطف را بكند، تكليف ما اين است كه بايد در مقابل آنها، امروز آرامش را حفظ كنيم و سكوت كنيم" !


صحيفه حاج آقا امام سیزدهم - جلد 13- ص
فحات 427 و 428
کیهان حاج آقا بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860726/14.HTM#other1402
پنجشنبه 26 مهر 1386 - 18 اكتبر 200

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com