17 May 2007

همه با هم به سوی "ايجاد" تمدن اسلامي پرمغز ليلي و مجنون!

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج های تبلیغاتچی "جوایز ممتاز" انتخوابات بعدی
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=22399


"فقدان انديشه هاي بومي در رسانه ... / «... بطور كلي از تلويزيون راضي نيستم. تعداد داستان هاي عشقي مجلات خيلي زياد است
اما داستاني كه مثل ليلي و مجنون حاوي پيام پرمغز باشد بسيار كم است ...
قصه ظهر جمعه را مدت هاست نشنيده ام ... آقا! من از رسانه ها راضي نيستم آنها آنچنان كه بايد ايراني عمل نمي كنند...»
آن چه خوانديد بخشي از حرف هاي يك استاد دانشگاه است... و مي گويد: مردم از رسانه ها راضي نیستند ...
آنچه در دانشگاه هاي ما مشهود است تدريس تفكر و متفكران غربي به عنوان مباني علم ارتباطات است . استادان متعهد دانشگاه ها و كارشناسان متعهد به فرهنگ بومي در رسانه ها معتقدند كه اين مباني بايد با فرهنگ بومي كه در جهت ايجاد يك تمدن اسلامي است متناسب باشد" !

کیهان بازجوی عزیز امٌ القرا
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1386 - 17 مه 2007
http://www.kayhannews.ir/860227/5.htm#other500
...............

"گفتم: خب! به ما چه؟!... مي گويند كشيشي براي دانش آموزان درباره خلقت حضرت آدم (ع) صحبت مي كرد.
يكي از دانش آموزان گفت؛ ولي پدر مقدس! باباي من مي گويد كه ما از نسل ميمون هستيم! كشيش گفت فرزندم! ما با مسائل خانوادگي شما كاري نداريم"!

کیهان بازجوی عزیز امٌ القرا
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1386 - 17 مه 2007
http://www.kayhannews.ir/860227/2.htm#other203
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com