16 May 2007

هم میهن فاشیست !... افشاگر پیدا نمیکنی، شرق بخوان!...

دارالترجمه زبون یاجوج و ماجوج های تبلیغاتچی "جوایز ممتاز" انتخوابات بعدی


"بالاخره معلوم نشد این مجلس در راس امور است یا دولت در راس امور است و مجلس در ذیل امور است و شاید هم اول مجلس در راس امور بود، بعدا که پیچید دولت رفت در راس امور، یا شاید هم بعد از اینکه مجلس پیچید، دولت رفت در راس امور…
مساله دقیقا همین است که سعید حجاریان گفته است و خیلی از آدمهایی که در فضای ایران به مدت طولانی زندگی نکرده اند، آن را براحتی نمی فهمند… حجاریان گفت: « ایرانی ها ممکن است شهروندان خوبی برای دموکراسی نباشند، اما به یقین زیر علم دیکتاتوری هم سینه نخواهند زد.» … خدا کند دوستان شرق و هم میهن یادشان نرود که ما بیش از هرچیز به روزنامه حرفه ای نیاز داریم، نه روزنامه افشاگر، به قول محمد قوچانی"

ا.ن حرفه ای خارج از کشور رفسنجونی و شرکا
روز
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1386 - 16 مه 2007 -
http://www.roozonline.com/archives/2007/05/004549.php

.....................


"رفتم برای رای دادن... جلوی سفارت... سی- چهل نفر از ایرانیان با پرچم ایستاده بودند و داشتند علیه جهموری اسلامی مبارزه می کردند و فریاد می کشیدند..گروهی از حزب کمونیست کارگری بودند و گروهی تیپ های مجاهدین خلق و چند نفری هم از از سلطنت طلبان... عده ای شعار می دادند که من مزدور جمهوری اسلامی هستم...
گفتم: از اینها گنده تر حسین الله کرم است که در تهران می خواهد رای مردم را تغییر دهد. ما از آن نوع .فاشیست ها نمی ترسیم، این نوع فاشیست ها که چیزی نیستند" !.


ا.ن حرفه ای خارج از کشور رفسنجونی و شرکا
گوی ا.ن یوز
http://news.gooya.com/nabavi/archives/2005/06/031213print.php
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com