26 July 2007

براندازی مخملی بد جوری خطرناکه!... عبارات و جملات و كلمات مانیفست هری پاتریستی، دونه به دونه کشف رمز باید گردد!

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج
http://www.cyrusnews.com/news/fa/
................

"عرضه و فروش تازه ترين جلد از كتابهاي هري پاتر، همزمان با آمريكا و اروپا، در ساعت 30/2 بامداد شنبه 30 تيرماه در يكي از كتابفروشي هاي شمال شهر تهران ... از مسائل پرسش آميزي بود كه در هفته جاري و در مقابل سكوت مسئولان ذيربط انجام شد آن هم در جامعه اي كه براي توزيع كتاب، چه از نوع داخلي و چه از مدل خارجي اش، قانون و ضابطه دقيق و مدون وجود دارد. در جامعه اي كه كتاب چه از گونه تأليف و يا ترجمه بايستي در مدت معيني مورد بررسي ناظران و كارشناسان قرار بگيرد تا مجوز چاپ و نشر پيدا نمايد

آيا در مورد جلد هفتم كتاب هري پاتر نيز چنين نظارت و بررسي دقيقي وجود داشته است؟ ...

آيا مسئولين مربوطه در وزارت ارشاد لزومي نديده اند كه سري به محتواي كتاب مربوطه بزنند، شايد كه عبارات و جملات و كلمات مخرب يا نامطلوب و يا نامناسب و مغاير با شئونات و فرهنگ و ارزش هاي جامعه ما در آن وجود داشته باشد كه بر ذهن مخاطب جوان تأثير سوء بگذارد؟

آيا مسئولين اداره اماكن نيروي انتظامي از فروش كتاب در ساعت 30/2 بامداد باخبر بودند؟ آنها برچه اساسي و با توجه به كدام نياز مردم، اجازه دادند كه در آن ساعت، عده اي در مقابل يك كتابفروشي صف بكشند؟ آيا قرار بوده كه يكي از مايحتاج مردم در آن ساعت توزيع شود؟" !

کیهان بازجوی عزیز
http://www.kayhannews.ir/860504/14.HTM#other1408
پنجشنبه 4 مرداد 1386- 26 جولاي 2007 -Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com