23 July 2007

هشتمین و نرم ترین فیلم هری پاتری: نون بیار کباب ببر بازی آقاجون مقام معظٌم مخملی و مامان شوکولاتی های ریش سرخ

توضیح المسایل انتخوابات
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=24026
...................

"جنگ سرد با مردم! (يادداشت روز) /
چند ماه تا انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي باقي است
و طبعاً تا موعد رسمي تبليغات انتخاباتي و زمان مقارن با آن،
آنچه بين اردوگاه اصولگرايان و اصلاح طلبان بر سر تضعيف يا تخريب مواضع طرفين در دسترسي به كرسي هاي مجلس رخ مي دهد، نوعي جنگ سرد... است…

بد نيست برخي از اصلاح طلبان به يكي دو سؤال جواب بدهند...
مگر جبهه شما از هاشمي رفسنجاني به عنوان «عاليجناب سرخپوش»! ياد نمي كرد و صدها تهمت و افتراء ديگر به ايشان...
جواب اين است كه... مراجعه شما به آقاي هاشمي رفسنجاني صادقانه نيست ... تقلاي اصلاح طلبان ... براي تسخير مجدد مراكز تصميم گيري قدرت، امري طبيعي است "!

کیهان بازجوی عزیز امٌ القرا
http://www.kayhannews.ir/860501/2.htm#other200
دوشنبه اول مرداد 1386 - 23 ژوئيه 2007
..............................

".از کليه کساني که براي راي دادن مي روند خواسته مي شود از همراه بردن داروي نظافت ... خودداري کنند" !

ا.ن. آقا
". وز"
http://www.roozonline.com/archives/2007/07/006227.php
یکشنبه 31 تیر 1386 [2007.07.22
.............................

"240 روز به انتخابات مانده... از سه ماه قبل از انتخابات فضا کمي بازتر مي شود" !

آسید ا.ن. آقا ی انت خواباتی
". وز"
http://www.roozonline.com/archives/2007/07/006055.php
دوشنبه 25 تير 1386 / 16 جولاي 2007
.............................

280 روز تا انتخابات مجلس مانده است...
از همین حالا شدیدا رودرروی کسانی که قبل از ایجاد شرایطی که ضرورت تحریم انتخابات را ایجاد می کند،
حرف از تحریم می زنند
و از حالا برای آن قرم قرم راه می اندازند،
بایستیم. " !

آسید ا.ن. آقا ی انت خوابات "خارج از کشوری ها "
". وز"
http://www.roozonline.com/archives/2007/06/005043.php
چهارشنبه 16 خرداد 1386 [2007.06.06]
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com