09 October 2007

خود آموز «شرافت و منافع ملي» (!) مزیٌن به اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?

"انتقاد و اختلاف، مرزبندي سياسي ... رفتارهايي كاملاً عادي در حوزه عمل سياسي است...
ولي مواردي را مي توان يافت كه ... كساني فقط به قصد ضربه ز دن به حريفي كه بقاي او را نمي پسندند، از هر ابزار و شيوه اي استفاده مي كنند...
در عالم سياست، آنچه اين فرآيند بي پايان درگيري و مخاصمه را مهار مي كند مفهوم «شرافت و منافع ملي» است...
رئيس جمهور ايران
با حضور در دانشگاه، كلمبيا
به دفاع از منافع و شرافت ايرانيان پرداخت"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860717/2.htm#other200
سه شنبه 17 مهر 1386 - 9 اكتبر 2007
...........................

" شخصي كه به ديدن «برناردشاو» رفته بود ... ديد كه شاو در دفتر كارش نيست
روي ميزي كه گردوخاك گرفته بود با انگشت نوشت «خر» و فردا به برناردشاو زنگ زد
و گفت
ديروز آمدم تشريف نداشتيد
برناردشاو گفت: بله، كارت ويزيت شما را روي ميزم مشاهده كردم"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860717/2.htm#other201
سه شنبه 17 مهر 1386 - 9 اكتبر 2007Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com