20 June 2007

بحث شیرین دخیل بستن به " ابٌهت " اصلاحات (!) فتوای عدم تساوی خونبهای زنان ومردان

توضیح المسایل خون بهای "انتخابات" حکومت آخوندی

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=5&ni=23175
.............

"قدرت عرصه شیرینی ست... امروزه موضوع چرخش قدرت موضوعی پذیرفته شده در اکثر جوامع بشری محسوب می شود و در این میانه ، چرخش قدرت بدون در نظر گرفتن "جنسیت" یکی از رهاوردهای دنیای امروز برای جوامع مختلف است
حاکمیت نوعی خاص از تفکر دینی بر کشور و نوع نگرشی که بر مقوله زن دارد، نیز به حضور حداقلی زنان جنبه شرعی و دینی داده است. گویی دین یعنی محدودیت برای زنان در تمام عرصه ها از جمله حوزه سیاست. و کسی نیست بگوید اگر این نگرش صحیح است پس چرا در قران با این ابهت از ملکه سبا یاد و تقدیر می شود؟...
روز شنبه ای که گذشت جمعی از زنان اصلاح طلب ... به دیدار محمد خاتمی رفتند تا برای چندمین بار مطالبات زنان را اعلام و تمایلات زنان را برای مشارکت گسترده تر در حوزه قدرت -به طور خاص انتخابات پیش رو- بیان نمایند... این بار زنان براین موضوع مصرانه پای می فشردند که موضوع زنان نیز یکی از مسائل مهم جامعه است که اگر خودمان برای آن چاره ای نیندیشیم، دیگران چاره اندیشی خواهند کرد...
.بحث های جالبی رد و بدل شد و بسیاری از فرضیه های ذهنی حاضران برای چندمین بار تایید شد.این سوال در ذهن من بود که آیا از کانال چنین ملاقاتهایی می توان به نتایجی که مورد انتظارخانمهاست د
ست یافت؟" !

جمیله خانوم کدیور
(نماینده "مجلس" ششم و زنان "ایران" در"کنفرانس" برلین)
پنجشنبه 24 خرداد 1386 - 14 ژوئن 2007
http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/06/14/860.php
............................................

"در جامعه اي زندگي مي کنيم که بسياري از قوانين آن پاسخگوي نيازها و مطالبات شهروندانش نيست...
آقاي هاشمي رفسنجاني … با اشاره به اينکه در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود، بر ضرورت اصلاح موادي از قانون مدني که زنان ايراني را با بسياري مشکلات روبه رو کرده، تاکيد کرد.
البته پيش از ايشان نيز آيت الله صانعي در فتوايي صريح برابري ديه زن و مرد را اعلام کرده بودند و به نقل از مقدس اردبيلي نوشته بودند؛ «ايشان فرموده من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف مرد بداند.»…

به نظرم اگر موضوعاتي همچون ديه و ساير موضوعاتي که هرکدام مي توانند موضوعي براي طرح و بحث هاي مناقشه آميز از اين نوع باشند، با نگاهي درون ديني مطرح نشوند و راهکار مناسب از سوي فقها و مراجع و صاحبنظران ارائه نشود؛ اولاً زمينه براي طرح نگاه هاي برون ديني در جامعه بيشتر باز خواهد شد و به تدريج راه جذب مخاطب خود را نيز پيدا خواهد کرد. نگاه هايي که جواب مشکلات خود را نه از دين که از مقولات غيرديني يا ضدديني خواهند جست.
در ثاني اين تلقي در بين زنان و دختران بيشتر و بيشتر رسوخ خواهد کرد که دين و نگرش ديني به منزله نابرابري، محدوديت و بي عدالتي براي زنان است. و در چنين فضايي که زنان جامعه در حوزه هاي مختلف- اعم از خانه و اجتماع- احساس ناامني و بي پشتوانگي کنند، و حمايتي در داخل از سوي مراجع ديني و فقها و قانونگذار نبينند، خواه ناخواه به شيوه هاي مختلف سعي مي کنند اعتراض خود را به نمادهاي ديني نشان دهند و الگوهاي خود را با نگاه به خارج، گرته برداري کنند." !

همون جمیله خانوم کدیور
18 خرداد 1386 - 8 ژوئن 2007
http://kadivar.maktuob.net/archives/2007/06/08/855.php
.................

"با يك كليك استخاره كنيد/
سايت آيت الله صانعى به چهار زبان فارسى، عربى، انگليسى و اردو قابل دسترسى است
.از ساعت ۱۹ الى ۲۰ به وقت ايران پاسخگويى استخاره به صورت آن لاين صورت مى گيرد
و به استخاره هايى كه بعد از اين ساعت ارسال شود ۲۴ ساعت بعد پاسخ داده مى شود" !

سايت آيت الله حاج شيخ يوسف صانعىِ
http://www.saanei.org/page.php?pg=showbaztab&id=41〈=fa
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com