13 May 2007

ترجمه جمله "وضع ما را بدتر از آنچه که هست نشان نده" برای تبلیغاتچی های مزدور: ما دوست نداريم همسايه‏مان مزدور باشد

دارالترجمه یاجوج و ماجوج های آن سوی آب
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=22263" اين موضوعی بسيار مهم برای فهم متقابل ايرانيان اين سو و آن سوی آب است … انگار که اين فارسی، که من با آن سخن می گويم، با آن فارسی که تو با آن می گوئی و می شنوی، دو زبان است... گمان می‏کنم ما ايرانيان در گفت‏وگو ميان اين سو و آن سوی آب بايد گفته‏هايمان را به فارسی همديگر ترجمه کنيم...

ايرانيان اين سو و آن سوی آب در موارد زير اختلاف دارند:

در دوران اصلاحات ما احساس می کرديم آزادی در ايران بيشتر شده، احساس خشونت نمی‏کرديم …بيان اين احکام اگرچه ممکن است ما را در زمره تبليغاتچی‏های حکومت قرار دهد، اما … اما ايرانيان آنسوی آب ملاک‏هايی بيرون از وضع موجود ايران را دارند…
ما از اينکه به جای دستگير شدن توسط گروهی گمنام و ضرب و شتم در جائی نامعلوم، قانوناً و رسماً بازداشت می‏شويم، خوشحاليم و آنان از اينکه بازداشت دگرانديش غيرانسانی است، ناراحتند...

ايرانيان آن‏سوی آب به راحتی می‏تواننداز واژه‏های ”مزدور“ ،” پليد“ ،” سرکوبگر“ و” دشمن خلق“ استفاده کنند. اما ما اين توانائی را نداريم . ما دوست نداريم همسايه‏مان مزدور باشد… برای من قاضی يک جلاد نيست، او آدمی است که با او شوخی می‏کنم و حرف می‏زنم و می‏پرسم که آيا حالاحالاها می‏خواهد مرا زندان بياندازد يا نه؟ …

اگر قرار است روزی ملاک های انسانی ملاک داوری باشد، در اين صورت فقط يک تصادف است که باعث شده است که تو مجاهد شوی … ولی اگر مطمئن هستی که قصد نداری و نمی‏توانی به ايران برگردی ، من هم قول می‏دهم وضع اينجا را بهتر از آنچه که هست نشان ندهم.
روراست باشيم… من سختی‏هايی را که کشيدی انکار نمی‏کنم، تو نيز وضع مرا انکار نکن. تو بفهم من چه می‏کنم، من هم می‏فهمم که تو چه می‏کنی ...
می خواهم در راديو زمانه باب اين بحث را بگشايم و ... منتظر نوشته و نظرات شما هستم."

ملیه جوک_ خارج از کشور _ رفسنجونی و شرکا
گو ی ا ن یوز
شنبه 22 ارديبهشت 1386 - 12 مه 2007
http://news.gooya.eu/politics/archives/2007/05/059574.php
.....................................................................................


"مقنٌي به حاج ميرزا آقاسي غر زد که ميرزا اين جا آب نيست که ما را مامور فرموده اي به کندن در اين گرما.
حاجي فرمود اگر من به آب نرسم باري تو که به نان مي رسي" !

حاج آقا بهنود خارج از کشور رفسنجونی و شرکا
يكشنبه 16 ارديبهشت 1386 - 6 مه 2007 –
روز ان لاین
http://www.roozonline.com/archives/2007/05/004248.php
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com