15 May 2007

با زباني «امروزين» و "جوان فهم" به "حضور خلوت انس" خط راحل امام ره خودی های دو جناحی این ور جوب و اون ور جوب !

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

hhttp://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=22341


"اینسرزمين انقلابي … سرزميني كه حدود 70 درصد جمعيت آن را جوانان و متولدين سال هاي پس از پيروزي انقلاب تشكيل مي دهند و در واقع نعمتي هستند …
اين نسل بيش از گذشته و بيش از هميشه در معرض تهديد دشمن است. دشمني كه اينك با همه توان به ميدان آمده و از همه ابزار و امكانات در اختيار و از خارج به شكل آشكار و در داخل به شكل موذيانه و از طريق عناصر و بلندگوهايي كه اجير او هستند، و از همه راه ها و رخنه هايي كه مي شناسد، جوانان را و ايمان و آرمان و اعتماد به
نفس و شخصيت او را كه عامل آگاهي و مقاومت و تسليم ناپذيري اوست، به شكلي ظريف تر، دقيق تر و در عين حال مزورانه تر هدف قرار داده است...
متاسفانه در روزگار فعلي بعضاً ديده مي شود كه كساني علی رغم اينكه الزاماً در جبهه دشمن نیستند ... نگاهشان به جوانان ... بدبينانه و مايوس كننده است... و ... اين در حالي است كه ... رهبري انقلاب ... از كساني كه درباره اين نسل وظيفه دارند خواسته اند... با زباني «امروزين» و «جوان فهم» براي پاسخگوي پرسش ها و رفع ابهامات و شبهات ... آنها، اقدام نمايند" !

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
سه شنبه 25 ارديبهشت - 15 مه 2007
http://www.kayhannews.ir/860225/2.htm#other200
.................

" ما از کی منحط
شديم؟...
شايد از زمانی که ديوار برلين را ريختند تعادل دنيا به هم خورد و همه چيز ضايع شد و رفت... دنيا عوض شده، و به وضعيتی رسيده‌ام که نه تنها از ديدن برخی چيزها شاخ در نمی‌آورم، بلکه تعجب هم نمی‌کنم. اصلاً تعجب نمی‌کنم وقتی می‌بينم دو مرد خوش بر و بالا آرنج‌هاشان را در هم حلقه کرده‌اند و از کليسا در آمده‌اند که پس از مراسم عقد عکسی به ياد<گار بگيرند، و پايين پله‌ها، عده‌ای براشان کف می‌زنند، و چند جا هم زن‌ها دوتا دوتا برای اينکه آتش حسودی‌شان را بخوابانند دارند از هم لب می‌گيرند. دو تا پنگوئن نر هم که به اين عروسی کليسايی دعوت شده‌اند تمام مدت خودشان را به هم می‌مالند و نيش‌شان باز است" !

عباس معروفی
حضور خلوت انس
دوشنبه 24 ارديبهشت 1386 - 14 مه 2007
http://maroufi.malakut.org/archives/2007/05
.................

"گفتم: چه عرض كنم؟! معلمي از دانش آموزي پرسيد كدام حيوان به انسان علاقه بيشتري دارد و دانش آموز جواب داد؛ آقا اجازه!... گرگ گرسنه!"

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
سه شنبه 25 ارديبهشت 1386 - 15 مه 2007

http://www.kayhannews.ir/860225/2.htm#other202Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com