10 June 2007

حوزه‌هاي علميه و روحانيون بزرگ "گذشته" را جبران می فرمایند

دارالتبلیغ سروش فرهنگی انتخوابات حکومت آخوندی
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=4∋=22947


" از خيل كساني كه 28 سال پيش خواسته و ناخواسته درگير انقلاب فرهنگي شدند يكي هم عبدالكريم سروش بود… . پاسخ سروش به پرسش از نقشش در انقلاب فرهنگي مشخص است:

به‌ نام خدا. من مجبورم پاره‌اي سخنان نسبتا درشت بگويم... انقلاب فرهنگي – به معنايي كه امروز در جامعه ما درك مي‌شود – يك بار در كشور رخ داد و همان يك بار كافي است. همانطور كه انقلاب هم يك بار رخ داد و همان يك بار كافي است... .آنچه هم كه در سال 1358 در كشور رخ داد حقيقتا نه انقلاب بود و نه فرهنگي. نزاعي ميان جناح‌هاي مختلف در دانشگاه بود و هر كدام مي‌خواستند كه دانشگاه را به نفع خود مصادره كنند و نهايتا هم جناحي كه به قدرت و حكومت وابسته بود در اين نزاع پيروز و دانشگاه‌ها در نتيجه آن نزاع بسته شد... آنچه امروز در دانشگاه‌ها مي‌گذرد دوراني است كه من اميدوارم هرچه زودتر به پايان برسد و دانشجويان ما روي آزادي را بببينند و بتوانند آزادانه در پي حقيقت دوان شوند...

من اميدوارم كه حوزه‌هاي علميه و روحانيون بزرگ گذشته را جبران كنند و ...

اگر قرار باشد انقلاب فرهنگي دومي اتفاق بيفتد قاعدتا به دست همين شوراي انقلاب فرهنگي خواهد بود... حقيقت اين است كه دانشگاه‌ها قبل از بسته شدن، دانشگاه‌ نبودند.... انقلاب فرهنگي بسيار ناگهاني رخ داد و من اصلا خبر نداشتم كه بناست چنين اتفاقي بيفتد... بعدها البته ما جلسه‌اي با آقاي هاشمي داشتيم. پاره‌اي از مشكلات در كار ستاد پيش مي‌آمد كه ما را به آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي ارجاع مي‌دادند و ما جلساتمان را در نزد اين دو نفر تشكيل مي‌داديم. يك بار آقاي هاشمي در اين جلسات گفتند كه «بله ما با بسته شدن دانشگاه‌ها موافق بوديم اما به اين معني كه اين بسته شدن تنها به مدت چند ماه باشد نه چند سال» !

هم میهن شرق
يكشنبه 20 خرداد 1386 -10 ژوئن 2007
http://www.ham-mihan.org/Released/86-03-20/366.htm
......................

"گفتم: شخصي وارد خانه خود شد و دزدي را ديد كه در يكي از اتاق هاي طبقه دوم دراز كشيده است. با عصبانيت پرسيد؛ اينجا چه مي كني؟ يارو پاسخ داد؛ مرا باد به حياط خانه تو انداخت، پرسيد؛ چرا از خانه من خارج نشدي؟ جواب داد؛ خسته بودم، خوابم برد! صاحبخانه پرسيد؛ پس چرا در طبقه دوم هستي؟ و آقا دزده گفت؛ اتفاقاً اين سؤالي است كه براي خود من هم پيش آمده است"!

کیهان بازجوی عزیز امٌ القرا
يكشنبه 20 خرداد 1386 -10 ژوئن 2007
http://www.kayhannews.ir/860320/2.htm#other202

Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com