13 October 2007

"انرژی وصف نشدنی" کمپین مداحان بیت رهبری(!) و اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی

با يك میلیون امضا و یک كليك
استخاره کنید

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


از صبح توی محوطۀ ساختمان همهمه ای برپاست. همۀ زنان ساختمان در حیاط جمعند. هر کس کاری انجام می دهد.رامین مولائی یکی حلوا درست می کند، یکی نان ها را قسمت می کند، دیگری قابلمۀ آش رشته را روی اجاق بار می گذارد. هر کس به سهم خودش و به قدر بضاعتش کمک می کند تا مراسم افطاری امشب به خوبی برگزار شود…

صدای ربنای شجریان از بلند گوهای مسجد امیر المومنین به گوش می رسد و مهمان ها کم کم از راه می¬رسند…

صدای اذان که طنین انداز شد در دلم با خدا حرف می زدم... که یکی از زنان همسایه صدایم زد: « خانم حسینی شما دختر حاج آقا حسینی هستید که مداح اهل بیت اند؟ حاج آقامون خیلی از پدرتون تعریف می کنن..... راستی این برگه ها چی بود که داشتید درباره اش صحبت می کردید؟...». طبق معمول همیشه با یک انرژی وصف نشدنی شروع کردم به توضیح دادن. وقتی صحبت هایم تمام شد بیانیه را نشانش دادم و گفتم:
« این هم بیانیه ماست، بخونید و اگه تمایل داشتید امضاء کنید».

در حالی که شگفت زده نگاهم می کرد بیانیه رو کنار زد و گفت: «خانم حسینی شما دیگه چرا؟ شما که متعلق به یک خانوادۀ مذهبی هستید؟! شما چرا اسلام ستیز شدید؟»

خندیدم و گفتم: «کدوم یک از حرفهای من مغایر اسلام بود!؟ شما که حتماً آیت الله صانعی را می شناسید. ایشان هم از مطالبات برابری خواهانه زنان دفاع کرده اند. در ضمن اسلام یک سری احکام امضایی دارد که باید مطابق با شرایط روز اجتماع تغییر کند. به نظر شما زنی که در قرن بیست و یکم زندگی می کند، در همۀ عرصه های اجتماعی حضور دارد و به استقلال اقتصادی رسیده است با زنی که صدر اسلام در عربستان زندگی می کرد، در یک سطح از خواسته و توانایی قرار دارد و همان احکام در موردش باید اجرا بشود؟! »

لبخند معنی داری زد. بیانیه را از دستم گرفت و گفت : «بزار دوباره بخونمش ... راستی خودکار ندارم، خودتون خودکار دارید؟!»...

کمپین مطالبات "تغییر(!) برای برابری (!)" یک میلیون امضا
http://www.we4change.info/spip.php?article1134
سه شنبه 17 مهر 1386 - 9 اكتبر 2007
........................


"خانمی با چادر پیش من و عده¬ای از دوستان آمد
و خواست که چیزی را
به نام کمپین یک میلیون امضا را ا
امضا کنیم...
اگر مردان در این مسائل به جامعه فعال زنان کمک نکنند، به همه ی جامعه آسیب وارد می شود"!

آخوند ابطحی جونیور
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=2146308999
14 مهر 1386 - 6 اکتبر 2007
.......................


" با يك كليك استخاره کنید /
استخاره براي رفع ترديد در انجام كاري است كه شرعا و عقلا خوب است"!

سايت آيت الله حاج شيخ يوسف صانعىِ
http://www.saanei.org/page.php?pg=istikhara〈=fa
http://www.saanei.org/page.php?pg=showbaztab&id=41〈=fa

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com