22 August 2007

با شياطین پيرو "فرمایشات" امام خط راحل پالوده نخوريد!

دارالترجمه ب بسمل لا ی
اصلاحات (!) اصول شماره 1 و 2 و3 و4 و5 و 27 و110 و چه و چه
قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی

........... http://www.cyrusnews.com/news/fa/? .........
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=24711


"با شيطان پالوده نخوريد (يادداشت روز) /
"روزنامه اعتماد ملي طي يادداشتي از رد صلاحيت كساني كه به نظام جمهوري اسلامي ايران اعتقادي ندارند انتقاد كرده ... است!
نويسنده اين يادداشت مي نويسد؛ «رد صلاحيت به دليل عدم اعتقاد به هر نظامي از چند جهت قابل نقد و نقض است. يك جهت ابتدايي آن، مخالفت با سنت و خواست خداوندي است. خداوندي كه بندگان خود را حيات و روزي مي دهد، برخي از اين بندگان نه تنها او را قبول ندارند بلكه عليه او هم تبليغ مي كنند، اما خداوند براساس اراده و خواست خود اين افراد و حتي شيطان را هم مهلت داده است كه برنامه هاي خود را اجرا كنند»!
بايد از ... دبيركل حزب اعتماد ملي كه لباس شريف روحانيت بر تن و داعيه پيروي از خط امام بر لب دارد و از روحانيون خوش سابقه و انقلابي است پرسيد آيا حضرتعالي ... معتقديد كه چون خداي سبحان به دشمنان خود نظير مشركان و كافران روزي مي دهد، مردم ايران هم بايد آنها را در مسئوليت هاي كليدي نظير رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي به كار گيرند ...؟!...
اگر حضرتعالي چنين اعتقادي نداريد- كه به يقين نداريد- چرا اجازه مي دهيد در حزب و روزنامه تحت مسئوليت شما اين افكار فاسد و عقايد شرم آور تبليغ و ترويج شود؟! ...
برادر عزيز و روحاني بزرگوار... جناب آقاي كروبي!
حضرتعالي مدعي پيروي از خط امام(ره) هستيد... آقاي كروبي عزيز!..." !

بازجوی عزیز ام ٌالقرا
کیهان بازجوی عزیز ام ٌالقرا
http://www.kayhannews.ir/860531/2.HTM#other200
چهارشنبه 31 مرداد 1386 - 8 شعبان 1428 - 22 آگوست 2007
......................................

"در مكتب امام /
"كدام انقلاب مردمي- اسلامي را سراغ كنيم كه در آن حوزه و روحانيت پيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالاي دار نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگفرشهاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است؟" !

صحيفه امام ، جلد21 ، ص275
کیهان بازجوی عزیز ام ٌالقرا
http://www.kayhannews.ir/860531/14.HTM#other1406
چهارشنبه 31 مرداد 1386 - 8 شعبان 1428 - 22 آگوست 2007
.............................

"مقابله با تحريف فرمايشات امام راحل/
"يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس
در تذكري خواستار مقابله قاطع وجدي با تحريف فرمايشات امام راحل(ره) شد" !

کیهان بازجوی عزیز ام ٌالقرا
http://www.kayhannews.ir/860531/14.HTM#other1405
چهارشنبه 31 مرداد 1386 - 8 شعبان 1428 - 22 آگوست 2007


.........................................................................................
روانشناسی دو جناحی اجماع دغدغه های انتخاباتی اتوماتیک


دارالترجمه ب بسمل لا ی
اصلاحات (!) اصول شماره 1 و 2 و3 و4 و5 و 27 و110 و چه و چه
قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=24692
.........http://www.cyrusnews.com/news/fa/?........


"انتخابات ، دغدغه هاي متفاوت (يادداشت روز) /
فضاي انتخاباتي در كشور به موازات نزديك تر شدن به روز برگزاري- يعني 24اسفندماه- پرمباحثه تر مي شود …براي اينكه يك جمع بندي از اين فضا- كه در فواصل كوتاه زماني بايد ارائه گردد- به دست آيد، موارد زير اهميت مي يابند:
در جريان اصولگرايان … ممكن است در نهايت امكان تجميع همه آنان در زير يك فهرست و عنوان ميسر نشود و بعضي از آنان با گونه اي ديگر از رفتار همگرايانه موافقت كنند كه اشكالي هم ندارد …در جريان دوم خرداد اما دغدغه ها چند وجهي است… يكي … از دغدغه هاي آنان حركت شوراي نگهبان روي «مرز قانون» است… تندروها براي اينكه مشكل را حل كنند به خاتمي و كروبي فشار مي آورند تا در نقش «ريش سفيد» مشكل را حل كنند ولي پاسخ شوراي نگهبان- مبتني بر حركت روي مرز قانون- آنان را نااميد كرده است... آمريكايي ها با اعمال فشار درصدد هستند از يك سو انتخابات آينده مجلس را كم رونق نمايند و از سوي ديگر امكاني براي عبور هواداران خود از فيلتر نظارتي نظام و در نهايت انتخاب آنان از سوي مردم فراهم شود" !

کیهان بازجوی عزیز ام ٌالقرا
http://www.kayhannews.ir/860530/2.htm#other200
سه شنبه 30 مرداد 1386 -21 آگوست 2007 -
............................

"گفتم: شخصي پيش دكتر روانشناس رفت و گفت؛ آقاي دكتر به دادم برس، هيچي يادم نمياد، نمي دونم كي هستم، نمي دونم ديروز چي خوردم و... دكتر مي پرسه؛ از كي تا حالا اين موضوع اتفاق افتاده؟ يارو بهت زده به دكتر نگاه مي كنه و ميگه كدوم موضوع؟" !

کیهان بازجوی عزیز ام ٌالقرا
http://www.kayhannews.ir/860530/2.htm#other202
سه شنبه 30 مرداد 1386 -21 آگوست 2007 -
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com