06 October 2007

فستیوال موسیقیایی اصلاحات (!) اصول فیلارمونیک شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) ناكوك

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?


فستیوال موسیقیایی اصلاحات (!) اصول فیلارمونیک شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) ناكوك
"پيكر نحيف و ضعيف موسيقي كشورمان اين روزها شرايط سختي را مي گذراند...
سازهاي ناكوك عده اي از دست اندركاران و همچنين آثار ضعيف برخي موسيقي دان ها (بخصوص آثار به اصطلاح "آن طرف آبي") فضا را براي فعاليت موسيقي دان هاي متعهد و ملي كشورمان
بسيار
سخت
كرده است...

گفتگويي با دكتر ... انجام داده ايم
كه در ادامه مي خوانيد:
.........

¤ موسيقي امروز ما تا چه حد در ذائقه شنيداري مردم جاباز كرده و چه قدر تمايل به شنيدن آن وجود دارد؟

- اين ارتباط مستمر وجود نداشته تا بتوانيم شنونده هاي آثارمان را بسنجيم... تنها منبع شنيداري رسمي داخل كشور راديو و تلويزيون است كه موسيقي را به طور جدي پخش نمي كنند.

¤ وقتي مي گوييد تلويزيون به طور جدي به موسيقي نمي پردازد منظورتان چيست؟

-... در صدا و سيما به گونه اي مشغول هدايت جريان موسيقي هستند كه به نظر مي رسد اصلاً هيچ اطلاعي از جريانات موسيقي در جامعه ندارند

¤ آيا دليل چنين رويكردي را مي توان در روشن نبودن خط قرمزها جستجو كرد؟ و آيا اصلاً خود شما به وجود خط قرمزها اعتقاد داريد؟

- آن خط قرمزهايي كه وجود دارد عملاً به موسيقي اين مملكت لطمه مي زند. در اصل، آن موسيقي كه نظام اسلامي آن را قبول ندارد. احتياجي به اجازه انتشار احساس نمي كند. چنين آثاري به طور 42 ساعته از طريق شبكه هاي ماهواره اي، اينترنت و لوح هاي فشرده در حال پخش هستند... موسيقي هاي آنچناني كه نياز اجازه كسي ندارند. شما هر روز مي بينيد كساني كه حتي نمي شود اسم شان را هنرمند گذاشت آثارشان از شبكه هاي مختلف ماهواره اي به خورد جوان هاي ما داده مي شود...

¤ اين جدي گرفته نشدن مسئله موسيقي در جامعه چه پيامدي دارد؟

- الآن چه چيزي به عنوان ابزار تهاجم فرهنگي عليه جوان هاي ما مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور قطع اولين اش موسيقي است. اين قيافه ها و لباس ها مدل هايي كه مي بينيد از كجا آمده؟ اينها همان مدل هاي پوشش و ظاهري موسيقي دان هاي غربي است. اين موضوع نشان مي دهد كه آنها در معرفي فرهنگ خودشان موفق عمل كرده اند

¤ در حال حاضر وضعيت را براي جوان هايي كه مي خواهند به صورت حرفه اي وارد موسيقي شوند چگونه مي بينيد؟

- متأسفانه وضعيت خوبي براي فعاليت جوان ها وجود ندارد. اقتصاد موسيقي ورشكسته شده... و استعدادهاي جوان ها به شدت هرز مي رود... و اين بسيار خطرناك است. چرا كه خواسته يا ناخواسته به سمت جرياني كشيده مي شوند كه موسيقي زيرزميني نام دارد؛ يا سر از دبي درمي آورند و يا حتي پاي شان به مجالس لهو ولعب باز مي شود.

¤ فضاي موسيقي زيرزميني داخل ايران تا چه حد از جريان موسيقي زيرزميني غرب تأثير گرفته است؟

- متأسفانه در خارج از كشور موسيقي زيرزميني فضاي بسيار آلوده اي دارد... ارتباطات با جنس مخالف نيز بدون كمترين قيد و بندي وجود دارد. به تازگي نيز افرادي كه فكر مي كنند فضايي براي بيان ايده هاي شان در جامعه وجود ندارد به حوزه موسيقي زيرزميني رو آورده اند؛ كه متأسفانه آثارشان آرام آرام دارد فضاي بي ادبانه اي به خودش مي گيرد.

¤ از نظر آموزشي وضعيت موسيقي كشورمان را چگونه مي بينيد؟

- از نظر آموزشي هم شاهد فضاي خوبي نيستيم. بسياري از مراكز آموزش موسيقي در داخل كشور
به هيچ عنوان صلاحيت تدريس موسيقي ندارند"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860714/9.htm
شنبه 14 مهر 1386 - 24 رمضان 1428 - 6 اكتبر
2007Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com